Filozofie německého osvícenství vám rozšíří obzory

Filozofie německého osvícenství vám rozšíří obzory

Tisk

Filozofie německého osvícenstvíAť už patříte mezi studenty vysokých škol, historiky, literární vědce, pedagogy či upřímné a opravdové zájemce o filozofii, nová kniha zkušeného autora moderních filozofických děl, Martina Bojdy, vám může pomoci rozšířit si obzory. Tentokrát se vědec zaměřil na představitele doby osvícenství, a to nejen racionalistické německé filozofy, ale i další osobnosti tehdejšího umění a kultury či vědy. Knihu vydalo nakladatelství Academia.

Kniha je odborná, to je potřeba zdůraznit či připomenout, přečíst si tak můžete kvalitní informace nejvyšší odbornosti a seznámit se s názory a díly i méně známých filozofů, které jste třeba neznali. Kant, Schiller, Goethe, Leibniz, Hegel, Herder, to jsou známá jména, že ano? Co třeba však Winckelmann, Klopstock, Lossius a mnozí další? Líbí se mi, že autor knihy představuje komplexně tehdejší myslitele, například estéty, německé básníky a literáty, antropology, přírodovědce a další osvícenské osobnosti, nejen známé filozofy. Knížka určitě stojí za přečtení v případě, že se o toto období zajímáte. Možná mi trochu chybí přehlednější rozčlenění jednotlivých osobností, ale je třeba brát v úvahu, že cílem autora nebylo představit jen jednotlivá jména, ale tematický okruh a určitou oblast, kde myšlenky a názory na sebe navazují a vše plyne v jednom kontextu. Jako skvělou a ucelenou syntézu dějin německého myšlení v době osvícenství tuto knihu rozhodně vnímám. 

Níže přidávám anotaci:

Kniha je pokusem o syntézu dějin německého myšlení epochy osvícenství, sahající od Ch. Thomasia a G. W. Leibnize až po Schillera či Jeana Paula, jaká v moderní literatuře chybí. Ukazuje konstituci moderní německé filosofie v souvislostech s kulturními a společenskými dějinami 18. století a sepětí osvícenského racionalismu s jejich modernizačními prvky. Osvícenství se v politicky roztříštěném a zaostalém německém prostředí vyvíjelo nikoli odvržením, nýbrž složitou konverzí dosavadní duchovní tradice, a prosazovalo se jako genuinně křesťansko-humanistický projekt navazující na lutherskou reformaci. K jeho zásadním rysům patřilo propojení s tvorbou moderní občanské kultury, s rozvojem knižního trhu, žurnalistiky, světského umění a empirických věd. Úměrně tomu se kniha nevěnuje pouze univerzitní filosofii a teoretickým spisům, nýbrž také prezentaci filosoficky fundovaných postojů v estetice, dějepisectví, kazatelství či v krásné literatuře. Právě v německém osvícenství se zrodila estetika jako samostatná věda a prostřednictvím básnictví a jeho reflexí docházelo k celospolečenskému šíření osvícenských idejí, k utváření čtenářské, kritické a debatující veřejnosti.

 Filozofie německého osvícenství

Název: Filozofie německého osvícenství
Autor: Martin Bojda
Nakladatelství: Academia
Rok vydání: 2024
Počet stran: 524
Hodnocení: 100%

https://www.academia.cz/filosofie-nemeckeho-osvicenstvi--bojda-martin--academia--2024


 

PřihlášeníAneta Žabková: Největší radost mi uděláte kusem klacku z lesa

Vystudovala FAMU (katedra animované tvorby), vytvořila čtyři animované filmy, které získaly řadu ocenění, je úspěšnou ilustrátorkou mnoha dětských knih a přispívá do několika časopisů jako jsou Puntík či Tečka, spolupracovala i s Mateřídouškou a Sluníčkem. Řeč je o Anetě Žabkové.

Po Vodníkovi přichází neméně skvělá Dceřina kletba

Česká spisovatelka Tereza Bartošová zaujala tuzemskou čtenářskou obec předchozím titulem Vodník. Jednalo se o případ, který smrdí bahnem. Nyní přichází Dceřina kletba lákající na obálce na to, že si starý zločin žádá nové oběti.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Nadační fond PRiorita: „Máme rádi filmy a myslíme si, že by bylo dobré, aby se na ně mohli dívat všichni.“

priorita rumlK rozhovoru jsme tentokrát přizvali pana Pavla Hronka z Nadačního fondu priorita. Tento nadační fond pomáhá neziskovým organizacím s médii a aktuálně se podílí na tvorbě audiokomentářů k filmům, o kterých se dozvíte více.

...

Výborné herecké kreace a silné téma nabízí nový český film Sucho

Sucho to je tísnivé vesnické drama. Na jedné straně velkostatkář a na straně druhé chudý "kolchozník", který nutí rodinu k soběstačnému životu, ale také klíčící láska revoltujících mladých lidí. Zatímco ona je dcerou chudého farmáře, on synem vlivného agrárníka, který sice dává práci půlce dědiny, nicméně půdu, vodu a krajinu devastuje chemií. To je obrazově vytříbený a emočně nabitý film režiséra Bohdana Slámy, který je i autorem scénáře.

Čtěte také...

Pardubický zámek opět zabydleli páni z Pernštejna

pernstejnove pardubiceVe Východočeském muzeu v Pardubicích se v rámci Pernštejnského roku, vyhlášeného Národním památkovým ústavem, koná již od června výstava Pardubice v době pánů z Pernštejna, jež si klade za cíl objas...

Z archivu...


Literatura

Kniha Vaření pro vegany má výstižný podtitul – Vegansky s chutí

vegan200Kuchařek je na českém trhu přehršle, a jelikož zdravá výživa a stravování bez masa je v dnešní zrychlené době moderní, objevují se i nejrůznější kulinářské příručky pro nemasožravce. Mezi ně patří i 100 receptů v seskupení Vaření pro vegany, které vydalo...

Divadlo

Dagmar Pecková předvádí v Mistrovské lekci plnokrevné herectví

mistrovska lekce200Přiznám se, že oceňuji divadlo, které má co říct, není tendenční anebo které si na divadlo jenom hraje. Oceňuji umně zpracovanou klasiku stejně jako novinky, přičemž je mi upřímně jedno, jestli jde o dramata či (tragi)komedie. ...

Film

Projekt Moje kino live je zpátky

Moje kino live

Již tuto sobotu 3. října se vrací projekce ve virtuálním kinosále Moje kino LIVE. Diváci tak budou moci z pohodl...