Argo vydalo dvě zajímavé knihy o minulosti, která ovlivňuje i dnešek

Argo vydalo dvě zajímavé knihy o minulosti, která ovlivňuje i dnešek

argo perexNakladatelství ARGO stále ještě – vedle zábavného čtiva - vydává i publikace odborné, zvláště takové, které se týkají dějin. Kromě edicí dobových pramenů (naposledy Osudy svatohavelského kláštera) vycházejí knihy, které zkoumají často znepokojivé souvislosti mezi minulostí a současností, případně vyhlídkami do budoucna. Nalezneme mezi nimi jak práce přeložené, tak původní české. A zpravidla se jedná o spisy myšlenkově přínosné, někdy i provokující, nutící čtenáře, aby přehodnotil své dosavadní náhledy a stereotypy.

 


Upozorním na dva tituly, které rozhodně stojí za pozornost. Na knižních pultech můžeme nyní dohledat Velkého nivelizátora, kterého napsal Walter Scheidel, a Modernizaci na pokračování z pera tuzemského historika Jiřího Štaifa. Název první jmenované knihy může znít poněkud nesrozumitelně – teprve podtitul Násilí a dějiny nerovnosti od doby kamenné po 21. století již přesně postihuje její zacílení. Walter Scheidel, americký historik rakouského původu, jenž působí na kalifornské Stanfordově univerzitě, tu rozebírá důsledky propastných majetkových rozdílů. Ukazuje, jak se v předešlých dobách pokaždé se vystupňovaly až k neudržitelné hranici, za níž následoval pád.

Chamtivost vede ke zkáze
Hned na prvních stránkách se dočteme, že v současnosti (přesně určeno v roce 2015) vlastnilo pouhých 62 osob soukromý majetek ve stejné výši jako chudší polovina lidstva, tedy více než tři a půl miliardy lidí. Autor soudí, že v minulosti už mnohokrát došlo ke zhroucení státu vinou takových nerovností, k přerozdělení bohatství, k jeho nivelizaci či častěji ke všeobecnému zbídačení. Na mnoha příkladech z dějin ukazuje, jak rozbuškou násilných proměn se stávají válka, revoluce, kolaps státu a přírodní či zdravotní pohroma (zde jmenovitě mor), náhle vtrhnuvší do selhávajícího státu. A často vedou k děsivým hrůzám provázeným bezpočtem zmařených životů. Autor vznáší dotaz, zda se naší civilizaci podaří tyto „apokalyptické jezdce“ udržet na uzdě.

Argo Nivelizator

Autor připomíná spoustu událostí, kterými svůj výklad oživuje, rád čtenáře překvapí hrůzyplným detailem. Svrchovaně se pohybuje doslova po celém světě: nahlédne do tragických okamžiků dávných čínských dějin, přiblíží rozpad předkolumbovských indiánských civilizací, vypraví se do faraónského Egypta (a jeho zjištění se shodují s varovnými průzkumy českého egyptologa Miroslava Bárty, který rovněž nachází podobnosti mezi zanikáním říší ve starověku a dneškem). Napříč kontinenty i staletími zjišťuje, že se opakují obdobné vzorce průběhu osudových zvratů. Přiblíží však také události relativně nedávné, například novodobé revoluce, ať již ovládly Francii nebo Rusko. A využívá i tabulky a grafy, aby přiblížil nárůst krizových hodnot.

Jak český národ dospíval
Druhou z hodnocených knih Modernizace na pokračování také provází plně vysvětlující dovětek – Společnost v českých zemích (1770-1918). V zacílení na český národ v rámci rakouské (rakousko-uherské) monarchie není ojedinělá: předloni např. vyšly Milníky moderních českých dějin, na nichž se Štaif rovněž podílel, před čtvrtstoletím zaujal Kořalkův převratný pohled na tuzemské dějiny Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1918.

argo logo

Jiří Štaif, pedagog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, postupuje ve svém výkladu možná více školometsky, zaměřeném spíše na studenty nežli na laického, byť poučeného čtenáře. Shrnuje tu poznatky zveřejněné ve stovkách knížek českých, občas německých, aby dospěl k jejich syntéze, sytým dílčím obrazům navzájem provázaným. Však také hned v první větě uvádí, že při psaní myslel na metaforu divadelního představení, v němž na sebe jednotlivé obrazy navazují. Dějinné dění hodlá vnímat jako sérii her, které provozují různé soubory, jejichž obsazení se časem proměňuje. A na jeviště občas vstupuje i dosud jen přihlížející publikum.

