Živá půda: praktický manuál jak zvládnout zemědělství v krizi

Živá půda: praktický manuál jak zvládnout zemědělství v krizi

Živá půda„Pro život na Zemi je nutná půda, a to půda zdravá, kvalitní a dobře fungující. Půda má mnoho funkcí, kromě svého základního významu pro zemědělství a lesnictví, tedy pro produkci potravin, krmiv a mnoha dalších produktů, má taky řadu funkcí mimoprodukčních. Půda hraje důležitou roli v koloběhu vody, živin a dalších látek v přírodě, má detoxikační úlohu ve vztahu k rizikovým látkách, je významná pro udržování biodiverzity, má funkce technické a tak dále,” píše Miloslav Šimek v knize Živá půda.

Živá půda – praktický manuál je nyní nově vydaná kniha kolektivu autorů v nakladatelství Academia. Přímo navazuje na obsáhlou knižní publikaci Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy vydanou v tomto nakladatelství v roce 2019. Jak správně můžete tušit, na své si přijdou hlavně studenti zemědělských a přírodovědných oborů, zahrádkáři, farmáři a pěstitelé. Kniha je plná návodů, jak chránit půdu, protože půda je to nejcennější, co máme!

Bez půdy si nelze představit kvalitní život lidí na planetě Zemi

„Bez půdy si nelze představit kvalitní život lidí na planetě Zemi. Stávající upřednostnění produkční role a zaměření na ekonomickou efektivnost je neudržitelné, protože půdu stále více poškozuje a ničí. Hospodaření na půdě, zemědělství i lesnictví, se musí pojímat komplexně, s ohledem na nenahraditelné mimoprodukční funkce půdy. V tomto duchu je třeba společnost poučovat a vychovávat, jiná cesta není,” dodává jeden z předních autorů v úvodu knihy Živá půda Miloslav Šimek.

Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy

Kniha Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy poskytuje dostatečně podrobné informace o půdě s důrazem na biologii půdy. Není ovšem praktickou příručkou, která by přinášela jednoduché návody, jak s půdou nakládat, aby byl využit její potenciál, ale aby současně nebyla poškozována a degradována. V českém prostředí unikátní publikace shrnuje informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. Podílel se na ní rozsáhlý kolektiv autorů z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, v. v. i., z vysokých škol i resortních výzkumných ústavů.

Poslouží tak nejen studentům vysokých škol přírodovědných, zemědělských a lesnických oborů, ale i odborným pracovníkům ve státní správě, v organizacích ochrany přírody a krajiny a ve výzkumných organizacích, stejně jako laické veřejnosti. První díl se podrobně zabývá hlavními skupinami půdních organismů, jejich taxonomií, biologií, fyziologií a ekologií.

Tato publikace obsahuje dva svazky. Druhý svazek popisuje vznik a vývoj půd, složky půdy a fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Věnuje se půdní organické hmotě, půdní vodě a půdnímu vzduchu, i funkční organizaci půdního prostředí. Seznamuje s přeměnami látek v půdě a v terestrických ekosystémech a s cykly hlavních biogenních prvků s důrazem na úlohu půdních organismů. Informuje o výměře a stavu půdy v globálním měřítku i v České republice. Věnuje se managementu půd včetně konvenčních a alternativních technologií, fyzikální, chemické a biologické degradaci půd a půdní erozi a přibližuje principy remediace znečištěných a poškozených půd.

Živá půda – praktický manuál

Manuál si dává za cíl doplnit první dvousvazkovou knihu o praktické informace a poskytnout vodítka pro smysluplné a udržitelné využívání půdy s důrazem na ochranu a podporu biologické složky půdy, tedy půdních organismů. Ty jsou totiž základem fungující půdy. Bez půdních organismů nemůže půda plnit požadované produkční i mimoprodukční funkce. Manuál je určen všem, kdo se o půdu zajímají, praktickým zemědělcům, ale i malopěstitelům a zahrádkářům.

Uživatelům tato příručka vychází vstříc, i pokud jde o členění jednotlivých kapitol: v úvodu jsou vždy uvedeny nejdůležitější informace o dané problematice, dále zde čtenář najde rozbor stavu našich půd v dané oblasti, rady, jak půdě prospět, a co naopak nedělat, a konečně informace specificky zaměřené na zahrádkáře. Po této hlavní, praktické části následuje odborný základ, který doplňuje a vysvětluje nejdůležitější informace včetně odkazů na odbornou literaturu a internetové informační zdroje

Autoři knih Živá půda:

Na knize se podílel kolektiv autorů, kteří jsou odborníky na pravém místě – Miloslav Šimek jako vedoucí kolektivu, dále Dana Elhottová, Pavel Fuksa, Jaroslav Hynšt, Milan Kobes, Tomáš Kvítek, Stanislav Malý, Jan Moudrý, Roman Rozsypal a Karel Tajovský.

