Tradice a budoucnost novin

Tradice a budoucnost novin

200novinyČím jsou nám noviny? Periodikum, které v minulosti bylo pro mnoho z nás nepostradatelné, dnes v některých případech nahrazuje internet. Nahradí ho zcela? Jaký vývoj očekává noviny v jejich tradiční tištěné podobě?
Co nám dnes přinášejí noviny?
Noviny znamenají určitý předvýběr, selekci informací. Tím by měla být zaručována i jejich ověřenost a kvalita. To velmi úzce souvisí i se vztahem novin a internetu. Na internetu musíme informace doslova „přehazovat vidlemi“, protože zadáme-li určité téma, vyhledávač nám předestře velké množství odkazů. Je však třeba upozornit (a každý, kdo internet využívá, to jistě může z vlastní zkušenosti potvrdit), že absolutní svoboda informací na internetu, znamenající, že si tam každý může umístit, co chce, zákonitě přináší také obrovské množství zavádějících a neověřených informací, potažmo polopravd či přímo lží. Zadáme-li tedy konkrétní téma do internetového vyhledávače, z odkazů, které se nám vypíší, má pro nás jenom zlomek skutečnou informační hodnotu. Zbytek je balast různých exhibicionistů, kteří trpí pocitem, že chtějí svému okolí něco sdělit, a přitom si vlastně neuvědomují, že většinou nemají co. Jejich sdělení trpí prázdnotou. Naproti tomu v novinách projdou informace určitým sítem a na stránky by se měla dostávat jenom skutečná kvalita. Že tomu tak mnohdy není, je věcí novinářů a vydavatelů, nikoli novin jakožto média. Výhodou novin je také to, že při jejich listování můžeme narazit na zajímavou informaci i z jiného oboru, než je náš bezprostřední zájem a rozšířit si tak obzor. Noviny prolistujeme, přečteme články, které nás zaujaly a poté je odložíme, internet se ale může, bohužel, stát skutečným žroutem času. Hledáme něco konkrétního a najednou po dvou hodinách zjistíme, že jsme se dostali k tématu zcela odlišnému od původního.

noviny

Je internet novinám konkurencí nebo partnerem?
Jistě může být partnerem, který noviny dobře doplňuje. Zatímco na internetu nás většinou zaujmou jenom rychlá a jednoduchá hesla a sdělení, v novinách si rádi přečteme i rozsáhlejší článek, analýzu či komentář. Tedy: vydavatel může na svém internetovém portále upozorňovat na výtah toho nejzajímavějšího z dnešních novin a podnítit tak hledače na internetu, aby si koupil tištěné noviny. Je tomu tak ale ve skutečnosti, nebo je to jenom představa ideální situace?
Výhodou internetu je větší aktuálnost informací než v novinách. Zatímco zpracovat v redakci zprávy, zalomit je do stránek, nechat osvítit desky na CtP, vytisknout, zknihařit a rozeslat hotové noviny nějaký čas trvá, na internet můžeme pustit informaci hned, jakmile se stala. Ne vždy ovšem tato rychlost prospívá kvalitě sdělení. Nicméně i to může pro internet a noviny znamenat partnerství. Na internetu nalezneme to nejaktuálnější zpravodajství, stručné, heslovité v kteroukoli denní či noční dobu, naproti tomu v novinách budeme s určitým odstupem hledat jeho analyzovanou a komentovanou verzi.
Jak to tedy dopadne se vzájemným vztahem tištěných novin a jejich elektronické verze? Názory jsou různé. Na jedné straně ten, že tradiční noviny se budou vracet ke svým kořenům a budou určeny pro úzký okruh lidí, jakousi elitu, zatímco online verze zacílí na uspěchanější, povrchnější čtenáře. Ale je tu i názor opačný, tvrdící, že umístit na internet článek o rozsahu mnoha tisíc znaků nestojí prakticky nic ve srovnání s prostorem tištěné stránky, který lze využít pro reklamní účely.

