Jak jsme se v uplynulých dvou staletích vyvíjeli

Jak jsme se v uplynulých dvou staletích vyvíjeli

Hospodarstvi 200Nakladatelství Karolinum vydalo pětisetstránkovou publikaci opatřenou ne zcela stravitelným názvem Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, ale kterou vřele doporučuji každému, kdo se zajímá o nejen hospodářské dějiny. Kolektiv autorů - každou z jednotlivých tematických oblastí psal odborník na slovo vzatý - si rozdělil jednotlivé kapitoly, ať již se týkají právního zakotvení probíhajících proměn, demografického vývoje, daňové zátěže, situace v zemědělství či rychle se rozvíjejících "moderních" odvětví, jako byl průmysl, ale také služby, obchod a vůbec peněžní soustava.

 

Za mimořádnou přednost převažuji, že pojednání se vyhýbá do sebe zahleděné učenosti, ale naopak se pokouší srozumitelně oslovit i vyslovené laiky, aniž by autoři slevili z odborné úrovně. Svůj výklad zasazují do nadnárodních (celorakouských) či vysloveně mezinárodních kontextů. Důležité je, že stručně vysvětlí základní pojmy, s nimiž budou nadále pracovat (třeba kapitalismus, průmyslová revoluce, hospodářský růst, ale také tíživé hospodářské deprese sužující společnost i po celá desetiletí). Dosavadní ruční dřinu, jakkoli v mnoha oblastech převažovala i nadále, začala poznenáhlu nahrazovat mechanizace.

Ve sledované době totiž došlo k převratným změnám, jejichž tehdejší osvobozující dopad si dnes dokážeme jen stěží představit - jmenovitě zrušení nevolnictví roku 1781 a zrušení roboty 1848. Vždyť robotní povinnost zahrnovala i tři dny v týdnu! Zajímavé jsou rovněž údaje o početních stavech hospodářského zvířectva: téměř všech druhů (skot, prasata, koně, kozy) během 19. století přibývalo, jedině stáda ovcí spěla k zániku - posléze jejich stavy klesly na pouhou desetinu původního množství, nejspíš i v souvislosti s poklesem cen vlny. Ta dovážená ze zámoří byla prostě levnější. Nebo přestalo chutnat skopové?

Hospodarstvi detska prace

Ovšem šance donedávna poddaného obyvatelstva volně se stěhovat za prací (nemluvě vystěhování do zahraničí) vedla k nebývalému nárůstu měst: v průběhu několika desetiletí se znásobily počty jejich obyvatel. Například Plzeň se z původních osmi tisíc (1830) vyšplhala na desateronásobek (1910) a v původně dvoutisícových Teplicích (taktéž 1830) sídlilo o tři čtvrtiny století později rovných 27 tisíc lidí. Ostrava rovněž začínala na dvou tisících, avšak před první světovou válkou se už přiblížila čtyřicetitisícovému městu.

Kniha dokládá, že sociální protiklady, rozdíly mezi chudými a bohatými, byly vskutku propastné. Kdo však dnes tuší, že stávky byly až do roku 1870 zakázané, a tudíž trestné? Také dětská práce byla vnímána jako něco samozřejmého a obvyklého. Dočteme se třeba, že podle dvorského dekretu z roku 1842 mohly být zaměstnávány děti již od 9 let, přičemž pracovní doba neměla přesáhnout 10 hodin. Po vzniku Československa byla dětská práce přípustná až po dovršení 12 let...

Neméně zajímavé údaje se týkají schopnosti státu zajistit obživu obyvatel i v dobách katastrofální neúrody (za hladomoru v letech 1771-1772 jen v Čechách zemřelo na čtvrt milionu lidí). Příznačná byla vysoká porodnost, ale také neméně vysoká úmrtnost, zejména dětská - odhaduje se, že nadpoloviční většinu všech zemřelých tvořily právě děti v nejútlejším věku. Složení obyvatelstva bylo věkově mladé: děti pod patnáct let zahrnovaly asi jednu třetinu populace, polovina obyvatelstva spadala do rozmezí 15 až 49 let. Lidí starších valem ubývalo, jistě i v souvislosti s tím, že kvapem narůstaly počty chudiny.

