Miloš Hořejš: Protektorátní Praha jako německé město
Kultura21.cz

Miloš Hořejš: Protektorátní Praha jako německé město

protektorpraha perexNová kniha historika Miloše Hořejše, vydaná ve spolupráci s Technickým muzeem v Praze, nabízí ucelený vhled do zamýšlených, avšak jen ojediněle realizovaných urbanistických plánů na přeměnu české metropole. Čtenáři i vědci vyhledávané období nacistické okupace našeho území se tentokráte prolnulo s atraktivní tématikou architektury a urbanismu.  

 

 

Publikace „Protektorátní Praha jako německé město, Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu“ se pokouší čtenářům osvětlit podoby plánů na germanizaci zdejšího prostoru a nabízí cenné a běžné veřejnosti nesnadno dostupné informace pocházející přímo z archivních fondů. První dvě kapitoly jsou pojaté jako úvod či seznámení se zkoumanou tématikou protektorátního urbanismu; představují urbanistické záměry nacistického Německa a architektonické směřování Československa předválečné doby. Další tři kapitoly se zabývají formální stránkou plánovacích procesů v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava, zejména institutem Plánovací komise pro hlavní město Prahu. Čtenáři se např. dozví, nakolik byl územní plán Prahy v zájmu nacistických urbanistů, a co měl s pražskou urbanistickou otázkou do činění čelný říšský architekt Albert Speer.

Silná stránka této knihy je zároveň její slabinou. Pravé kvality publikace Miloše Hořejše patrně docení jen člověk znalý problematiky historického bádání. Jak uvádí přebal knihy, „publikace českého historika Miloše Hořejše představuje první systematické zmapování této pozapomenuté kapitoly českých dějin.“ Systematičnost knihy je zaštítěna historiografickou povahou textu, jenž však spíše než téma protektorátní Prahy jako německého města, reflektuje především činnost Plánovací komise pro hlavní město Prahu. Velmi zajímavá je obrazová příloha. Možná by si byla bývala dokonce zasloužila více prostoru, případně samostatné přílohové řešení. Nabízí řadu skvostů, které by ale více vynikly v příhodnějším konceptuálním uspořádání. Drobnou vadou na kráse publikace je nepříliš povedená korektura, které uniklo několik překlepů, které literatuře faktu na věrohodnosti nepřidávají. Poněkud matoucí je také to, že se v zásadě ryze historická studie místy (zdá se) pokouší o urbanistickou analýzu či příspěvek k dějinám architektury jako takové, jenže bohužel postrádá širší kontext urbanistických teorií. To už ale patrně vyplývá z povahy tématu, jehož současné zpracování by přesto mohlo být jistým úvodem do systému aplikování nacistických urbanistických vizí na okupovaná území..  

Komu je tedy kniha určena? Jak už bylo naznačeno, spíše než nováčkům v oblasti české historie je určena těm, kteří jsou již s problematikou částečně seznámeni, a jsou navyklí na odborný styl. Přínosná může být např. pro studenty urbanismu, zajímající se o historické okolnosti. Není pochyb o tom, že se jedná o text plný nosných informací, navíc prezentovaných ve velmi zhuštěné podobě. Publikace často stroze vyjmenovává fakta, a možná až příliš připomíná akademickou práci, jejíž pravé a nepopiratelné (zejména badatelské) kvality docení patrně jen další profesionálové v oboru.  

Autor knihy, Miloš Hořejš, na tiskové konferenci u příležitosti vydání knihy uvedl, že se i do budoucna hodlá věnovat tomuto tématu v širším kontextu, konkrétně podobám nacistického urbanismu na území celého někdejšího Protektorátu. Rozhodně by nebylo na škodu, kdyby do týmu tentokrát přizval někoho zabývajícího se přímo urbanismem čí teorií a historií architektury.  

Protektorátní Praha jako německé město – Nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu  

protektorpraha

Miloš Hořejš
Praha: Mladá Fronta, 2014
Hodnocení: 80 %  

Zdrojwww.kniha.cz/protektoratni-praha-jako-nemecke-mesto-nacisticky-urbanismus-a-planovaci-komise-pro-hlavni-mesto-p/d-291264/


 

PřihlášeníSolfánci obměkčí každé srdce

Solfánci jsou druhým počinem (po Indigových pohádkách) Martiny Mii Svobodové a ilustrátorky Lucy Bumkin. Zatímco Indigové pohádky oslavovaly lidskou kreativitu a zaměřovaly se na to, že každý z nás má moc tvořit svůj svět, pohádkový příběh Solfánci a Sluneční královna jsou o odvaze být tím, kým doopravdy jsme. Semtamindigo

Nikdy není pozdě zopakovat si češtinu

Pod projektem Červená propiska jsou dvě kamarádky z vysoké, Karla Tchawou Tchuisseu a Sabina Straková, které se rozhodly šířit své znalosti zábavnou formou na sociálních sítích. Jejich cílem je dostat nejčastější perličky k co nejširšímu publiku a odhalit záludnosti českého jazyka, na které nebyl ve škole čas a které vás i v dospělosti překvapí. Universum

Rozhovor

Velký rozhovor se skupinou Rybičky 48!

rybicky 48 200Kutnohorská tříčlenná skupina Rybičky 48 strávila část zimy na Bali a hlavně nedávno vydala desku Tohle je rock´n´roll vy buzny! Tento rozhovor je nejen o desce a stárnutí hudebníků, ale také o blížící se fe...

Hledat

Čtěte také...

STO LET A STO TISÍC KORUN - velká letecká akce v Rakousko-Uhersku

letadlo perexTak jednoduše se dá nazvat velká letecká akce v Rakousku-Uhersku, od které uplynulo právě sto let. Letecký svět už byl mnohem dál, Amerika už od roku 1903. Slavný let Jana Kašpara z Pardubic do...

Z archivu...


Literatura

Pan Darcy na rande s Newyorčankou

altJá a pan Darcy je název druhé česky vydané knihy celosvětově velmi úspěšné spisovatelky Alexandry Potter. Po bezkonkurenčním úspěchu, který provázel prodej prvního titulu Není přání jako přání se taktéž očekává nadšení a rychlý úb...

Divadlo

Dracula znovu ožil

dracula perexNepodléhejme šalebnému vábení nadpřirozených sil, mezi které reklama a propagace zajisté patří. Nechal jsem se zviklat sugestivní nabídkou, že divadelní představení Dracula Reloaded, čas od času divadlem Aqualung pořádané v Ž...

Film

Filmy ze střední Evropy

filmy stredni evropy klipPod střechou Maďarského kulturního střediska v Praze se od čtvrtka 25. října do neděle 28. října 2012 pořádá přehlídka Současná filmová tvorba – střední Evropa. Přiblíží zajímavá díla nejen ...