Konzervatismus nebo liberalismus?

Konzervatismus nebo liberalismus?

Tisk

cesta-narodniho-konzervatismuV krátké době vychází v nakladatelství RIVA druhá kniha, která se věnuje otázce konzervatismu a liberalismu a jejich dopadu na současnou západní společnost. Soubor esejů renomovaných světových myslitelů Cesta národního konzervatismu je filozoficko-politickým pohledem na dva základní směry uspořádání moderních společností a států.

V úvodní třetině knihy se editor a překladatel esejů Robert Kabát zamýšlí nad otázkami, proč liberalismus není konzervativní a proč třicet let po konci komunistické totality "upadá Západ politicky do totality nové, prosazující zájmy nadnárodních liberálních elit". Kde se stala chyba, že se rozplynul sen o svobodě, rovnosti a demokracii, spojovaný s americkým liberalismem? A "jakou cestou se má vydat národ, jehož civilizace páchá sebevraždu"? Robert Kabát hledá odpověď na otázku, "co jsou skutečné konzervativní hodnoty Západu, které obsahují životní zkušenost a nadčasovou moudrost předchozích pokolení, a které je proto třeba zachovat". Sám odpovídá podrobnou analýzou obou směrů a jejich srovnáním.

Vychází z liberální teorie Johna Locka a ukazuje, jak liberalismus dospěl do své současné "imperialistické fáze, globalismu", k "prolnutí s kulturním marxismem", k prosazování politických cílů a "ke kontrole společnosti pomocí sítě neziskových organizací". "Globalismus neboli imperialistický liberalismus je ideologií usilující o světovou nadvládu západních globálních elit motivovaných především touhou po moci a zajištění podmínek pro nekonečný růst svého finančního kapitálu." Jde o svět bez národů, bez suverénních národních států, bez národní kultury a bez hranic. Zato "s globální nadvládou nadnárodních organizací, velkých korporací a politických neziskových organizací", přičemž poslední jmenované autor označuje za "inkviziční nástroj" působící napříč společností.

Autoři zastoupení v knize vidí jako jedinou možnost, jak "zabránit destrukci a liberální totalitě", návrat na cestu národního konzervatismu, návrat k několika základním, historií prověřeným hodnotám. Mezi ně počítají národ, vlast, rodinu, sdílenou historii a kulturu, biblické a křesťanské hodnoty a zásady.

Autoři esejů

Yoram Hazony, u nás známý díly Chvála nacionalismu [LEDA, 2021] a Konzervatismus: Znovuobjevení [RIVA, 2022], je považován za vůdčí osobnost v teorii národního konzervatismu. V eseji Konzervativní demokracie uvádí zásady konzervativní tradice: historický empirismus, tj. vycházení z dějinné zkušenosti; národní stát, jehož základem je rodina; společná kultura a náboženství nezbytné pro spravedlnost a veřejnou morálku, ale současně "širokou toleranci náboženských a společenských názorů, které neohrožují celistvost a blaho národa jako celku"; omezenou výkonnou moc panovníka a individuální svobody. Protože "schopnost národa hledat pravdu a provádět zdravou politiku závisí na svobodě slova a veřejné rozpravy".

Patrick J. Deneen, profesor politologie a kritik západního liberalismu, dochází k závěrům, že "liberalismus navzdory svým veřejným příslibům o posilování osobní svobody a omezování vlivu státu, vede k pravému opaku". "Pro prosazení svých utopických vizí využívá státní moci a regulace a postupně sahá ke stále více totalitním praktikám." V knize je zastoupen dvěma esej: Neudržitelný liberalismus a Tragédie liberalismu.

