Výstava Heptameron spojuje dvě historické vrstvy – renesanci a surrealismus skrze široké téma lásky

Výstava Heptameron spojuje dvě historické vrstvy – renesanci a surrealismus skrze široké téma lásky

Tisk

Heptameron200Výstava Heptameron si vypůjčuje svůj název ze souboru erotických povídek renesanční spisovatelky Markéty Navarrské (1558), jehož české vydání s kresbami od Toyen vyšlo v roce 1932. Kniha je symbolicky rozdělena do sedmi kapitol, které zpracovávají pojem lásky a její měnící se povahu jako místo, kde se setkává surrealismus a renesance, obrazy a předobrazy. Jindřich Štyrský charakterizoval knihu jako „marnotratné bohatství příběhů ve vztahu nepřetržité metamorfózy“. Právě téma lásky v širokém smyslu slova využívá kurátorka výstavy Eva Skopalová jako místo setkání renesance s časově vzdáleným surrealismem.

 

Výstava se koná u příležitosti 100 let od publikování Bretonova Manifestu surrealismu a současně 60. výročí nikdy neotevřené výstavy Imaginativní malířství 1930-1950, kterou v AJG připravila Věra Linhartová a František Šmejkal.

Kurátorka výstavy Eva Skopalová sleduje umělecký vývoj od počátku dvacátých let, kdy československé umění sice o surrealismu vědělo, ale programově se k němu přihlásilo až v r. 1934. Projekt je součástí jejího dlouhodobého zájmu o problematiku nelineárního času v dějinách umění, kterými se ve své badatelské práci zabývá. Studium úspěšně rozvíjela v rámci odborné stáže na École des hautes études en sciences sociales v Paříži pod vedením Georgese Didi-Hubermana (2016) a Fulbrightova stipendia na New York University, Institute of Fine Arts (2018-2019). „Podtitul výstavy Surrealismy a sen renesance je snahou uvažovat umění v neuzavřených hranicích uměleckých skupin, stylů i period. Renesance je spíše intelektuální disciplínou než historickým obdobím. Rovněž pojem „surrealismy“ je uvažován velmi otevřeně a pojímá do sebe také imaginativní a abstrahující přístupy k umění, které předcházely programovému surrealismu v Československu 30. let, či mu stály po boku“, vysvětluje kurátorka Eva Skopalová.

heptameron0

Jindřich Štyrský,Oidipus, 1940,olej, plátno,Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Na výstavě Heptameron: Surrealismy a sen renesance bude vystaveno kolem 150 uměleckých předmětů, přibližně 40 publikací a periodik, několik videí a audio záznamů. Mezi nejzajímavější exponáty bezpochyby patří kniha Hypnerotomachia Poliphili aneb Poliphilův boj o lásku ve snu (1499) – renesanční inkunábule, považovaná za nejkrásnější knihu renesance, kterou na výstavu zapůjčila Národní knihovna ČR. Dále Mattioliho herbář (1526), který byl v zápůjčce získán z Knihovny Antonína Švehly, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, státní příspěvkové organizace. Mezi další zajímavé exponáty je možné vyzdvihnout díla Jindřicha Štyrského a Toyen, díla Stanislava Podhrázského nebo obraz Alegorie lásky od neznámého autora z konce 16. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie. Velmi zajímavé jsou filmové záběry Čeňka Zahradníčka, které vznikly pro divadlo D34, k divadelním inscenacím E. F. Buriana, nejvýznamnější je Máj z roku 1936, filmové dokumenty na výstavu poskytl Národní filmový archiv. Vizuálně poutavý je i reklamní animovaný film na mýdlo z dílny manželů Dodalových, kteří v období 1934–1938 natočili na 30 filmů, které vytvářejí etalon moderní české filmové reklamy.

heptameron1

Francesco Colonna Hypnerotomachia Poliphili aneb Poliphilův boj o lásku ve snu,Venezia,Aldus Manutius nakladatel,Leonardus Crassus, XII.,1499 Národní knihovna České republiky

Mgr. et Mgr. Eva Skopalová je od roku 2021 kurátorkou ve Sbírce umění po roce 1945 v Národní galerii Praha. Autorsky a kurátorsky se podílela na stálé expozici poválečného umění 1939-2021: Konec černobílé doby ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, kde zpracovala období let 1939-1963. Současně pracuje na kritické reflexi a zpracování umění v exilu a vyplnění této „mezery“ ve sbírce. V roce 2019 editorsky připravila s Václavem Janoščíkem knihu Návrat do budoucnosti (Praha, UMPRUM, 2019), která českému čtenáři představila zásadní studie o nelineárním času. Tyto metodologické přístupy také uvažovala ve výstavních projektech Formosa deformitas: O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911-1914 (Alšova jihočeská galerie, 2020).

heptameron3

Alois Wachsmann,Kouzlo,Vznášející se torzo, 1932 olej, plátno 103,5 x 73 cm,Alšova jihočeská galerie

Pro návštěvníky jsou připraveny programy rozvíjející diskusi o lásce v kontextu současného světa.
6. 4. ve 14:00 „Surrealismy, renesance a láska“ – komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy zakončená promítáním filmu Gustava Machatého Erotikon (1929).