Jak se rodily budoucí průšvihy
Každá ze šesti kapitol probírá jevy příznačné pro zvolené časové údobí, zohledněny jsou i mezinárodní kontexty. V první kapitole výstižně nazvané Osvícenský rozum jako nová „vrchnost“ rozebírá dopad josefínských reforem i tlaky napoleonských válek. Druhá kapitola si všímá strnulého ponapoleonského období, jehož stísňující jistoty rozmetal neklid šířící se roku 1848 po celé Evropě. Poté následuje obhlídka 50. let předminulého století, kdy dočasně zvítězil bachovský (neo)absolutismus. Pak se dočteme, jak v následujících desetiletích převážila hospodářská stabilita i sebeprosazování českého živlu. Začátku 20. století Štaif přisuzuje šalebné kouzlo demokratizace, aby poté skrytě narůstající mezinárodní rozpory vyústily v první světovou válku. Dokládá, jak první válečné roky se ještě zmítaly mezi strádáním a loajalitou, zatímco poté již nastoupilo hladovění, hroucení mocnářství i pře o podobě budoucnosti.

Argo Modernizace

Oceníme i konkrétní výpravy do každodennosti, Štaif zmíní třeba příjmy a výdaje vztažené k roku 1912: průměrná dělnická mzda tehdy obnášela 15 (rakouských) korun týdně, z nichž dělník sotva co ušetřil, horníci si vydělali nanejvýš dvojnásobek. Kilogram masa tehdy stál asi dvě koruny, stejné množství brambor deset haléřů… Dovíme se však i jiné zajímavé údaje, třeba o zastoupení „obcovací řeči“ (tj. češtiny a němčiny) ve společnosti – německy mluvícího obyvatelstva byla zhruba jedna třetina z celkového množství, což v budoucnu, po vzniku samostatné republiky, zavinilo vážné problémy, jejich odraz pociťujeme dodnes.

Walter Scheidel: Velký nivelizátor. Násilí a dějiny nerovnosti od doby kamenné po 21. století
Přeložily Zuzana Krulichová a Daniela Orlando
Vydalo nakladatelství Argo, Praha 2020.589 stran

Hodnocení: 80 %
Velký nivelizátor

Jiří Štaif: Modernizace na pokračování. Společnost v českých zemích (1770-1918)
Vydalo nakladatelství Argo, Praha 2020. 422 stran

Hodnocení: 70 %
Modernizace na pokračování

Foto: Argo


 

PřihlášeníSoutěže

Zvířata nejsou bez citu

Nakladatelství Portál vydalo velmi zajímavou knihu. Zve nás do obrovského světa zvířecích smyslů. A je mi až hanba, jak člověk s těmito smyslově bohatými zvířaty zachází a je dojemné, když je někdo miluje a plně respektuje jejich potřeby.
Portál

Nevyhazujte dřevo a vyrobte si z něj jednoduše nějaký nábytek

Jednoduše ze dřeva s podtitulem Nábytek a předměty z nasbíraného dřeva je název knihy, která vyšla v nakladatelství Grada už v roce 2016 a loni se dočkala dotisku. Nadšení Antje Rittermannové je rozhodně nakažlivé!
Grada

Videorecenze knih

Rozhovor

O životě a práci Ivany Andrlové

andrlova 200Když jsem hledala informace o ní a o tom, co dneska dělá hvězda televizních inscenací a pohádek Ivana Andrlová, nebylo to vůbec jednoduché. Bulvární zprávy nevyhledávám a ostatní se ve velké míře opakují. Jako by krásnou princeznu opravdu někdo ...

Hledat

Když se v písních stmívá

Album Martina Hejnáka Chmýří, které vlastním nákladem vydal v roce 2021, obsahuje 14 (relativně) nových či zrevitalizovaných skladeb. Jednotlivé songy nejsou příliš dlouhé, takže i přes jejich celkový počet výsledná stopáž jen o fous přesahuje 30 minut.

Čtěte také...

Ve zlínském muzeu rozluštili gotický misál

Missal 200Historie některých věcí, knihy nevyjímaje, je často velmi zajímavá. Rozplétat jejich původ a osudy v běhu staletí je obvykle zajímavější než detektivní seriál. Podobně tomu bylo i u nenápadného starého zažloutlého ručně popsaného pergamenu, jenž b...

Z archivu...


Literatura

Myslel si, že jeho život už nemůže být horší. Ale pak ho spolknul eskalátor

eskalator perexDamián je obyčejný kluk. Nevyniká krásou, inteligencí, talentem, smyslem pro humor ani roztomilostí. To by možná ani nevadilo, kdyby nebyl jediným průměrným a nezajímavým dítětem ve skupince sedmi sourozenců.

Divadlo

Divadelní start ve Zlíně se blíží. Připomene Tomáše Baťu, rozdá ceny Aplaus a pobaví premiérou Příběhů obyčejného šílenství

Divadlo ZlinNová 67. sezona Městského divadla Zlín se rozjede s humorem. V sobotu 8. září večer se uskuteční ve Velkém sále premiéra Příběhů obyčejného šílenství, kterou si nenechá aujít ani autor Petr Zelenka

Film

Chcete nahlédnout pod pokličku filmařiny?

FAMU 200V nakladatelství AMU vycházejí také knihy, které (nejen začínajícím) filmařům vysvětlují teorii, ale hlavně se obracejí k praktickým záležitostem - třeba k tomu, jak psát scénáře nebo jak nakládat se zvukem. Snadno pochopíme, že základy řemesla se lze na...