Svým rádcům poruč hrady a lid k správě, neboť jimi země česká stojí i stála a státi bude navěky

Svým rádcům poruč hrady a lid k správě, neboť jimi země česká stojí i stála a státi bude navěky

Tisk

Jimi zeme ceska perexHistorik a archeolog Tomáš Velímský (narozen 1946) se zabývá hlavně raným středověkem, zkoumá počátky šlechtických rodů i měst, přibližuje hmotnou kulturu oněch časů. Soustředil se především na severní Čechy, ostatně působil v Mostu i Ústí nad Labem. V nyní vydané knize JIMI ZEMĚ ČESKÁ STÁLA (to jsou slova odkazující k větě z Kosmovy kroniky české, reprodukované v názvu tohoto článku) předkládá 22 studií, otištěných v obtížně dostupných časopisech či přednesených na různých konferencích, některé byly v původní verzi psány německy. Dotýká se tudíž převážně různých osobností, důležitých pro utváření českého národa a jeho státnosti.

 

Zachycuje přitom plochu bezmála pěti století – od roku 845, kdy měla být hromadně pokřtěna tehdejší česká knížata, ale tato událost upadla v zapomenutí, až k počátku 14. století, kdy ještě žil velmož Albert ze Žeberka, jenž bezmála půlstoletí setrvával ve službách celkem šesti českých králů, od Přemysla Otakara II. až po Jana Lucemburského. Ovšem věren své „kopáčské“ profesi Velímský načrtává nejen události doložitelné písemnostmi, ale také přibližuje výsledky archeologických bádání, třeba průzkumy někdejších sídel.

Dějiny skryté za plentou
Když začneme první statí, probírající křest tuzemských pohanských elit, nezbývá než autora obdivovat, jak z jediné věty dochované ve Fuldských análech dokázal vykřesat desetistránkovou úvahu o místě, času i průběhu této akce. Informace je to ovšem pozoruhodná, neboť zmíněná událost předcházela působení Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. V českém prostředí však tento čin nezapustil kořeny, protože k přijetí křesťanství dochází oficiálně až o půlstoletí později v souvislosti s prvními historicky doloženými Přemyslovci (Bořivoj a Ludmila).

Jimi zeme ceska ukazka

Velímský si všímá významných jednotlivců, celých rodů (čtenářsky vděčná je jistě kapitola věnovaná vyvraždění Vršovců), obírá se pozemkovou šlechtou, všímá si majetkových poměrů u předních velmožů a jejich vzestupu z úrovně původních panovnických družin. Také probírá svědectví, jaká zanechaly kostely, mapuje počátky městského osídlení, jmenovitě Mostu včetně úlohy Hrabišiců (těm ostatně věnoval již dříve celou knihu).

Protagonisty tu často jsou osobnosti, které nevstoupily do obecného povědomí
Velkou předností je, že autor povětšinou přibližuje osudy lidí, kteří rozhodně nevstoupili do širšího dějinného povědomí, takže se nemusí potýkat s uváděním zakořeněných představ na pravou míru. Občas je nucen domýšlet, kdy se vlastně narodili a zemřeli, jaké byly příbuzenské svazky, protože směrodatné údaje chybí. Vyhýbá se nejvyšším mocenským patrům a z dějepravy známým událostem, takže se může bez zábran oddávat líčení, co všechno se skrývalo pod zastávanou funkcí a jaké byly stavovské tužby (krásně výmluvný je už nadpis jedné z kapitol – O královském podčeším, který toužil stát se stolníkem).

Jimi zeme ceska ukazka2

Velímskému daří ozřejmit středověkou mentalitu, když ukazuje, na čem tehdejší panstvo lpělo, co všechno se dotýkalo jeho cti, jak rozšiřovalo své državy, jak zápolilo s případnými konkurenty, jak případně chtělo zvrátit darovací smlouvy. Autor opakovaně čerpá i z listin, které označuje za falza, aniž by tím zpochybňoval jejich hodnověrnost – nejspíš byly vyhotoveny poté, co se původní záznamy ztratily či podlehly zkáze. Dovíme se lecjaké podrobnosti, že čeští urozenci se účastnili i křižáckých výprav (např. Petr z rodu Milhostů tam nejspíš roku 1187 zahynul, aniž tušíme, jak k tomu došlo).

Zajímavé i těžkopádné spisování
Můžeme obdivovat exotickou libozvučnost staročeských jmen: paní Bohatěj a Herka, pánové Ojíř, Eppo či Dětřich dýchnou na čtenáře závanem dávných časů, kdy se hájila čest nejen vlastní, ale také králova. Když se před Ojířem z Friedberka vyjádřil kterýsi církevní hodnostář neuctivě o českém panovníku, dostal od něho facku. Asi pořádně zaduněla, neboť Ojíř se takto ohnal obrněnou rukavicí. Stejně barvité jsou osudy bílinských hradských správců, kteří měli hlídat jednu z přístupových cest do Čech – vcelku známý je tragický pád Prkoše, jenž se prý zaprodal nepříteli (Velímský tuto jednoznačnost zpochybňuje), ale přidat lze další, rovněž vystavené panovnické nepřízni – Mstiše, Kojatu.

