Vyšly Dějiny psychologie

Vyšly Dějiny psychologie

dejinyPsychologie perexV archaickém období starověkých společností ještě panovalo přesvědčení, že lidské smýšlení, pohnutky i vášně ovládají bohové, člověku je vnuknuto jeho počínání tak říkajíc shůry. To nalezneme ve Starém zákonu i v Homérových zpěvech. Teprve přemýšliví Řekové doby klasické - v časech Solóna či Thaleta - dospívají k názoru, že existuje lidská mysl a vytyčují heslo "Poznej sám sebe". A zajímají je ty neviditelné, skryté myšlenkové procesy, které se odehrávají jako reakce na vnější dění a další podněty. Aniž by tušili, vymezují základy vědy o mnoho později nazvané psychologie.

 

Americký psycholog a publicista Morton Hunt se v objemných Dějinách psychologie - svou knihu rozčlenil do dvacítky kapitol - zaměřil na proměny, kterými psychologie v průběhu dějin prošla. Ve čtivě napsaném (a do češtiny čtivě přeloženém) textu se pokouší přiblížit, jak jednotliví učenci tento obor vymezovali, jak jej vykládali a čím jej obohatili, nakolik ovlivnili své následovníky.Nejprve probírá nejstarší období, řeckou i římskou éru, kdy vzdělanci byli schopni pojmout a rozvíjet veškeré dobové vědění - mezi takové zajisté patřili Platón nebo Aristoteles. Později přicházejí na scénu stoikové, věřící, že jedině ovládáním emocí lze dojít klidu, ale také křesťanští pisatelé, kteří se horlivě zabývají takovými pro ně znepokojivými jevy, jakým je třeba sexuální puzení. A také dokazovali (např. Augustinus), že mysl a duše živého člověka je totéž, aniž by si byli jisti, zda naše vnímání skutečně odráží realitu. Podle některých historiků bylo Augustinovo učení předchůdcem dokonce i psychoanalýzy!

Po pádu antické civilizace nastalo bezmála celé tisíciletí temnoty, z níž lidstvo (aspoň to evropské) pozvolna vyváděly takové osobnosti jako Tomáš Akvinský, Descartes, Locke nebo Kant, vesměs filozofové, jejichž domněnky Hunt shrnuje pod označení předvědecká psychologie. Hunt mezi první "zkoumatele" psychologie uvádí tzv. fyzikalisty, přesvědčené o měřitelnosti psychických procesů. Řadí sem Mesmerův magnetismus, Gallovo měření lebky, Helmholtzovyexperimenty s prostorovým vnímáním atd. A zrod psychologie klade do jednoho prosincového dne roku 1879, kdy skupinka vědců na Lipské univerzitě zkoumala časový interval mezi okamžikem sluchového podnětu a fyzické reakce na něj.

Od toho okamžiku průzkum lidského čití i myšlení košatí, vynořují se badatelé, kteří konstruují dodnes vlivné směry - stačí zmínit Freudovu psychoanalýzu s vhledem do podvědomí nebo behavioristy, kteří naopak hledali spojitost mezi zvířecím a lidským chováním. Mezi ně je zařazen rovněž ruský vědec Ivan Pavlov (právě po něm je pojmenována jedna stanice pražského metra), podle něhož veškeré naučené chování, ať již osvojené kdekoli, není ničím jiným než dlouhým řetězcem podmíněných reflexů. Každopádně behavioristé odmítali odhalování nitra a zabývali se jen vnějším jednáním.

DejinyPsychologievase

Tvaroví psychologové, jim je také věnována celá kapitola,řešili problémy dodnes atraktivní, a sice zrakové klamy. Lidská mysl si o některých viděných objektech - často se jedná o kresby či malby - vytváří mylné výklady nebo iluze. Asi nejznámější iluzí je iluze pohybu, která vzniká dostatečně rychlým posunem jednotlivých statických obrázků; na tom je založené předvádění filmů v kinech, pokud ještě existovaly v podobě filmového pásu. Některé proslulé zrakové klamy připojuji: která úsečka se zdá být delší? vidíme vázu nebo siluety tváří? může existovat takto pojednaný trojúhelník? je takovéto schodiště myslitelné?

dejinyPsychologie schod

Psychologie se rozštěpila do množství směrů (v USA je jich prý nyní uznáváno 58!): Hunt svého čtenáře provází po těch nejdůležitějších. Všímá si osobnostních, vývojových. sociálních psychologů, pozornost upíná na psychology vnímání, na motivační a emoční psychology, na psychoterapeuty, ale také pohlédne, jak psychologie může být zneužívána.

dejinyPsychologie troj

Použijeme-li "náš" test inteligence na odlišná, málo asimilovaná etnika (romská, arabská, černošská), nejspíš vyjdou jiné - horší - výsledky nežli při zkoumání plně vřazeného (bělošského) příslušníka zdejšího civilizačního okruhu. Jenže není to způsobeno tím, že některé otázky či témata mohou být pro ně nepochopitelná či neuchopitelná? Další aktuální zneužití lze nalézt v propagandě a reklamě,které sledují jediný cíl - přesvědčit o naprosté správnosti nabízených sdělení. Ovšem poznatků psychologie lze využít i v soudní síni, kde jak známo nerozhoduje spravedlnost, nýbrž právní kličky, přesvědčivost důkazů a důvěryhodnost svědků či soudních znalců.