Hodnocení knihy:

Kniha je neocenitelnou publikací, která má obrovský přínos ve vzdělávání a vychovávání lidské společnosti, jak píše profesor Šimek. Poskytuje odborné, ale srozumitelné, cenné a podrobné informace. Velice oceňuji praktičnost knihy, protože pouze neanalyzuje problematiku, ale ukazuje řešení. Z knihy se vlastně dozvíte kompletně všechno o půdě, co dělat a co nedělat, o hospodaření s vodou a všemožných živých organismech a živočiších, kteří jsou pro půdu důležití a tak dále. Nechybí varování a podrobné vysvětlení krize zemědělství a toho, co se s půdou děje a jakým způsobem je znečištěná a ohrožená.

Živá půda

Název: Živá půda – praktický manuál
Autor: Miloslav Šimek a další (kolektiv autorů)
Počet stran: 324
Nakladatelství: Academia
Rok vydání: 2021
Hodnocení: 100 %

https://www.academia.cz/ziva-puda-prakticky-manual--simek-miloslav--academia--2021


 

PřihlášeníSoutěže

Za časů ušatých čepic…

Jo, jo, to bývaly časy. Venku nasněžilo, mráz lezl za nehty, děti sáňkovaly a koulovaly se, oblečení samý sníh a boty promáčené, dobře bylo. Prý tehdy světem chodil medvědář, který na poutích a jarmarcích předváděl svého medvěda.
Jonathan Livingston

Krása vsakující se do míst, kde žijeme...

Začala bych duchem místa. Odkazem mých předků. Nalezením svých silných míst. A začala kolem sebe tvořit krásu, která se podle autorky bude vsakovat do místa, na kterém žijeme. Zamyslela jsem se. Znáte ty lidi, kteří umí udělat domov kdekoliv? U kterých je vám krásně, protože z ničeho udělali mnoho? Tak tady bych si byla jistá, že tito lidé vědí, kam náleží.
GRADA
Banner

Videorecenze knih

Banner

Rozhovor

Pavel Nový: Karlova Studánka je perla a poklad

Novy perex
Karlovu Studánku navštívil držitel Českého lva, herec Pavel Nový, který  v pořadu S vámi mě baví svět… a ze mě (země) se zachvěla, zavzpomínal na českou komedii století S tebou mě baví svět. Jistě si každý z nás vybaví tři tatínky, jedoucí na...

Hledat

Sylva Lauerová: V románu Hodina zmijí své pokušení hrát si se čtenáři posouvám až k hranici dokonalosti

Fanoušci spisovatelky Sylvy Lauerové se po třech letech konečně dočkali a jejich radost může být hned dvojnásobná. Je to jen pár týdnů, co vyšla její sbírka poezie s názvem Klóketen a nyní se na knižních pultech objevil i nový román Hodina zmijí.

Čtěte také...

Plevel na talíři? Proč ne!

plevel na taliri 200V nakladatelství Kazda vyšla kniha s názvem Plevel na talíři, která nejen zahrádkářům ukáže, jak se plevelu zbavit, nebo si na něm aspoň pochutnat.

...

Literatura

Knížka pro Lucinku i jiné holčičky

lucinka perexKdyž Milena Lukešová před čtyřmi desítkami let tuhle knížku psala, netušila, jak oblíbenou a generacemi vyhledávanou se stane. Tehdy totiž zvolila úplně obyčejné téma, řekla bych nadčasové. Knížka pro Lucinku vypráví úplně obyčejný příběh o Luc...

Divadlo

Bella figura. Přehlídka komunikačních trapasů v Městském divadle v Brně

Bella Figura perexItalská povaha – stručná přehlídka po italské způsobu komunikace, kterou asi poprvé popsal fejetonista Bepe Severgnini. Ano, je to termín Bella Figura. Je obsažným názvem hry dramatičky Yasminy Rezy. V režii této autorky měla hr...

Film

Terminátor je znovu ve formě

term200Film Terminator Genisys (2015) se po dlouhé době vrací do zaběhnutých kolejí a znovu nasává atmosféru z druhého dílu, kterou navíc obohacuje vším co se zrovna hodilo. Je zpátky i Arnold Schwarzenegger, který se pro natáčení nechal pro jistotu naskenova...