Česká literatura za nacistické nadvlády

Česká literatura za nacistické nadvlády

Tisk

Dejiny CL v protektoratu perexDosavadní souhrnné dějiny české (československé) literatury pojednávaly období druhé světové války jednak jako čas útlaku a přizpůsobování, jednak skrze projevy odporu, soustředily se převážně na podobu tehdy vycházející literatury. Teprve nedávno vydané DĚJINY ČESKÉ LITERATURY V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA zohledňují celé složité předivo událostí a poměrů, vládnoucích v letech 1939-1945. Oceníme i množství citací jak z dobového tisku, tak z archivních fondů, případně z pozdějších odborných prací či vzpomínkových publikací. Součástí knihy je četný obrazový materiál, reprodukce fotografií, přetisky dobových archiválií i knižních obálek.

 

Vedoucí mnohačlenného autorského kolektivu Pavel Janoušek hned v úvodním slově prozrazuje, jak nahlíží na onu tragickou dobu, když zdůrazní současný náhled považující nacismus a komunismus za dvě strany téže mince: „Nacistickou a komunistickou politickou moc spojovalo to, že obě usilovaly o zásadní hodnotovou přeměnu světa a tlačily (…) veřejnost k tomu, aby nastolovaný politický systém, akceptovala jako pozitivum, jež jednoznačně vymezuje cestu, po níž je „nám“ dáno kráčet za šťastnou budoucností.“ Jenže tím pádem poněkud uniká, jak tehdejší situaci vnímali – nebo mohli vnímat – lidé v ní žijící, v jakých dilematech se ocitali zejména veřejně činní jedinci (umělci, politici, pedagogové apod.), jak se vyrovnávali s tlakem svědomí - pokud ovšem nějaké měli. Nacistická ideologie považovala komunismus (bolševismus) za jednoho ze svých největších nepřátel, čímž mu zjednávala přijatelnost pro valnou část obyvatelstva. Jednoduše řečeno: průzkum tehdejších mentalit by mohl ledasco osvětlit. Jen v některých okamžicích, třeba v připomínce protektorátních i poválečných osudů literárního glosátora Františka Sekaniny, nahlédneme pod navenek bohorovný příkrov jasných pravd.

Jak si podmanit český národ

Než autoři přejdou k posuzování literární produkce, načrtnou politické a kulturní souvislosti, v nichž literatura fungovala. Přiblíží nejrůznější dílčí aspekty (popíší třeba vynucený zájezd českých kulturních pracovníků do Německa a Holandska v roce 1940, ale nikoli již další: takových „poznávacích výprav“ mělo být celkem dvanáct), zmíní pověsti a fámy, dotknou se tehdejších anekdot. Zahrnou též propagandistické akce (protikomunistické i protižidovské, směrované proti jejich prolnutí v židobolševismu), které měly vyjadřovat souznění s nacistickými idejemi, ať již to byly výstavy nebo svatováclavský kult včetně vyznamenání zvaného Svatováclavská orlice. Rozlišují dvě fáze protektorátního vývoje: první nazvou adaptační, která dovolila záhy pronásledovaným umělcům ještě tvořit (Julius Fučík, Karel Hašler, E. F. Burian, Vladislav Vančura…), druhou represivní – ta se začíná odvíjet od nástupu Reinharda Heydricha a vyznačuje se tím, že vražednicky ničí už pouhý náznak jakéhokoli nesouhlasu, neřkuli odporu.

Dejiny CL v protektoratu3

Šťastnou cestu (1943)

Více než sedmisetstránkového dílo si vytyčilo, že nepomine žádnou z myslitelných oblastí, které s literaturou souvisejí, takže nalezneme oddíly věnované ilegální neboli „podzemní“ (třeba koncentráčnické) tvorbě, literatuře v exilu, ale také německé složce literárního života včetně divadelního provozu. (Ostatně německému divadlu v Praze byla již dříve věnována samostatná kniha Až k hořkému konci.) Přehledně je zpracována kapitola věnovaná myšlení o literatuře, ať již se tak dělo na novinové úrovni nebo v rámci literární vědy, kdy důležité byly podněty přinášené zejména strukturalismem.

Poté Janouškův autorský roj probírá nejen poezii a prózu, ale také drama (každé divadelní představení přece vychází z nějaké psané předlohy). A začleňuje další mnohdy pomíjené literární druhy – v pojednání o faktografické literatuře, která leckdy rozvíjela i myšlenky poplatné nacistické ideologii, nalezneme třeba zamyšlení nad statěmi čelného kolaboranta Emanuela Moravce, dovíme se, že literatura pro děti a mládež měla rozvíjet hlavně linii pohádek, ale také četbu vhodnou pro malé i dospívající čtenáře, nejlépe takovou, která by ji usměrňovala žádoucím směrem. Také populární literatura (kam patří třeba kovbojky, detektivky, fantastika, ale zejména sentimentální čtivo ustálené vzorci „červené knihovny“) se dočkala stručného obhlédnutí.