Oceníme pečlivost i pracnost jednotlivých příspěvků, množství prostudovaných zdrojů (citačních odkazů je přes 1700). Cenné svou názorností jsou nákresy, plánky, mapky i fotografie (včetně barevné přílohy). Přiznávám však, že Velímského spisování může působit suchopárně, výčtově, když čerpá z dokumentů na slovo skoupých, občas se zápisy obtížně luštitelnými a kontextem mlhavým. Snaží se kombinovat zjištěné údaje a domýšlet vazby mezi nimi, někdy si vypomáhá převzatými událostmi z dobových kronik (v Ojířově případě z Kroniky tak řečeného Dalimila).

Ze snesených poznatků vyplývá, že do Čech se přesouvaly vznešené rody z německých (říšských) území, takže třeba pánové ze Schönburgu se posléze počeštili na Šumburky. Ostatně i výše zmíněný Albert ze Žeberka přišel ze Saska, byť jeho matka pocházela z rodu pánů z Dubé. Avšak jazykový vliv mohl dopadat i opačně: německojazyčná dvorská kultura ovlivnila pojmenování mnoha zdejších hradů, potažmo i jejich původem českých majitelů (pánové ze Šternberka, Rožmitálu, Rožmberka, Pernštejna apod.).

Jimi zeme ceska

Tomáš Velímský: Jimi země česká stála
Vydalo Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2023. 357 stran
Foto: kniha
NLN, s.r.o. – Nakladatelství lidové noviny
Hodnocení: 80 %


 
Banner

PřihlášeníS toxickými vztahy je to jako s chřipkou – virus daleko snadněji napadne člověka s oslabenou imunitou

S velkou nadsázkou by se tenhle příběh dal nazvat „Jíst, meditovat a milovat po česku“. Jen to není taková selanka, i když se děj odehrává v romantickém přírodním prostředí Grand Canyonu. Hlavní hrdinka tam ani nemedituje, ani si neužívá místních kulinářských specialit, ale tvrdě maká a kručení v břiše už ani nevnímá. A milování? Počáteční elektrické výboje vzrušení brzy vystřídají bolest, paralýza ze strachu a živočišný odpor. Naštěstí zafunguje i pud sebezáchovy.

Pointa

Skřítci Houbáci opět zasahují

Děti, co mají pod kloboukem, už jistě znají skřítky Houbáky. Ti se nyní vracejí na scénu a s nimi spousta dalších lesních bytostí, bez nichž by to v lese nebylo tak úplně ono. Na světě je druhý díl Houbáčků, knížky, která by měla ležet na čestném místě všech knihkupectví. Čím je tak výjimečná? Je prostě jedinečná!

Pointa

Banner

Hledat

Rozhovor

Aleš Cibulka, moderátor České tajenky a Toboganu, zahradničí a chystá se koupit vertikutátor

ales cibulka200S Alešem Cibulkou se od ledna letošního roku můžeme potkat vpodvečer každého všedního dne u České tajenky. Tato vědomostní ryze česká soutěž, kterou připravila TV Barrandov, si rychle našla...

Videorecenze knih

Fotbal je magie, je to souboj umění, techniky a síly se soupeřem, který chce taky vyhrát

Na svém kontě má 130 fotbalových zápasů v nejvyšší československé soutěži, během nichž vystřelil 11 gólů. Kromě toho je dvakrát mistr Kostariky a jednou mistr střední Ameriky, z doby kdy působil v kostarickém klubu LD Alajuelense. Řadu let byl fotbalovým expertem a komentátorem fotbalových zápasů v České televizi. Spolu s manželkou, dcerou a synem pořádají každoročně pravidelně rodinný příměstský tábor pro děti Multi Art Camp, o který je obrovský zájem. Věnuje se také grafice a malování obrazů. Řeč je o Pavlu Karochovi.

Čtěte také...

Modely v zahradách Pražským hradem

lepenka 200V zahradách pod Pražským hradem se 15. června bude konat finále jubilejního desátého ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky. V rámci soutěže bude oceněno nejlepší ztvárnění jedné z národních kulturních památek ve správě Národního památkového úst...

Z archivu...


Literatura

Vztahy, vzlety a pády

prvni chyba200V srpnu vydalo nakladatelství Cosmopolis román pro ženy První chyba od britské autorky Sandie Jonesové. Vztahový příběh s propracovanými psychologickými profily hlavních hrdinů je trochu přitažený za vlasy, zato se však dobře čte.

Divadlo

Sladký - nesladký domov

slad200Sladký domov, je nová hra od maďarského spisovateľa Gyorga Spiró, ktorá bola uvedená Slovenskému publiku 5. mája v podaní režiséra Juraja Bielika. Hlavnú úlohu Milky si v nej zahrala Elena Podzámka a jej pomocníkom bol Ujo Lisný, ktorého si zahral Peter ...

Film

Sedm statečných se vrací

sedm statecnych200Při honbě za divácky atraktivními náměty filmaři hledají „zlatou rybku“ také v úspěšných, dokonce ikonických dílech minulých desetiletí – takže jen letos se nové verze dočkali Ben Hur i Vinnetou, nyní následováni SEDMI STATEČNÝMI. Rež...