Rychlá doba nepřeje čtení
Doba se dnes zrychluje. Proto je také otázkou životního stylu do jaké míry se budou v budoucnosti noviny číst. Bude-li se životní styl stále zrychlovat, jako tomu bylo dosud, je pravděpodobné, že na čtení novin (a nejenom jich) budeme mít stále méně času. Doufejme však, že tomu tak nebude. Ačkoli stále mnozí varovně zvedají prst, že mladá generace málo čte, na druhé straně je vidět mnoho různých projektů podporujících čtení a dlužno dodat, že velmi úspěšných. Pokles čtenosti novin souvisí i se změnami lidských zvyků - zatímco dříve například v Praze jezdilo mnohem více lidí ráno do práce městskou dopravou a mělo tedy možnost si během cesty čas přečíst noviny, dnes, kdy spousta lidí jezdí do práce autem, o tuto, možná jedinou možnost jak si v klidu přečíst noviny, přichází. K novinám se dostane, pokud vůbec, až večer po příchodu domů - to už ale většinou raději shlédne televizní zprávy. Po únavném pracovním dni většinou chybí síly věnovat pozornost náročnějšímu čtenému slovu. Vizuální informace v televizi je mnohem stravitelnější - to je ostatně prokázáno.

Mladí jsou budoucností novin
Pro budoucnost novin v delším horizontu je důležitá mladá generace. Často se setkáváme s názorem, že mladí lidé noviny nečtou, nebo je čtou minimálně a informace hledají především na internetu. Na druhou stránku je také otázkou, zda redakce mají zájem se mladým čtenářům přiblížit a zda proto něco dělají. Dobrým nápadem jsou například stránky či přímo složka pro děti či mladé. V tom, zda mladí noviny čtou či nikoli, hrají významnou úlohu také dva faktory: škola a rodina. Pokud se noviny vhodnou formou stanou součástí školní výuky, mladí si zvyknou na to, že noviny jsou běžnou součástí života a budou se o ně zajímat. Odebírají-li rodiče pravidelně nějaký novinový titul a čtou ho před dětmi, je možné, že podnítí zájem o noviny u svých dětí.

Druhý život novin
Otázkou, která však dnes mírně ztrácí na významu, je další použití novin. Noviny se často používaly i k dalším účelům - např. jako balící papír, do školního sběru, na vysušení bot atd. Noviny byly dříve zkrátka kdykoli k dispozici v mnoha domácnostech. Dnes, protože existuje přemíra dalších speciálních tiskovin a papírů, se tato jejich úloha - „druhý život“ - trochu vytrácí. Máme široký výběr balicích papírů, mnoho sběren surovin bylo zrušeno, v obchodech je k dostání pestrá paleta nejrůznějších obalů a papírů atd.

Tištěné noviny jsou hmatatelným zážitkem
Z lidského hlediska je nezanedbatelná hmatatelnost novin. Jsou to moje noviny, které si přečtu u ranní kávy, nebo když pojedu do práce. Důležitý je kontakt s papírem, jeho vůně a vůně tiskařských barev, pocit doteku, kontaktu. Zejména ve starší generaci tento pocit a úcta k tištěnému slovu přetrvává. Mladí si již tištěného slova v přemíře dalších médií příliš neváží.

Budou noviny na papíře?
Budou noviny tištěny i v budoucnosti na papír, nebo se objeví nové suroviny? Zatím nevíme. Nelze vyloučit, že se v budoucnosti objeví nové materiály. Jednou z možností jsou fólie z umělých hmot, ty by však musely splňovat určité podmínky, například recyklovatelnost. To se ale zatím nejeví jako schůdné řešení, protože papír je obnovitelnou surovinou. I v tomto směru však probíhají výzkumy, a tak se v budoucnosti můžeme dočkat zajímavých překvapení.

Proměny tištěných novin
Tištěné noviny se v posledních letech velice proměnily. Zmenšil se jejich formát. Často jsou k nim přikládány nejrůznější papírové přílohy, CD, DVD či dokonce knihy. Noviny jsou v převážné míře barevné - díky požadavkům inzerentů, čtenáři si však rychle zvykli a barevné noviny považují za samozřejmost.
Noviny jsou strukturovány do tematických složek. Zatímco starší generace byla zvyklá na jeden novinový sešit, který byl někdy i šit ve hřbetě, mladším lidem vyhovuje struktura v podobě složek. Dobře je tento trend přijímán u čtenářů - rodina si může novinové složky rozebrat podle svých zájmů. Muž si vezme sportovní složku, žena kulturní a oba jsou spokojeni.
Tištěné noviny přijímají nové možnosti, které je přibližují multimediálnímu světu: titulky jsou výstižnější, stručnější, informace zhuštěnější, vítězí velké barevné aktuální fotografie. Noviny, které si koupíme dnes, bychom nemohli srovnávat se stejnými, ale starými patnáct let - i to je důkazem životaschopnosti a přizpůsobivosti tohoto média, které se neustále vyvíjí.