K čemu dospěly nejnovější výzkumy v psychologii? Ve letitém sporu, zda pro vývoj dítěte je důležitější genetická předurčenost nebo výchova, se vynořuje řekněme "sjednocující" odpověď, že naše vrozené tendence se utvářejí a vyvíjejí prostřednictvím zkušenosti a že že zážitky jsou vnímány a interpretovány pomocí vnitřních předpokladů. Podobně je konstruována odpověď na pradávnou otázku, odkud pocházejí myšlenky - jsou výsledkem zkušeností a učení, avšak zformovány neuronovými předpoklady.

dejinyPsychologie

Prozatím platí, že i ten nejdůmyslnější počítač je v mnoha ohledech horší než kterýkoli průměrný člověk právě proto, že si není (ještě) vědom sebe jakožto entity. Albert Einstein měl pronést postřeh, že nejnepochopitelnější věcína světě je to, že svět je pochopitelný. Hunt se naopak

snaží čtenáře dovést k poznání, že naše pochopení světa je pochopitelné, jak zní poslední věta jeho knihy.

Morton Hunt: Dějiny psychologie

Přeložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müller
Vydalo nakladatelství Portál, Praha 2015. 710 stran
Hodnocení: 100%
Foto: kniha

www.portal.cz


 

PřihlášeníSoutěže

Hana Zagorová dokázala oživovat písničky, byla v nich krása, oduševnělost a poetika

I kdyby nazpívala třeba jen třetinu toho, co ve své kariéře Hana Zagorová skutečně natočila, tak by byla pořád tou milovanou zpěvačkou. I když nevyzpívala tři oktávy, uměla chytit za srdce, zaujmout. Už od svých uměleckých začátků dokázala oživovat písničky. Textem, výrazem, atmosférou a pak ještě čímsi, co v sobě nemá každý zpěvák.

Bouřlivé ticho po pobřežní cestě

Po tisícikilometrové Jihozápadní pobřežní cestě se manželé Raynor a Moth snaží vrátit k normálnímu životu a zase žít mezi čtyřmi zdmi. Jenže to pro ně není vůbec jednoduché. Raynor bojuje se strachem z lidí i z budoucnosti a Moth vzdoruje postupující nemoci. Ale postačí neuvěřitelné gesto někoho, kdo si přečetl o jejich putování a ztrátě domova, a znovu se v nich probudí síla a odhodlání.
Kazda
Banner

Videorecenze knih

Rozhovor

Zpěvák a kytarista Petr Kocman: Jsem městský cowboy, který nosí stetson od narození

PETR KOCMAN 200Petr Kocman, zpěvák, kytarista a hráč na foukací harmoniku i mandolínu kdysi s Michalem Tučným vymyslel motto „Country je všechno, co se mi líbí.“ Přesně v tomhle stylu také žije. Muzika, kterou ...

Hledat

Odvážná rebelka, která jako jediná může zachránit království

Malá Mia je sirotek žijící ve středověkém městě, v němž zná každý kout. Je samostatná a velmi vynalézavá, a tak se jí a jejím třem lasičkám daří přežít na ulici, a to zejména díky krádežím jídla. Jednoho dne Mia prchá před strážemi a narychlo se převlékne do princeznovských šatů.
Kazda

Čtěte také...

Vietnamské vodní loutkové divadlo osvěží nejen tělo, ale i ducha


Vodni divadlo 200Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi až do 27. září návštěvníky seznamuje s unikátním světovým fenoménem vietnamského vodního loutkového divadla (bývá překládáno jako loutky tančící na vodě) na výstavě nazvané Divadlo zrozené...

Z archivu...


Literatura

Sleduje i nás Boží oko?

bozi-oko 200V nakladatelství Plus vyšel poměrně aktuální thriller Barryho Eislera s názvem Boží oko, který u některých jedinců rozhodně dokáže podpořit paranoie…

 

...

Divadlo

Autentická vzpomínka na devadesátá léta aneb punk’s not dead v brněnském HaDivadle

roky 90 200Jaká byla devadesátá léta pro generaci dnešních třicátníků? Jak jsme prožívali a vnímali dobu, kdy se naši rodiče opět stali dětmi v prchavém ráji divokého kapitalismu? Ondřej Novotný nám ve své nové divadelní inscenaci představuj...

Film

Je rolí člověka průměrovat pravdu?

role200Pravda je esenciálním prvkem finského dramatu Role člověka. Tento snímek zahájí desátou přehlídku Severská filmová zima v pražském kině Lucerna, a to ve čtvrtek 13. února 2020. Příběh filmu vychází ze stejnojmenné knihy autora Kariho Hotakainena. Přijďte ...