Jak v Bavořích vznikla protihusitská kronika

Jak v Bavořích vznikla protihusitská kronika

Tisk

husitska-kronika perexUž přinejmenším půldruhého století vstupuje do našeho (pod)vědomí od školních let šířená idea, že husitské hnutí, předchůdce pozdějších protestantských hnutí, patří k těm událostem v dějinách českého státu, na které máme být oprávněně pyšni. Toto pojetí zpopularizoval (nejen) Alois Jirásek a korunu všemu nasadili komunisté, kteří husity prezentovali bezmála jako předvoj dělnické třídy. Samozřejmě už od 15. století se - samozřejmě spojené s katolíky - šířily koncepce přesně opačné.

 


Některé vyšly i v českém překladu. Z několikerého vydání známe např. Českou kroniku, kterou roku 1457, tedy nedlouho po potlačení radikálního husitského hnutí, sepsal Enea Silvio Piccolomini, budoucí papež Pius II. Nyní k ní přebývá neméně záslužné dílo ONDŘEJE Z ŘEZNA. Své pojednání psal v průběhu husitských válek jako jejich přímý svědek, dostal se přitom i k dobovým písemnostem pořízeným církevní i světskou vrchností (třeba králem Zikmundem, onou pověstnou „liškou ryšavou“). Jejich opisy zpravidla v úplnosti zařazuje do toku vyprávění jako důkaz jeho autenticity.

Pohled na husitství ze zahraničí
Nakladatelství Argo nyní vydává v jednom svazku dva jeho texty – jednak rozlehlejší Husitskou kroniku, která patří mezi jeho práce zásadního významu (vedle Světové kroniky a Kroniky o knížatech země bavorské), jednak hutnější, abstrahovanější a argumentově vyostřenější Dialog o českém kacířství. Zatímco husité - ač zprvu se takto vůbec nenazývali a takové pojmenování vnímali jako urážlivé - byli přesvědčeni, že naplňují boží přikázání, jejich odpůrci je považovali za odpadlíky od pravé víry, kteří měli být přivedeni zpět do lůna římsko-katolické církve nebo zničeni. Takový cíl se dlouho nedařilo naplnit, naopak obávaní kacíři podnikali „spanilé jízdy“ do zemí těsně sousedících s Čechami. Nikoli bezdůvodně tam byli považováni za ztělesněné ďábly…

husitska-kronika

Pokud bychom o Ondřejovi hledali nějaké podrobnosti, s jeho počeštělým jménem bychom příliš neuspěli – znám je pod jménem Andreas von Regensburg. Potkal jej osud řady středověkých, s klášterním zázemím spojených učenců, neboť také u něho neznáme přesnější data narození ani úmrtí. Na svět přišel pravděpodobně kolem roku 1380 a zemřel někdy ve 40. letech následujícího století. Mohl se tudíž dožít jak šedesáti, tak sedmdesáti roků. V posledních letech svého života se jako kronikář odmlčel, neboť povýšen na děkana svého kláštera musel pozornost upínat jiným směrem.

Husité jsou kacíři a zaslouží vyhubit
Jak se dočteme v předmluvě Pavla Soukupa, Ondřejova setkání s husitskou otázkou se netýkala jen bojových akcí a křižácké diplomacie, ale také opatření proti šíření kacířství, která se realizovala (vedle jiných měst) i v samotném Řezně. A lidé, duchovní i laici, pokud se dopustili šíření husitských bludů, skončili upáleni na hranici. Ondřej, upřímně přesvědčený že Čechy svedlo Husovo učení na scestí stejně jako se „pohani dali podvést Mohamedem“, nepochybně taková rozhodnutí schvaloval…

Rezno na konci 15 stoletiŘezno na konci 15. století

Zatímco Husitskou kroniku lze přirovnat k letopisu hořce líčícímu jednu porážku na druhou, následující Dialog o českém kacířství, pojednaný jako rozmluva mezi Rozumem a Duchem, nachází v těchto nezdarech jakoby vyšší smysl, ostatně byl psán později. Také se nabízí srovnání Ondřejova veskrze odmítavého pojetí husitských válek i věrouky s naprosto protikladným pohledem třeba takového Vavřince z Březové, jakkoli oba spojuje bezvýhradná věrnost svému náboženskému přesvědčení. Ondřejovy námitky tak v budoucnu sloužily jako zdůvodnění protihusitských postojů, jakkoli se dotýkají i selhávání katolíků v bojích proti kacířské nákaze. Není to jediný spis nazírající husitství z „druhé strany“: snad ještě letos Argo vydá zápisky Thomase Ebendorfera, účastníka mnohačetných jednání s husitskými zástupci, než se podařilo přijmout kompromisní Basilejská kompaktáta (1436).