Ryszard Legutko, profesor filozofie a významný polský konzervativní politik se zde představuje úvahou Proč nejsem liberál.Současný liberalismus vidí jako"posun od teorie k ideologii", jako "politické učení, nadteorii, která se vnucuje moderní společnosti jako něco povinného a mimo diskusi". Liberální monokultura je "bezmyšlenkovitá společnost" potírající "myšlenkové ideozločiny" v duchu Orwella. Podle autora současný liberalismus překonal komunismus v nacházení těchto ideozločinů, uvádí např. sexismus, rasismus, islamofobii, binarismus, misogynii, homofobii, eurocentrismus a ageismus, a v odhodlání najít nepřátele a zničit je.

Viktor Orbán se ve své stati Společně znovu uspějeme věnuje zásadám národního konzervatismu a praktickým krokům jak zachovat a posilovat Maďarsko jako národní a křesťanský stát i pro příští generace. Za největší hrozbu považuje "sorosovskou síť organizací tzv. otevřené společnosti", jejichž cílem je "pomocí masové migrace a pokrokářského aktivismu oslabit schopnost západních národů udržet si svoji kulturní a politickou svébytnost a podřídit je vládě globalistických elit".

Russell Ronald Reno, profesor teologie a etiky a šéfredaktor národně-konzervativního časopisu First Things zastoupený eseji Co liberalismus postrádá a Návrat silných bohů konstatuje, že "snaha globálních elit o vytvoření tzv. otevřené společnosti bez pevných společných hodnot a bez vazby jedince na rodinu či národ, vede k úpadku důvěry, soudržnosti a vzájemné podpory ve společnosti". Snaha milovat abstraktní lidstvo a přitom nemilovat svůj konkrétní národ je podle něj perverzní.

Ofir Haivry je politický filozof a historik, viceprezident Herzlova institutu v Jeruzalémě. V této knize je s Hazonym spoluautorem článku o podstatě konzervatismu v angloamerické tradici. Liberalismus podle Haivryho "ničí základní hodnoty a instituce, na nichž byl život v západní civilizaci založen, jako je národní rámec, rodina, židovsko-křesťanská kulturní tradice nebo úcta k rodičům a starším".

Do souvislosti v českém kontextu uvádí myšlenky zde uvedených autorů spolueditor publikace, Petr Žantovský v závěru knihy. Odkazuje na více než sto let staré texty T. G. Masaryka, jeho "humanitní ideál český" a jeho boj za právo malých národů na sebeurčení a vlastní státnost. Masarykovu prozíravost dokumentuje jeho varováním před pangermanismem, které "zní našim uším až nepříjemně povědomě", protože "čím jiným je dnes berlínsko-bruselská byrokracie EU"?

Kniha je velmi čtivá, jasně pochopitelná i pro čtenáře, kteří nejsou filozofy či politology z povolání. Její velkou předností je, že historické odkazy uvádí do současného kontextu, ve kterém žijeme. Hodnocení 99 % a nikoli sto dávám proto, že by si takto významný soubor esejů zasloužil pečlivější redakční úpravu, ať už někdy v rámci slovosledu (Orbánova esej) nebo gramatiky (viz str. 127). Ale to nesnižuje hodnotu myšlenek zastoupených autorů.

Jde o mimořádnou, myšlenkově bohatou publikaci, která na základě historické analýzy dává do souvislosti názory na společenské uspořádání států, a ukazuje, jak se mohou ideje svobody, liberalismu, v čase proměnit až ve svůj protiklad. Konzervativní hodnoty prověřené staletími přetrvávají.

 

Cesta národního konzervatismu obalka
Název:. Cesta národního konzervatismu
Autor:
Editoři a spoluautoři: Robert Kabát, Petr Žantovský
Eseje: Yoram Hazony, Patrick J. Deneen, Ryszard Legutko, Viktor Orbán, R. R. Reno, Ofir Haivry
Překlad: Robert Kabát
Recenzent: Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc.
Žánr:
Politická filozofie
Nakladatelství: Nakladatelství RIVA, s.r.o.
Rok vydání: 2022
Počet stran: 216
Hodnocení: 99 %                                     
Zdroj foto:
www.nakladatelstvi-riva.cz/cesta-narodniho-konzervatismu/
Odkaz na web:
www.nakladatelstvi-riva.cz/cesta-narodniho-konzervatismu/

Všechny citace jsou z knihy: Yoram HAZONY, Patrick J. DENEEN, Viktor ORBÁN, Ryszard LEGUTKO, Russell R. RENO a Ofir HAIVRY; Robert KABÁT, Petr Žantovský, eds. Cesta národního konzervatismu. V Brně: Riva, 2022. ISBN 978-80-908322-3-7.