20. 4. v 19:00 „Surrealismy ze soboty na neděli“ – performativní komentovaná prohlídka potmě se zářícími díly, program bude ukončen promítáním filmu Gustava Machatého Ze soboty na neděli (1931).
1. 5. Kolektiv Good Night Readers aktivuje knihovny ve výstavě a doplní je o diskuze současných autorů na téma lásky, genderu a intimity, program zakončí projekce filmu Gustava Machatého Extase (1932).

K výstavě vzniká katalog, který bude pokřtěn v průběhu výstavy.

Výstava vzniká ve spolupráci s Národní galerií Praha.

Výstava je pro návštěvníky přístupná do 12. 5. 2024.

Únor – duben | denně, 9:00 – 16:00, květen | denně, 9:00 – 18:00.

Alšova jihočeská galerie, Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

Heptameron plakat


 

PřihlášeníAneta Žabková: Největší radost mi uděláte kusem klacku z lesa

Vystudovala FAMU (katedra animované tvorby), vytvořila čtyři animované filmy, které získaly řadu ocenění, je úspěšnou ilustrátorkou mnoha dětských knih a přispívá do několika časopisů jako jsou Puntík či Tečka, spolupracovala i s Mateřídouškou a Sluníčkem. Řeč je o Anetě Žabkové.

Po Vodníkovi přichází neméně skvělá Dceřina kletba

Česká spisovatelka Tereza Bartošová zaujala tuzemskou čtenářskou obec předchozím titulem Vodník. Jednalo se o případ, který smrdí bahnem. Nyní přichází Dceřina kletba lákající na obálce na to, že si starý zločin žádá nové oběti.

Banner

Hledat

Videorecenze knih

Rozhovor

Barbara Semenov by si přála, aby byl čtenář knihou inspirován a motivován, že nic není nemožné, když se chce, když je vůle.

barbara semenov 200Barbara Semenov je novinářka, publicistka, básnířka a producentka, která vystudovala Fakultu žurnalistiky UK a v letech 1975 až 1981 působila jako redaktorka v Televizních novinách Československé televize. Pod tlakem odporu k t...

Výborné herecké kreace a silné téma nabízí nový český film Sucho

Sucho to je tísnivé vesnické drama. Na jedné straně velkostatkář a na straně druhé chudý "kolchozník", který nutí rodinu k soběstačnému životu, ale také klíčící láska revoltujících mladých lidí. Zatímco ona je dcerou chudého farmáře, on synem vlivného agrárníka, který sice dává práci půlce dědiny, nicméně půdu, vodu a krajinu devastuje chemií. To je obrazově vytříbený a emočně nabitý film režiséra Bohdana Slámy, který je i autorem scénáře.

Z archivu...

Čtěte také...

Namalujte si mandaly na kameny

mandaly 200V nakladatelství Metafora v únoru vyšly novinky v edici Šikovné ruce. Jednou z nich je krásná barevná kniha Mandaly malované na kamenech. Pojďte se do s ní námi podívat!

 

...

Literatura

Bylo první vejce nebo slepice?

co nevime o slepicich 200Co nevíme o slepicích je název knihy Melissy Caugheyové, kterou nám v květnu přineslo nakladatelství Esence. Není to klasická chovatelská příručka, ale spíš povídání o slepicích, jejich životě a dalších zvláštnostech,...

Divadlo

Helenku Součkovou stíhá jedna darda za druhou

darda 200Žákyně 2. a posléze 3. třídy Helenka Součková zvaná též Moby-Dick už dávno odrostla dětským střevíčkům. Místo nich teď v dramatizaci románu Darda spisovatelky Ireny Douskové<...

Film

„Když se pořád snažíš udržet na správné cestě, je příjemné si dát pauzu.“

ten koho se bojis200Ani první listopadový čtvrtek se neobešel bez severského filmu, který promítal Skandinávský dům. Zájemci o notnou dávku dramatu nesměli chybět v Komorním kině Evald, aby se podívali na ubíhající dny běžné dánské rodiny. Tedy a...