Konzervativní revoluce

Konzervativní revoluce

Tisk

Revoluce2Kniha Andreje Duhana Konzervativní revoluce (nakladatelství Books & Pipes, Brno 2022) s podtitulem Ideové základy nové konzervativní pravice je důkladnou analýzou konzervatismu. Je podložená řadou relevantních zahraničních zdrojů a přináší komplexní pohled na toto téma v našem "západním" civilizačním okruhu.

 

Andrej Duhan (*1988), vzděláním právník, je zastáncem realismu v mezinárodních vztazích a konzervatismu v politice. Autor pracuje v rodinné firmě, působí jako publicista, psal komentáře a analýzy pro server Česká pozice.

DuhanAndrej autor

Co je konzervatismus

Od úvodní otázky a analýzy "co je konzervatismus", jak asimiloval základní hodnoty a morálku od antiky přes křesťanství a osvícenství, a jak přispěl ke vzniku západní civilizace, se autor dostává k hrozbám současného světa. Provokativní název knihy, fakticky oxymoron, ukazuje na jejich podstatu a vyvozuje z toho nutnost vzepřít se levicově-liberálnímu řádu a establishmentu.

Konzervativní přístup podle Duhana znamená mít v úctě vlastní historii, klást důraz na obhajobu normality, odmítání extrémů, být individualitou a zároveň členem společenství, dodržovat tradice. Konzervatismus je sounáležitost s předchozími generacemi a snaha předat jejich dědictví potomkům, náklonnost k vlastnímu, blízkému a známému, tedy odhodlání bránit a uchovávat západní civilizaci.

Jak to vidí autor

Autor píše: „Je to kultura svobody postavená na důstojnosti jednotlivce, jeho svobodné vůli a rozumu. Je to objektivní morální řád stojící na odpovědnosti jednotlivce a víře v pravdu, dobro, moudrost a krásu. Je to demokracie, rovnoprávnost, právní stát a politické zřízení hájící svobodnou společnost. Jsou to svobodné evropské národy a jejich národní státy se svou vlastní kulturou, jazyky a zvyky, které sdílejí jeden civilizační základ.“

V dalších kapitolách analyzuje stát, politiku, demokracii a nebezpečí, která ji ohrožují. Duhan říká: "Pravda ustoupila relativismu, rozum subjektivním pocitům a emocím a osobní morálka kolektivní odpovědnosti. Ze svobody je nekonečné osvobozování se od tradičních sociálních rolí a norem. ...z rovnoprávnosti skupinová privilegia, kvóty a antidiskriminační šílenství. Ze svobody slova a pluralismu politická korektnost a boj s hate speech, z posuzování jednotlivce na základě jeho schopností a charakteru zohledňování jeho rasy, genderu, sexuální orientace. Z otevřenosti cizím vlivům multikulturalismus a povinná diverzita, z pěstování osobních ctností laciné moralizování a virtue signaling, ze dvou pohlaví, která jsou odlišná a navzájem se doplňují, desítky genderů, mezi kterými ale vlastně nejsou rozdíly. Z loajality a odpovědnosti vůči společnosti práva na všechno možné i nemožné a apriorní oslavování extrémů a jinakosti. Z patriotismu a hrdosti na vlastní civilizační dědictví kultura popírání, z ideálu vzdělanosti schopnost odhalovat opresivní povahu západní civilizace a nekonečná kritika. Z kritického uvažování bezbřehý relativismus."

Konzervativní revoluci vidí jako hodnotový zápas společenské většiny proti liberální elitě, kterou nazývá "antizápadem" neboli "progresivistickou kulturní revolucí". "Charakteristickým znakem Antizápadu je boj proti většině a normalitě, jak ji většina chápe – většinové kultuře, většinové identitě, většinovým hodnotám, většinovému pojetí rodiny a pohlavní identity, většinové morálce. Cílem je destrukce normality jako referenčního rámce. Prostřednictvím rozbití většiny, jejích postojů, identity a vzorců chování, má být osvobozen člověk a dosaženo sociální spravedlnosti."