 

PřihlášeníŘeka pod hladinou – hra na samotné výspě teritoria život

Na knižním trhu se nedávno objevil titul, který by si zasloužil multižánrové zařazení. Řeka pod hladinou s podtitulem Vědomím proti času totiž není pouhým dobrodružstvím, ale románem s mnohem širším, filosoficko-psychologicko-vědeckofantastickým přesahem. Vypráví o muži, jehož v červnu roku 2018 objevili indiánští lovci na břehu řeky Tatshenshini v oblasti Yukon a přivezli jej s vážným poraněním do Nemocnice sv. Pavla ve Vancouveru. Neznámý v bezvědomí je později identifikován jako vodácký průvodce z Čech.

Bílá vlčice

Na první pohled mě Bílá vlčice zaujala svou nádherně ilustrovanou obálkou, která láká k samotnému prozkoumání obsahu knihy. Pojďme se tedy společně ponořit do dobrodružství maličké Pětky a jejího věrného druha havrana Raaka, který ji doprovází na její místy i strastiplné životní pouti. Budete zažívat nezměrná dobrodružství v hlubokých lesích, podél řek i na rozsáhlých pláních v samotném srdci hor, kdy se radostné chvíle, budou střídat s těmi smutnějšími, avšak rozhodně vás nenechají vydechnout.

Banner
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online, ebooky zdarma, eknihy ke stažení

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Hana Hindráková přináší další napínavý příběh z exotického prostředí

hindrakova perexSe spisovatelkou Hanou Hindrákovou už jsme na našich stránkách hovořili v září loňského roku. Nyní se znovu setkáváme u příležitosti vydání její další knihy s názvem Dobrovolnice, který se odehrává v Keni....

Fanouškovství i historie nejúspěšnějšího českého klubu

Úspěšný český autor Ota Kars přichází s dalším dílem, které se tentokrát věnuje jeho vášni pro fotbal. Fotbalová škvára je další knihou vydanou ke 130. výročí od založení letenského klubu. Popisuje jeho historii tak trochu jiným způsobem.

Z archivu...

Čtěte také...

Magie otisku

magie otisku perexPodľa Platónovho dialógu Faidros, boh Thovt varoval faraóna pred vynálezom písma. Písmo uľahčilo ľuďom množstvo vecí, zredukovalo ale schopnosti pamäte. Rozmach tlače spôsobil nielen masovejšiu produkciu umeleckých diel, ale ic...


Literatura

Ženy v přelomových situacích života

ritual 200Dnes představujeme knihu, která jako další dokazuje, že Švédi umí psát i něco jiného než zběsilé thrillery. Autorka Inger Edelfeldt se zaměřuje ve svých povídkách na ženy. Na ženy v určitém zlomovém okamžiku jejich života – první zklamání, první ...

Divadlo

Národní divadlo uvádí: Čarodějův učeň

carodejuv-ucen200Dne 28. února Národní divadlo uvedlo světovou premiéru celovečerního baletního představení s názvem Čarodějův učeň. Ambice tohoto baletu jsou veliké. Oslovit co nejvíce generací, včetně té náctileté. ...

Film

Mars útočí: Mají Marťani starosti?

mars utociMars útočí (1996) vznikl na sklonku „milénia“ a díky svému černému humoru se stal velmi populárním filmem. Jack Nicolson ve své hlavní roli předvádí, jaké může mít takový prezident s nájezdem mnohem vyspělejších...