Na zdraví oslavencům! A k jubileu knihu

Na zdraví oslavencům! A k jubileu knihu

Jubilanti perexBývá zvykem, že významným badatelům na poli dějin, společnosti i lidského jedince, dále literárním, divadelním, filmovým ( i jiným) historikům a teoretikům – zpravidla v souvislosti s nějakým významným životním jubileem – vycházejí ku jejich poctě různě tlusté svazky. Lze je rozdělit do dvou oblastí: buď shrnují příspěvky oslavencových kolegů a (bývalých) žáků nebo naopak seřazují oslavencovy dosud roztroušené, a tudíž obtížně dostupné stati do jedné knihy.

 


Nakladatelství Lidové noviny nyní vydalo dvě publikace, náležící k oběma eventualitám. K prvně jmenované možnosti řadím Rudolfovo číslo, opatřené naprosto výmluvným podtitulem: Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé. Hned úvodní vzpomínková črta dokládá, jak výjimečnou osobností byl přední brněnský archeolog Rudolf Procházka, ochotný pomoci začínajícímu adeptu kopání a převracení zeminy odbornou radou i nenápadnou přímluvou.

Jak vypadala středověká města a jak se v nich žilo
Knihu otevírá jedna Procházkova studie o středověké urbanizaci v důležitých českých i polských městech (Praha, Brno, Chrudim, Hradec Králové, Štětín, Gdaňsk, Vratislav), provázená řadou názorných mapek. Text objasňuje, co všechno lze vytěžit z archeologického průzkumu, zvláště poznání, jakým způsobem se šířila zástavba, jak se měnily stavební prvky, kde nacházela prvotní tržiště. Cenná je obrazová příloha, ať již nabídne mapky a plány nebo barevné fotografie.

Jubilanti Praha za Lucemburku

Zařazená „čísla“ ve smyslu zhruba dvacetistránkových příspěvků se jednak vyznačují zobecňujícím, často výčtovým nadhledem, jednak zpracovávají konkrétní lokality či předkládají případové studie. Tak se dovíme o možné spolupráci (ale také rivalitě) mezi blízkými obory, jakými jsou archeologie založená na průkaznosti vykopávek a historie těžící z písemných (obrazových, sochařských, architektonických…) zdrojů. Středověké město – kdysi mu věnoval obsáhlou monografii František Hoffmann – tak může být pojato jako výzva k mezioborové komparaci, ale také jako předmět průzkumu, třeba dávných předměstí vysunutých před hradby nebo soužití středověkých měšťanů a venkova, eventuálně vesnic, která mnohdy města vlastnila (jako tomu bylo např. v případě jihočeského Písku).

jubilanti 2

Pak následují črty vztažené ke konkrétním lokalitám – Praze se věnuje hned několik autorů, kteří se zabývají vztahem mezi chudinou a boháči, případně se zajímají o rozvoj metalurgie, zpracovávání železných i neželezných kovů. Stranou nezůstává ani Brno (s nahuštěním řemesel) a Plzeň, jejíž vývoj je sledován v průběhu bezmála pěti staletí. Osobně bych však upřednostnil Šlézarovu čtivou stať o posunech mocenských center od knížecího hradu až k právnímu městu. Na Moravě se to týká nejen Brna a Jihlavy, ale rovněž Olomouce, která se tentokrát ocitá v centru pozornosti.

Co prozrazují dávné kroniky a jiné dobové texty
Druhá kniha se nazývá Amica chronistarum (věřím, že laskavý čtenář si toto latinské sousloví sám přeloží) a je věnována profesorce Marii Bláhové k životnímu jubileu, jak praví podtitul. Profesorka Bláhová je dlouhodobě spojená s Katedrou pomocných věd historických na Filosofické Fakultě University Karlovy. Její odborný přínos za uplynulé půlstoletí spočívá ve zpřístupňování středověkých českých kronik i psaní vysvětlujících komentářů k nim. Také překládala z latiny. Do dějin svého oboru se zapsala zejména knihou Historická chronologie.

Ve dvanácteru otištěných studií, jejichž délka kolísá mezi deseti až třiceti stranami, se obírala hlavně středověkými kronikami i jinými písemnostmi, které vnímá jako cenný zdroj informací. Bláhová se tak postupně dotkne předhusitských pramenů, prozkoumá rýmované kroniky jako historický zdroj, přiblíží středověké panovnické katalogy a rodopisy, zabývá se českými knihovnami přemyslovského období, samozřejmě vesměs rukopisnými, protože knihtisk ještě nebyl vynalezen. Ale vedle těchto statí, povětšinou – a použiji slovo dosti ošklivé – školometských, někdy nudně popisných či výčtových, pro běžného čtenáře obtížně stravitelných, nalezneme také čtenářsky přitažlivější články. Mám na mysli třeba zamyšlení, zda ke vzdělání měly přístup i nižší společenské vrstvy, jak v přemyslovských Čechách bylo organizováno vzdělávání, jaké se vyskytovaly školy. A zajímavé je rovněž pojednání o vývoji špitálů v tehdejší Evropě, zvláště pak příběh toho nejstaršího v Praze.