Zaniknou noviny?
Jaká je budoucnost novin? Nelze říci, že růžová, protože jejich náklady v současnosti stagnují či klesají. Rozhodně se ale nemusíme obávat, že by noviny během příštích let zanikly. Například Bill Gates předpovídal zánik tištěných novin již v roce 2000 - a jak nyní vidíme, zcela se mýlil. Pohled na plné pulty trafik je toho nejlepším svědectvím. Ano, možná, že náklady tištěných verzí ještě poklesnou, ale noviny se budou číst. Existují již i příklady, kdy služby internetové verze novin vyrovnávají ztráty verze tištěné. Mnozí vydavatelé se vrhají do vydávání svých titulů, aniž by přitom opustily verze tištěné.

Ilustrační foto: http://cs.wikipedia.org


 

PřihlášeníSoutěže

Za časů ušatých čepic…

Jo, jo, to bývaly časy. Venku nasněžilo, mráz lezl za nehty, děti sáňkovaly a koulovaly se, oblečení samý sníh a boty promáčené, dobře bylo. Prý tehdy světem chodil medvědář, který na poutích a jarmarcích předváděl svého medvěda.
Jonathan Livingston

Krása vsakující se do míst, kde žijeme...

Začala bych duchem místa. Odkazem mých předků. Nalezením svých silných míst. A začala kolem sebe tvořit krásu, která se podle autorky bude vsakovat do místa, na kterém žijeme. Zamyslela jsem se. Znáte ty lidi, kteří umí udělat domov kdekoliv? U kterých je vám krásně, protože z ničeho udělali mnoho? Tak tady bych si byla jistá, že tito lidé vědí, kam náleží.
GRADA
Banner

Videorecenze knih

Rozhovor

Sny se mi plní, říká Taťána Kročková, autorka knihy Tajemství snů a jak ho rozluštit

Taťána Kročkováá (1)Zatímco její první kniha se jmenuje Tajemství snů a jak ho rozluštit, která vyšla v minulých dnech, její další připravovanou publikací by měl být tentokrát - román. To o sobě v následujícím rozhovoru prozradila Taťána Kročková, zá...

Hledat

Sylva Lauerová: V románu Hodina zmijí své pokušení hrát si se čtenáři posouvám až k hranici dokonalosti

Fanoušci spisovatelky Sylvy Lauerové se po třech letech konečně dočkali a jejich radost může být hned dvojnásobná. Je to jen pár týdnů, co vyšla její sbírka poezie s názvem Klóketen a nyní se na knižních pultech objevil i nový román Hodina zmijí.

Čtěte také...

Vyrazte za vánoční atmosférou do zlínského muzea a galerie

zlin 200Pro ty, kteří se chtějí naladit na vánoční notu, je v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně připraven zajímavý program. Od úterý 30. listopadu mohou návštivníci muzea vidět výstavku Vánoce s vůni perníku a v sobotu 4. prosince jsou pro...

Z archivu...


Literatura

Kniha, která potěší každého knihomola

brokenwheel  200Kniha o knihách? To je snad sen, ne? Ale ne, Katarina Bivaldová se do takového projektu pustila. Nechala prožít svou hrdinku Saru, co by asi chtěl zažít každý zapálený knihomol, který je také ale zároveň beznadějný romantik. Brněnsk...

Divadlo

Cirkus, který vám vyrazí dech

Festival Letní LetnáMezinárodní festival Letní Letná oživí od 19. srpna do 2. září pražské Letenské sady již podeváté atmosférou nového cirkusu a divadla. Vyroste zde pestré a veselé festivalové městečko s cirkusovými šapitó, kde...

Film

Kult hákového kříže: herecký koncert Edwarda Nortona

kult hakoveho krize dvdFilm Kult hákového kříže (1998) je velmi dlouhý a plný rozporuplných osudů. Už od svého vzniku je označován jako nejlepší svého druhu. Ukazují se v něm stále aktuální nejniternější příčiny všech problémů...