Ondřej z Řezna: Husitská kronika. Dialog o českém kacířství
Z latinského originálu přeložila Jana Zachová, německé dokumenty přeložila Soňa Černá.
Předmluvu napsal a poznámky zpracoval Pavel Soukup
Vydalo nakladatelství Argo (edice Memoria medii aevi), Praha 2020. 341 stran

Hodnocení: 100 %

Foto: kniha; ZDE

argo.cz/knihy/husitska-kronika/


 
Banner

PřihlášeníObčanská válka, draci a dvě dívky. Jak nás ovlivňuje původ naší rodiny?

Aurora a Eva. Dvě odlišné dívky. Aurora je sirota, o kterou se stará její babička. Eva má milující rodiče. Jejich cesty se protnou během války, která obě poznamená.

Knihy s úsměvem

Dagmar Pecková nežije z podstaty, neusíná na vavřínech a je kreativní, což dokládají i její alba

Mezzosopranistky Dagmar Peckové si vážím nejen pro její umění, ale je mi sympatická i tím, že je taková, jaká je. Přímá, bezprostřední a neskutečně agilní co se týče nejrůznějších uměleckých projektů – ať už je to hudební festival Zlatá Pecka nebo činoherní inscenace Mistrovská lekce, kde má hlavní roli. Jako jako jediná z pěvkyň své generace neustrnula, nežije z podstaty a neusíná na vavřínech. Jde o umělkyni hodně širokého záběru, o čemž svědčí i její tři „různobarevná“ alba…

www.dagmarpeckova.com

Banner

Hledat

Rozhovor

SKUPINA KRAUSBERRY SLAVÍ: JEDENATŘICET LET S JEDENATŘICETI PECKAMI

kraus200Zaplaťpánbůh za některé vyhazovy! Kdyby nemusel Martin Kraus odejít z kapely Bluesberry, asi by nevznikla kapela Krausber ry. Scéna české populární hudby by byla ochuzena o energií nabitou, originální skupinu, o písničky jako třeba Vlakem na Kolín, S...

Videorecenze knih

Kdo jsem a co tady dělám?

Novinkou nakladatelství Portál je knížka supervizora, lektora a poradce obětí trestných činů Rostislava Honuse s názvem Kdo jsem a co tady dělám? Tato publikace vycházející z existenciální filozofie nabízí praktickou sebezkušenost pro každého, kdo by jen na okamžik zapochyboval o tom, že je právě tam, kde má být a že jeho život má svůj smysl.

Portál

Čtěte také...

Naše fotoreportáž: Legiovlak se zastavil na pražské „Masaryčce“

legiovlak 200Českem křižuje věrná replika legionářského vlaku z let 1918–1920. Legiovlak pomáhá oživit povědomí o československých legiích, jejich zásluhách na vzniku Československa a posiluje národní hrdost.

...

Z archivu...


Literatura

O Srdečníkovi, Jaterníkovi a Kebulákovi z Mise Afghánistán

Mise Afghanistan perexŽili, byli…Lékaři bez hranic. Jeden z nich, český chirurg Tomáš Šebek, se vydal do země lovců draků, aby pomohl kolegům v jedné velké nemocnici v Kundúzu. Cestou potká i krásnou Šeherezádu...

Divadlo

Pan Polštář sice nezahřeje, ale rozhodně nenudí

polstar200Na policejní vyšetřovnu je dovlečen spisovatel, který si myslí, že důvodem je obsah jeho povídek, ve kterých se pravděpodobně provinil proti hlubokému totalitnímu režimu, a je připraven přiznat cokoliv, jen aby jeho povídky zůstaly nedotčené. Pravda...

Film

Valerian a město tisíce planet

valerianValerian (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevingne) jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost udržovat pořádek v lidských vesmírních teritoriích. Valerian má se svou kolegzní víc než jen profesionální záměry a neustále jí dává milostní návrhy....