Jak se natáčely (nebo nenatáčely) české filmy

Kniha se dotýká rovněž slovesné tvorbě v rozhlase a rozebírá dramatizace literárních či dramatických předloh, zkoumá původní rozhlasové hry i politické skeče (jeden z nich se po válce stal osudným Vlastovi Burianovi). Poslední kapitola se týká filmové tvorby – tedy spíše produkčních podmínek, za nichž vznikala. Vypočítává její důležité rysy: orientaci na klasické české romány, oslavu venkova i krás české Prahy. Snad mohl být ještě doplněn důraz na fyzickou práci, která měla zaručit zrod „nového člověka“. Podrobněji je tu rozebrána geneze dvou tehdy (a vlastně dodnes) ceněných filmů, pietní Čápovy Babičky a Vávrova „neorealistického“ snímku Šťastnou cestu.

Dejiny CL v protektoratu2

Babička (1940)

Jen nechápu, proč do výčtu nerealizovaných, případně nedokončených projektů nebyla zahrnuta také pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký, u níž vadily možné jinotaje, nemluvě o řadě roztočených děl, která zastihl konec války – a práce na nich byly navždy zastaveny. Také bych vytkl, že se zcela vytratila dokumentární tvorba, která byla vůči nacistickému režimu daleko vstřícnější nežli filmy hrané, příkladný je v tomto ohledu celovečerní střihový dokument Kolesa dějin, dokončený v posledních dnech války, takže do kin se již nikdy nedostal. Proklamuje, že český národ by měl být německé říši vděčný za to, že jej uchránila před válečným zmarem, a proto by měl český dělník pracovat se stejným nasazením, s jakým německý voják za něho bojuje proti židobolševické zkáze i anglo-americké plutokracii.

Dejiny CL v protektoratu1
Všestranný vhled do literárního, divadelního i filmového dění v době nacistické okupace je poutavý, staví na občasném vytažení nějaké podružnosti či jednotlivosti, aby byl skrze ni ukázán mechanismus nacistické nadvlády, pronikající do všech oblastí (nejen) kultury. Ale uvědomíme si také, nakolik pouhý půlrok existence takzvané druhé republiky, klenoucí se mezi přijetím mnichovské dohody a vstupem německých vojsk, připravil vhodné podhoubí pro protektorátní zásahy.

Dejiny CL v protektoratu obalka

Pavel Janoušek a kolektiv: Dějiny české literatury v PROTEKTORÁTU Čechy a Morava
Vydalo nakladatelství Academia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2022, 733 stran

Hodnocení: 90 %

Foto: kniha www.academia.cz/dejiny-ceske-literatury-v-protektoratu-cechy-a-morava--janousek-pavel--academia--2022


 
Banner

PřihlášeníVzpoura oceánů ohrožuje lidstvo

Tento fascinující ekothriller, v němž autor zobrazuje vzpouru přírody proti lidstvu jako hororový scénář, nad nímž se tají dech, se stal světovým bestsellerem. Jeho druhé vydání přináší na knižní trh nakladatelství Laser ze společnosti Euromedia Group. První díl už leží na pultech knihkupectví, díl druhý je aktuálně v předprodeji a můžeme se na něj těšit již v únoru 2023.


Laser

Zjistěte, jak přežít ve městě i v přírodě

Kurz přežití je název knihy od Amara Ibrahima, který se dlouhodobě věnuje přežití – pořádá kurzy i o něm přednáší. Tento titul by si měl přečíst každý.


BizBooks
Banner

Rozhovor

Můj luxusní koníček

r„Kdyby mi někdo před pár lety vylíčil, kam všude se s fotoaparátem podívám, že budu kvůli focení vstávat před svítáním a dobrovolně vláčet batoh plný objektivů, vysměju se mu. Proč podstupovat takové nepohodlí, když je tolik jiných, kteří mi krásy světa zpros...

Hledat

Je libo dystopii?

Kdo sleduje knižní svět, nemohl minout knihu Znamenitá mrtvola od argentinské spisovatelky Agustiny Bazterricy. Jaká je?


Fobos

Čtěte také...

Pryšec nádherný - Vánoční hvězda

Vanocni hvezda perexLegenda starých Aztéků vypráví, že tato rostlina vznikla z několika kapek krve ze srdce nešťastně zamilované bohyně. Domovinou tohoto skoro čtyřmetrového polokeře je Mexiko a Guatemala.

...

Z archivu...


Literatura

Naše normalizace: Cenné vzpomínky, ale selektivně vybrané
ImageNa osobních výpovědích je postaven sborník Naše normalizace vydaný občanským sdružením Člověk v tísni. Záměru nelze co vytknout - konkrétní lidské prožitky přiblíží jakoukoli dob...

Divadlo

Vězeňský kvintet

vezensky kvintet200Máj - lásky čas. Jaro je v plném květu a omamná vůně vítězství se line osvobozenými pražskými ulicemi, jež se stávají němými svědky příběhů se šťastnými konci i přívalů radosti vyvěrajících z návratů, setkávání a toliko kýžené t...

Film

V hlavní roli Tomáš Holý a jeho nesnadný život i tragický konec

Tomáš holý

Český spisovatel, básník a držitel Magnesie Litera – Kosmas Ceny čtenářů za rok 2018 Ota Kars přichází s již druhou knihou o jednom z nejslavnějších českých dětských herců. V hlavní roli Tomáš Holý, tentokrát prostřednictvím krásně zp...