Země koruny české v době nejtvrdší totality

Země koruny české v době nejtvrdší totality

Tisk

velke-dejiny-zemi-koruny-ceske-xvii-1948-1956 (2)V nakladatelství Paseka vyšel již sedmnáctý díl z úctyhodné série pokrývající dějiny naší země (byť ještě před vydáním dílu šestnáctého) v autorství jednoho z nejvýznamnějších současných moravských historiků a bývalého ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Jiřího Pernese. Mnohosvazkové historiografické edici vycházející od roku 1999, dávající si za cíl podrobné, přehledné a vědecky hodnotné zpracování českých dějin od pravěku až po konec 20. století.

Nejnovější díl se zabývá klíčovými osmi lety vývoje naší republiky po únorovém převratu, o němž můžeme dnes již čísti bez zábran, náznaků a metafor.

Výklad samotný je chronologicky rozdělen do čtyř hlav a doplňují jej dobové fotografie, obrazová příloha v podobě tehdejších propagandistických plakátů a také citáty z deníků spisovatele Čestmíra Jeřábka a lékaře Josefa Charváta. Dokonalé poznání některých skutečností však stále brání, autorem v textu několikrát zmíněná, nedostupnost sovětských (ruských) archívů.

První hlava se zabývá událostmi roku 1948, tedy tím, co přímo navazovalo na komunistický převrat a jak lidé kolem Klementa Gottwalda upevňovali svoji moc v republice, pomocí šíření komunistické ideologie shora dolů od Ústředního výboru KSČ až po nejmenší a nejzapadlejší vesnici. Tematizována je také další existence jiných stran, přestup národních socialistů do KSČ a hromadné získávání nových členů napříč celou společností. Téměř nikdo komunistům a konci demokracie při jejich nástupu neodporoval, a to ani přijetí jimi navržené ústavy. V dalších volbách (v květnu 1948) už byl jediným znakem odporu vhazování bílých lístků. Pozornost je dále věnováno vztahu k Sovětskému svazu, již zde je přítomen strach Gottwalda ze Stalina, a roztržce s Jugoslávií, která se vymanila ze sovětského vlivu. Dále také určitým zárodkům odporu proti nadvládě komunistické strany, počátku formování odbojových skupin, formování demokratického exilu a nástupu kolektivizace zemědělství a konfliktu s církvemi.

Hlava druhá se věnuje zakladatelskému období komunistického režimu, tedy době mezi léty 1949 a 1951. Velká pozornost je věnována příchodu sovětských poradců a skutečnostem, jak moc na nich byl vládnoucí režim závislý – Gottwald chtěl posudky téměř na vše a hýčkal si je vysokými honoráři, které se zdály přehnané i sovětské straně. Řeč je dále o boji s třídními nepřáteli z řad kulaků, církevních hodnostářů, a nakonec i s nepřáteli ve vlastních řadách a hledání vnitřních nepřátel iniciované právě sovětskými poradci.

Třetí hlava je zaměřena na období mezi lety 1951 a 1953, kdy se komunistický režim v ČSR ocitl v krizi. Příčiny krize byly hlavně zpřetrhání obchodních styků se západem i s Titovou Jugoslávii a také obrovské výdaje na zbrojení (také kvůli probíhající válce v Koreji). Díky krizi, nezvyšování se životní úrovně a nedostatku zboží v tomto období došlo k odcizení se dělnické třídy a také ke stávkám v některých podnicích (v Plzni se dokonce jednalo přímo o povstání). Období symbolicky uzavírá smrt sovětského vůdce Stalina a Klementa Gottwalda, po kterých následovaly změny v sovětském vedení, a u nás zvolení nového prezidenta Antonína Zápotockého.

Obdobím do roku 1956 se zabývá poslední čtvrtá hlava knihy. Krátce po Stalinově smrti začala být média v SSSR daleko otevřenější, u nás však zpočátku panovala neochota informovat o tom co píší média v Sovětském svazu. I v ČSR ale změny v Sovětském svazu vedly ke změnám priorit, tedy především snahám o zvyšování životní úrovně a omezení militarnosti země, také rehabilitace politických procesů v předchozích letech a vlny amnestií. Kapitolu uzavírá reakce na XX: sjezd KSSS, kde Chruščov kritizoval Stalinův kult osobnosti a také jeho činy, o tomto projevu samozřejmě vedení SSSR nechtělo informovat. V reakci na něj byl však odvolán Alexej Čepička, dlouholetý ministr obrany a Gottwaldův zeť. Také byly vyhlášeny amnestie pro exulanty. I přes toto ale komunistický režim končil rok 1956 jako silnější a s větším politických kapitálem (také v reakci na události v Poznani či v Maďarsku). Československu se povedlo překonat krizi a v rozbouřené střední Evropě platilo za ostrov stability.

