Praha 15. století byla rozbouřená a konfliktní

Praha 15. století byla rozbouřená a konfliktní

Tisk

Praha 15 stoleti perexMARTIN NODL patří k našim předním historikům, na jehož myšlenkově objevné knihy o dějích a mentalitě středověku jsme několikrát upozornili. Nyní se zájemci mohou začíst do nejnovějšího Nodlova počinu nazvaného jednoduše PRAHA 15. STOLETÍ. Univerzitní nakladatelství Karolinum se zasloužilo o vydání záslužné publikace, která dokazuje, že i téma již dříve podrobně zpracovávané může vydat smysluplné plody. Vždyť dějinami hlavního města se zabývali početní badatelé, už před více než půldruhým stoletím začal vycházet Tomkův monumentální Dějepis města Prahy, na který Nodl hojně odkazuje. A nezbývá než závidět, s jakou pílí a pracovitostí tehdejší dějepisci - s Palackým v čele - přichystali rovněž přetisky důležitých pramenů. 

Praha 15 stoleti Karolinum

Ve stopách předchůdců

Také Nodl se vypravil v jejich šlépějích: jako přílohu připojil záznamy o udělování měšťanského práva na Starém Městě pražském v letech 1428-1441, samozřejmě dodržující původní latinské znění. Dodával toliko časové upřesnění jednotlivých záznamů, neboť výchozí text používá jako orientaci toliko náboženské svátky bez jejich bližšího určení. A čtenář si může položit otázku, jestlipak ještě dnes žijí potomci těch, kteří v bouřlivém 15. století dosáhli vážnosti i jmění?

Praha 15. století přibližuje v šesti kapitolách soupeření - případně i konflikty - mezi často znepřátelenými pražskými městy, Starým a Novým. Ukazuje, jak Staroměstská radnice fungovala jako místo volby českých králů, přibližuje mocenské struktury a zamýšlí se nad tím, kdo vlastně vládl městu, jak vyhlížela komunální politika. Zabývá se pohrdavým vztahem privilegovaných měšťanů k pouhému městskému obyvatelstvu, jehož ekonomická i politická práva byla silně okleštěná. Autor se rovněž dotýká náboženských konfliktů a vznáší otázku, nakolik se uplatňovala tolerance ohledně vyznávané víry (dlužno podotknout, že ateismus byl sotva myslitelný). Husitské války totiž vynesly do popředí právě věroučné střety namísto dřívějších nacionálních.

Praha 15 stoleti 2

Foto: kniha, Nejstarší pražská veduta z roku 1493 kolorovana pragensie

Půtky byly početné a týkaly se téměř čehokoli

Zajímavé jsou poznatky o dobovém podnikání, jmenovitě ilustrované spory o právo vařit pivo a obchodovat s ním, dotčené osoby se dokonce obracely na samotného krále. Závěrečná kapitola nahlíží do rozhádaného zákulisí při jmenování konšelů obou Měst a jistě ledasco prozrazuje o hájení prestiže, o touze po moci: tudíž bychom neměli být překvapeni ani současnými pletichami v pražském zastupitelstvu, které se čas od času vynoří (mám na mysli pletichy, nikoli zastupitelstvo).

Martin Nodl hojně čerpá z dobových pramenů (respektive jejich přetisků), dopodrobna zná, co všechno na dané téma sepsali jeho dávní i nynější kolegové. Svůj výklad opírá o množství detailů a příznačných jevů, aniž by ztrácel ze zřetele širší, řekněme celospolečenský záběr. Dokládá počínání lidí, jejichž osudy vytáhl z příkrovu zapomnění, všímá si kolektivního snažení například v případě cechů či obecněji podnikatelů spojených týmž zájmem. A také se zamýšlí nad vnějšími projevy mocenského postavení.

Kniha je čtenářsky náročná, ale stojí za přečtení

Praha 15. století předkládá náročnější, od senzacechtivosti oproštěnou četbu. Nodl ji však mnohdy koncipuje přespříliš odtažitě a nezáživně – nejspíš proto, že stati původně vyšly v odborných časopisech a sbornících. Oceníme, s jakou trpělivostí rozmotává složitá přediva často protichůdných zájmů, které ovlivňovaly a znejasňovaly zdánlivě průhledné události; každopádně však zaujme vícevrstevným přiblížením tehdejšího rozvažování. Zpodobní, jak citlivá byla otázka sebeprosazení, cti a důstojnosti. Přitom se kniha obejde bez jediné obrazové přílohy – jen titulní strana reprodukuje výřez ze širšího pohledu na Prahu, který původně vyšel v kronice Hartmanna Schedela, vydané roku 1493 v Norimberku. Výchozí podobu připojuji.