Hospodarstvi vesnice

Zajímavé postřehy se týkají i proměňující se mentality - v tradiční vesnické pospolitosti měla nemanuální práce vysokou symbolickou hodnotu. Ten, kdo nemusel pracovat na poli nebo v dílně (a tak říkajíc se "živil hlavou"), býval považován za "pána" a tento náhled převažoval hluboko do dvacátého století. Bývalo snem stát se učitelem, knězem, úředníkem, případně železničářem, protože tato profese slibovala penzijní zajištění. Jenže opravdový kariérní vzestup stejně zajišťovala jen dobrá znalost němčiny, český jazyk byl dlouho vnímán jako sprostné dorozumívadlo.

Neméně zajímavé postřehy se týkají zaostávání habsburského mocnářství v předvečer první světové války za skutečnými "jestřáby" té doby, najmě za Německem, které po výbuchu válečného konfliktu vtahovalo Rakousko-Uhersko stále silněji do sféry svého politického i hospodářského vlivu. Stále jsme ochotni podceňovat spásný dopad osamostatnění, ačkoli bylo zřejmé, další setrvání v prostoru ovládaném německou rozpínavostí (v případě německého vítězství) nic pozitivního neslibovalo.


Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie
Vydalo Karolinum, Praha 2015. 526 stran.

Hodnocení: 100%

Foto: kniha, www.e-republika.cz, www.ovocne-stezky.cz


 

PřihlášeníSoutěže

Hana Zagorová dokázala oživovat písničky, byla v nich krása, oduševnělost a poetika

I kdyby nazpívala třeba jen třetinu toho, co ve své kariéře Hana Zagorová skutečně natočila, tak by byla pořád tou milovanou zpěvačkou. I když nevyzpívala tři oktávy, uměla chytit za srdce, zaujmout. Už od svých uměleckých začátků dokázala oživovat písničky. Textem, výrazem, atmosférou a pak ještě čímsi, co v sobě nemá každý zpěvák.

Bouřlivé ticho po pobřežní cestě

Po tisícikilometrové Jihozápadní pobřežní cestě se manželé Raynor a Moth snaží vrátit k normálnímu životu a zase žít mezi čtyřmi zdmi. Jenže to pro ně není vůbec jednoduché. Raynor bojuje se strachem z lidí i z budoucnosti a Moth vzdoruje postupující nemoci. Ale postačí neuvěřitelné gesto někoho, kdo si přečetl o jejich putování a ztrátě domova, a znovu se v nich probudí síla a odhodlání.
Kazda
Banner

Videorecenze knih

Rozhovor

Seriál k měsíci čtenářů: Knihovny pro K21, Klučov

brezen-mesic-ctenaru 200Regály plné knih, u počítače dáma či pán, který obřadně přebírá vracené knížky a zapisuje nově vypůjčené. Místnost specificky vonící – tak voní jenom tištěné publikace, stojící jako vojáci v řadách. V sále tichý šum, jak...

Hledat

Odvážná rebelka, která jako jediná může zachránit království

Malá Mia je sirotek žijící ve středověkém městě, v němž zná každý kout. Je samostatná a velmi vynalézavá, a tak se jí a jejím třem lasičkám daří přežít na ulici, a to zejména díky krádežím jídla. Jednoho dne Mia prchá před strážemi a narychlo se převlékne do princeznovských šatů.
Kazda

Čtěte také...

Uplynulo 184 let od narození Františka Bartoše

bartos 200Dne 16. března uplynulo již 184 let od narození Františka Bartoše, slavného mladcovského rodáka, jehož význam v oblasti kulturního a společenského života Moravy druhé poloviny 19. století přesahuje rámec zlínského regionu.

...

Z archivu...


Literatura

Christiane F. – Můj druhý život

druhy200Všichni čtenáři si jistě vzpomenou na kultovní román My děti ze stanice ZOO, první knihu, která do světa otevřeně vyřvala berlínskou drogovou scénu. Neméně odstrašující bylo i filmové zpracování, kde si zahrál nedávno zesnulý David Bowie. Hrdince románu ...

Divadlo

Ústecké baletní úlety

LBperexSólista ústeckého baletního souboru Severočeského divadla opery a baletu Vladimír Gončarov má na svém kontě již pěknou řádku hlavních mužských rolí v nejrůznějších baletních kusech. Nedávno učinil odklon ze zaběhnutých ste...

Film

Pro někoho životní styl, pro druhého experiment. Česká televize natáčí druhou sérii Osady

osada perexNatáčení komediálního seriálu Osada osvědčeného tandemu scenáristy Petra Kolečka a režiséra Radka Bajgara je opět v plném proudu. Poslední klapka druhé řady, čítající deset nových dílů, padne v říjnu. S na první pohled nesourodou komunitou chatařů, ...