jubilanti

Na zveřejněných textech je zřetelné, že paní profesorka asi nikdy nepomýšlela, že by je někdy měli číst i jiní čtenáři než ti, kteří holdují mluvě odborných historických časopisů nebo úzce specializovaných sborníků, jeden příspěvek je dokonce ponechán v původním německém znění. Od toho se odvíjejí úskalí laického náhledu, který s autorkou stěží může držet krok. Tento postřeh ostatně do značné míry platí i pro Rudolfovo číslo, v názvu si trochu samoúčelně pohrávající s podobně znějícím Ludolfovým číslem neboli matematickou konstantou π, která se - jak si ještě pamatujeme ze školy - rovná číslu 3,14159265359 (atd.). A jak seznají nejen mnozí rodiče předškolních dětí, ale také Japonci, výslovnostní splývání hlásek „r“ a „l“ není až tak výjimečné…

Irena Loskotová (ed.): Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkovi k 65. Narozeninám
Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, Masarykovou univerzitou a Archaiou Brno, z.ú. vydalo Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021. 284 strany
Hodnocení: 80 %
Foto: kniha, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nuremberg_Chronicle_illustrations_f_221-230#/media/File:Nuremberg_chronicles_-_praha.png
Odkaz na knihu: www.nln.cz/knihy/rudolfovo-cislo/

Josefína Knoblochová, Ivana Ebelová (eds.): Amica chronistarum. Věnováno profesorce Marii Bláhové k životnímu jubileu.
Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy vydalo Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021. 243 s.
Hodnocení: 70 %
Foto: kniha
Odkaz na knihu: https://www.nln.cz/knihy/amica-chronistarum-venovano-profesorce-marii-blahove-k-zivotnimu-jubileu/


 

PřihlášeníSoutěže

Umělkyně světových parametrů mají kromě talentu vždy něco navíc

Mám rád umělce, ale nejvíc asi ty, kteří něco umějí, a přitom si na nic nehrají. Vypadá to jako protimluv, ale možná mi rozumíte. A pak mám rád umělkyně, které – ačkoliv jsou talentované, inteligentní a krásné – mají ještě něco navíc. Kromě talentu, půvabu a kouzla osobnosti disponují schopností zaujmout ve více směrech.

Herečka Bára Lukešová v rozhovoru o svém otci a pražské výstavě jeho filmové tvorby

Výběr z realizovaných i nerealizovaných návrhů filmového architekta Rudolfa Lukeše (1923 – 1976) přinese výstava v galerii Lucerna. Očekávaná expozice nazvaná „Rudolf Lukeš – Filmové návrhy“ bude otevřena od 5. října a potrvá do 9. listopadu. O připravované výstavě je i rozhovor s dcerou tohoto filmového kumštýře, divadelní, filmovou a televizní herečkou Bárou Lukešovou.

Rozhovor

Dokumentarista Petr Horký: Příběh je to nejcennější, co můžete zachytit

horky perexPokud chcete svou prací odvyprávět příběhy i z těch nejtěžších cest, je zapotřebí špičkové vybavení. Své o tom ví dokumentarista Petr Horký, který projel svět křížem krážem. Nejen o tom, co hraje největší roli během pořizování těch nejlepších zábě...

Hledat

Videorecenze knih

Příhody telátka potěší malé poplety i rodiče

Ve vydavatelství Radioservis vyšla audiokniha Příhody telátka poplety určená pro malé děti, ale určitě pobaví a potěší i dospělé.
Radiotéka

Čtěte také...

Historie automobilů Škoda od roku 1905 do současnosti -automobily Škoda pod drobnohledem

skoda200Automobilka Škoda Auto patří mezi několik málo světových značek, které začaly vyrábět motorová vozidla ještě na sklonku 19. století.

...

Z archivu...


Literatura

Hyperkorektní román o záhadné nemoci

psanci perexZhýralá rocková hvězda. Hluboce věřící rozhlasový moderátor. Zostuzený vědec. Dívka, která je možná poslední nadějí lidstva. Když se Shana jednoho dne vzbudí, zjistí, že její mladší sestřička trpí zvláštní nemocí. Je náměsíčná, není možné ji...

Divadlo

Katovský příběh přivezlo na zlínské Setkání Stretnutie Bábkové divadlo Žilina

kata dcera kata 200Zlínský divadelní festival Setkání Stretnutie se letos konal již poosmnácté. V dobách svých začátků byl zaměřen především na tvorbu zemí Visegrádu, postupem času vykrystalizoval do přehlídky české a slovenské diva...

Film

Britská škola humoru pro pokročilé: U Konce světa

200filmKomediální autorské dvojici Simon Pegg – Edgar Wright se podařilo získat pro svůj film U Konce světa řadu hvězdných jmen, mimo jiné i Pierce Brosnana. Možná to nemluví samo za sebe, ale leccos to o nové britské komedii napovídá.

...