Takže nezbývá než před Martinem Nodlem smeknout pomyslný klobouk, neboť nejen prostudoval, ale hlavně promyslel dávnou, stále však inspirativní minulost, v níž lze nacházet až překvapivé styčné body s dneškem. Lidé se nijak zvlášť nemění, změnám podléhají jen kulisy, v nichž se pohybují.

Praha 15 stoleti 1

Martin Nodl: Praha 15. století. Konfliktní společenství
Vydala Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum, Praha 2023. 306 stran

Hodnocení: 90 %

https://karolinum.cz/knihy/nodl-praha-15-stoleti-29100

Podívejte se na články o knihách Martina Nodla, které u nás již vyšly:Středověk v nás,Plujeme stále na vlnách dějin? 


 

PřihlášeníAneta Žabková: Největší radost mi uděláte kusem klacku z lesa

Vystudovala FAMU (katedra animované tvorby), vytvořila čtyři animované filmy, které získaly řadu ocenění, je úspěšnou ilustrátorkou mnoha dětských knih a přispívá do několika časopisů jako jsou Puntík či Tečka, spolupracovala i s Mateřídouškou a Sluníčkem. Řeč je o Anetě Žabkové.

Po Vodníkovi přichází neméně skvělá Dceřina kletba

Česká spisovatelka Tereza Bartošová zaujala tuzemskou čtenářskou obec předchozím titulem Vodník. Jednalo se o případ, který smrdí bahnem. Nyní přichází Dceřina kletba lákající na obálce na to, že si starý zločin žádá nové oběti.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Sylva Petrová: Nepříjemnosti života mne obohatily a ozdravily

raw200Kdysi začala s raw food, jako téměř každý, převážně ji k tomu vedly zdravotní důvody. A založila postupně dva weby věnující se především receptům a stravování, které sama považuje za zdraví podporující. A nyní se objevila jako součást knihy, která nejen prop...

Výborné herecké kreace a silné téma nabízí nový český film Sucho

Sucho to je tísnivé vesnické drama. Na jedné straně velkostatkář a na straně druhé chudý "kolchozník", který nutí rodinu k soběstačnému životu, ale také klíčící láska revoltujících mladých lidí. Zatímco ona je dcerou chudého farmáře, on synem vlivného agrárníka, který sice dává práci půlce dědiny, nicméně půdu, vodu a krajinu devastuje chemií. To je obrazově vytříbený a emočně nabitý film režiséra Bohdana Slámy, který je i autorem scénáře.

Čtěte také...

Architektonický odraz na tváři Hradce Králové


hradec kralove 200Hradec Králové. Věnné město na soutoku dvou řek, metropole východních Čech a Salon republiky plný secesní, urbanistické, ale i moderní architektury. V současnosti se již všechny architektonické slohy, všechny „tváře,“ vzájemně p...

Z archivu...


Literatura

Skotská detektivka s polským kabátkem: Tichá odplata

ticha odplata200První případ skotské kriminalistky Danii Gorské od britské autorky Hanii Allenové nám v lednu přineslo nakladatelství Motto. Pohodová detektivka Tichá odplata nesází na krváky, ale na pilnou policejní práci, je to to pravé pro vás?

...

Divadlo

20 let radosti a smíchu

screamers PEREXV letošním roce je to už dvacátý rok, kdy mají členové travesti skupiny Screamers plné diáře a brázdí republiku křížem krážem. Sama představení skupiny navštěvuji už od základní školy, takže jejich repertoár znám dobře a byla jsem zvědavá,...

Film

Festival ANIFILM zveřejnil výběr soutěžních snímků a představuje svůj letošní vizuál

anifilm 2022 perexMezinárodní festival animovaných filmů ANIFILM proběhne letos v Liberci od 10. do 15. května. Představí se to nejlepší i nejnovější z animované tvorby, přijede řada tvůrců i fanoušků animace. Nyní skončila práce výběrové komise a ...