V září na Dny evropského dědictví – po pětadvacáté

V září na Dny evropského dědictví – po pětadvacáté

ctibor20Dny evropského dědictví se konají pravidelně každý rok v září. Cílem akce je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, dále také muzea, galerie a knihovny a i další prostory, v nichž jsou uchovávány rozsáhlé sbírkové fondy movitého kulturního dědictví.

 


Nejvíce akcí a dnů otevřených dveří probíhá o víkendu, ale i všedních dnů bude možnost nahlédnout do míst, která bývají zavřená a seznámit se třeba s procesem jejich záchrany a obnovy. Bude možné navštívit také památky, které nebývají veřejnosti přístupné vůbec nebo pouze příležitostně.
V souvislosti se Dny evropského dědictví proběhnou nejrůznější doprovodné akce; přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Desítky měst a obcí připravují komponované programy. V rámci EHD je kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví. Jednotlivé země i města vyhlašují svá národní témata.                                                              

Dny evropského dědictví (známé pod zkratkou EHD - European Heritage Days ) jsou významnou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí celoevropského významu .Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Letos se Dny evropského dědictví uskuteční od 5. do 13. září 2015.                                                                                                       

Dny evropského dědictví se v České republice se konají pravidelně od roku 1991 a to vždy v polovině září každého roku. Pro letošní ročník bylo zvoleno celorepublikové téma Památky znovuzrozené. Toto téma odkazuje mj. na probíhající projekt Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově. Obnovená památka bude v rámci akce poprvé prezentována veřejnosti.  
Letos se 25. ročníku Dnů evropského dědictví zúčastní téměř tisícovka památek místního i světového významu a proběhne na 300 nejrůznějších doprovodných akcí.                                                       

ctibor6

 

 

European Heritage Days (EHD). EHD je celoevropská akce konaná pod patronací Rady Evropy, každoročně se jí účastní na 48 států Evropské kulturní konvence a jejím posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo v evropské i naší národní tradici. Samotné Dny evropského dědictví v České republice proběhnou 5. – 13. září 2015. Národní zahájení se koná v sobotu 5. září v Českém Krumlově.                                                                                                                                       

Součástí Dnů evropského dědictví 2015 bude akce Industriální stopy 2015 / Den památek techniky a průmyslového dědictví. V sobotu 12. září se návštěvníkům otevřou brány pivovarů, mlýnů, skláren, dolů a další doklady technické práce generací našich předchůdců. Součástí EHD 2015 je i Den lázeňské architektury a to v neděli 13. září.                                                                                                                                                              

Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) se v Evropě konají od roku 1991 a patří k významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským podnětům. V České republice se nezpřístupňují jen oficiálně prohlášené kulturním památky, ale otevírají se i desítky  soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně.                                                  

Český Krumlov zahájí Dny evropského dědictví                                                                             

Památky znovuzrozené je letošní celorepublikové téma Dnů evropského dědictví, jejichž Národní zahájení se uskuteční ve dnech 4. až 6. září v Českém Krumlově. Město je s tímto tématem bytostně spjato. Aktuálně především prostřednictvím vrcholící revitalizace Klášterů Český Krumlov a dokončené obnovy památek tzv. jižního meandru řeky Vltavy, který zahrnuje drobné skvosty v podobě Musea Fotoateliér Seidel, Synagogy Český Krumlov nebo Zahradního ateliéru Egona Schieleho. Centrem dění budou Kláštery Český Krumlov, jejichž rozsáhlý areál tvoří téměř pětinu historického centra města. Významným partnerem akce je Regionální muzeum v Českém Krumlově, které bude hostit výstavu HOMO FABER - výstava výrobců oceněných titulem Nositel tradice lidových řemesel a připravuje také program Krumbenowe - Kupecká osada. Ten se formou "living history" věnuje starším dějinám českokrumlovského regionu i krumlovského meandru. Přímo v místě kupecké osady, v areálu pivovarské zahrady Eggenberg, odhalil archeologický výzkum dosud nejstarší osídlení Českokrumlovské kotliny v mladší době kamenné a také první slovanské osídlení města.                                                                                                                                                   

V rámci programu otevřou své brány vybrané památky a expozice. Otevřen k prohlídkám bude areál klášterů i památky jižního meandru - Synagoga Český Krumlov s výstavou Josipa Pelikana a Zahradní ateliér Egona Schieleho. Komentované prohlídky pod názvem Objevování jižního meandru budou pátek věnovány především dětem, v sobotu pak široké veřejnosti. Vstupné zdarma nabídne po celý víkend Regionální muzeum, navštívit budete moci Zámeckou kovárnu a zajímavý program věnovaný historii bude připraven i v zahradě Kouzelné bylinky. Národní zahájení Dnů evropského dědictví pořádá město Český Krumlov ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

podle podkladů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (www.historickasidla.cz) a Národního památkového ústavu (www.npu.cz).


 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

Mým cílem v tanci je práce s emocemi

Seidlerova 200Nicole Seidlerová se tanci věnuje již od svých raných let. Ve stejné době, kdy byla přijata na AMU, začala v Praze vyučovat lekce moderního a klasického tance. Zazářila v muzikále „Addamsova rodina“, v českých videoklipech a spolu s tím se pr...

Hledat

Chaty s osobností

Z archivu...

Čtěte také...

Pražské městské části podpoří recyklaci drobného vysloužilého elektra
kontejneryNa podporu správného třídění drobného elektrozařízení vznikl ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy projekt „Praha v červeném“, který startuje na začátku června a potrvá až do konce srpna 2017.
...

Literatura

Máte chuť na historickou fantasy detektivku?

ztraty nalezy perPrvní díl dobrodružné série Třináctý odstavec s podtitulem Ztráty a nálezy spatřil nedávno i českou krajinu. Jedná se o literaturu pro mládež, ale v knize nalezneme i mnoho odkazů na další žánry. A o čem teda příběh třináctiletého J...

Divadlo

Klíště. Nová hra Boleslava Polívky

Kliste perexVím, že známý herec, režisér, dramatik, klaun a divadelní principál Boleslav Polívka byl asi před rokem postižen lymskou boreliózou. Je to děsně hloupá nemoc, infekce od klíšťat, u které člověk až do doléčení je téměř ochrnutý. Chápu, že ho to...

Film

Městečko na dlani
ImageTragikomedie z válečných let vypráví o životě v městečku Rukapáně, kde pestrá sbírka postav řeší své každodenní starosti a hašteří se o to, kdo si koho vezme, zda bude víno na radnici zadarmo či zda bude ...