Vše výše uvedené je ve výsledku pouze chudým shrnutím a výzvou čtenáři k přečtení tohoto tlustého svazku. Autor přistupuje k textu nezaujatě, ano, zajisté se drží prismatu dnešní doby, která vidí komunismus, a v této době zvlášť, jako zločinný režim, nejde mu však odsouzení, nýbrž o pochopení mocenských mechanismů. Jeho dílo tak představuje fundovaný vhled do těžké doby, po jehoždočtení nezbývá než si povzdechnut: "jak málo já toho jenom vím". Vznikla velká kniha, ke které se čtenáři budou často vracet.

velke-dejiny-zemi-koruny-ceske-xvii-1948-1956

O autorovi:

Jiří Pernes (*1948) je vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Věnuje se dějinám KSČ a komunistického režimu v Československu a také českým a moravským dějinám na přelomu 19. a 20. století, včetně vazeb na panující rod habsbursko-lotrinský.

Název: Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XVII., 1948–1956
Autor: Jiří Pernes
Počet stran: 808
Nakladatelství: Paseka
Rok vydání: 2022
https://www.paseka.cz/pernes-jiri-velke-dejiny-zemi-koruny-ceske-xvii-1948-1956/produkt-8943/


 
Banner

PřihlášeníDokázali uniknout rozpojení. To ale neznamená, že mají vyhráno

Connor, Risa a Lev jsou teenageři, kterým se podařilo uniknout rozpojení, děsivé proceduře, která z nich měla udělat zdroje náhradních orgánů pro vyvolené. To, že díky náhodám dokázali přežít, ale neznamená, že je čeká šťastná a poklidná budoucnost, právě naopak. To nejtěžší mají teprve před sebou.


YOLI

Rozhovory, které jsou dveřmi k pochopení jinakosti

Kniha z pera Filipa Titlbacha, českého novináře, přibližuje skrze osobní rozhovory životy queer lidí žijících v českém prostoru. Filip Titlbach představil světu nejen soubor třinácti příběhů, ale hlavně soubor sedmnácti důležitých osobností, včetně jeho samotného. Skrze jejich odpovědi předkládá téma čtenářům hned z několika pohledů. O tématech queer komunity mluví zástupci z řad aktivistů, akademické obce a dokonce církve.


N media
Banner

Rozhovor

Rozhovor s Vlastimilem Vondruškou u příležitosti završení čtyřdílné Přemyslovské epopeje.

200rozJiž ve středu 25. září vyjde závěrečný čtvrtý díl Přemyslovské epopeje s podtitulem Král básník Václav II. a my všem příznivcům historické literatury a fanouškům přinášíme rozhovor s Vlastimilem Vondruškou!

...

Hledat

Nalaďte se na jaro plánováním vyvýšených záhonů nejen na balkoně

Vyvýšené záhony na balkoně je název poslední novinky, která vyšla v nakladatelství Kazda. Dozvíte se v ní jak na bohatou úrodu nejen na malém prostoru.


Čtěte také...

Fotoreportáž z Masopustu v Benešově nad Černou 2012

12 masopust benesov nad cernou200Masopustní slavnosti už se rozbíhají. Jako návnadu na ty letošní maškarní reje proto přijměte fotoreportáž. 

...

Literatura

Děravá Čínská zeď a vraždy způsobily poprask! Soudce Ti zasahuje

Poprask perexFrancouzský romanopisec Frédéric Lenormand zpracoval další napínavý příběh soudce Ti. Tentokrát jej nechá cestovat na západní okraj čínské říše, aby dohlédl na opravy poškozené zdi a vyřešil problémy s tím spoje...

Divadlo

Na podzim do divadla: Laktační psychóza

200divO prázdninách divadla nehrají představení, ale připravují se na další sezonu. Díky nám si můžete vybrat, na co v podzimních měsících vyrazíte. Tentokrát vás zveme na Malou Scénu ve Zlíně, která si to s koncem ještě rozmyslela a zve vás na představení Laktač...

Film

Režisérka Ivanna Benešová s novým dokumentem procestuje svět!

benesova perexO autorce známého fiktivního dokumentu Zneužívaný nebylo v posledních měsících vůbec slyšet. Důvod byl však více než jednoduchý – pobyt v Austrálii. Vedle studia v „zemi klokanů“ asistovala n...