Naděje

Přínosná kniha, která uceleně popisuje podstatu konzervatismu v současných podmínkách a jeho východiska, může být považována za "učebnici konzervatismu" pro začátečníky (vše je jasně vysvětlené) i pro pokročilé (aplikace na problémy současného světa). Těm se autor věnuje v poslední kapitole, kde navrhuje možná řešení. Bude zajímavé ji porovnat s nedávno do češtiny přeloženou knihou Yorama Hazonyho Konzervatismus: Znovuobjevení. (Recenze se připravuje)

Autor nemá životní zkušenost a vytříbený styl Rogera Scrutona, který uměl podat konzervativní myšlenky s nadhledem a humorem, nicméně je důstojným pokračovatelem "starých dobrých" konzervativců i o dvě generace starších. A to v dnešní době, kdy se progresivismus levicových liberálů stává jediným povinně uctívaným náboženstvím, není málo. Duhanovu Konzervativní revoluci doporučuji jako příspěvek k diskusi všem, kteří se zatím dívali na konzervatismus jen prostřednictvím nálepek a sloganů mainstreamové propagandy.

Konzervativni revoluce obal

Konzervativní revoluce: Ideové základy nové konzervativní pravice
Autor: Andrej Duhan
Žánr: politologie, politika, společnost
Nakladatelství: Books & Pipes, Brno
Rok vydání: 2022
Počet stran: 256

Hodnocení: 95 %

Zdroj foto: autor
www.bookspipes.cz/konzervativni-revoluce

 


 
Banner

PřihlášeníVzpoura oceánů ohrožuje lidstvo

Tento fascinující ekothriller, v němž autor zobrazuje vzpouru přírody proti lidstvu jako hororový scénář, nad nímž se tají dech, se stal světovým bestsellerem. Jeho druhé vydání přináší na knižní trh nakladatelství Laser ze společnosti Euromedia Group. První díl už leží na pultech knihkupectví, díl druhý je aktuálně v předprodeji a můžeme se na něj těšit již v únoru 2023.


Laser

Zjistěte, jak přežít ve městě i v přírodě

Kurz přežití je název knihy od Amara Ibrahima, který se dlouhodobě věnuje přežití – pořádá kurzy i o něm přednáší. Tento titul by si měl přečíst každý.


BizBooks
Banner
CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online, ebooky zdarma, eknihy ke stažení

Rozhovor

Monika Kopřivová: „Letošní rok patří stolním hrám, a proto věříme v úspěch titulů ‚Kouzla Vánoc‘ a ‚Jak to tenkrát bylo?‘“

monika koprivova 200Monika Kopřivová vytváří podnětné a neokoukané dárky pro celou rodinu. Začalo to právě před devíti lety, když dostala od svého téměř devadesátiletého dědečka sepsané paměti vydané v malonákladu. To jí vnuklo myšlenku, že by j...

Hledat

Je libo dystopii?

Kdo sleduje knižní svět, nemohl minout knihu Znamenitá mrtvola od argentinské spisovatelky Agustiny Bazterricy. Jaká je?


Fobos

Z archivu...

Čtěte také...

Zahradnické pokusy s kachnou Justýnou

pigy 200Kachna Justýna je v první knize s prasátkem Pigym prezentovaná jako zahradnice a také trochu popleta – když mluví, vždy něco pomotá. Ale zahradničit umí opravdu dobře, a když je potřeba, moudrá sova Heda vše dovysvětlí!

...

Literatura

Potěšte své blízké vyrobenými dárky

darky 200V nakladatelství Kazda vyšla další kniha z edice Zkuste to doma sami od kolektivu Smarticular. Tentokrát se zaměřuje na Dárky a přináší více než 100 praktických návodů na vlastnoručně vyrobené dárky.

 

...

Divadlo

Městská strašidla: Cyklus tří minioper pro dětského diváka

mestska strasidla 200Městská strašidla jsou cyklem tří minioper v režii Lukáše Kopeckého, který je určený převážně dětským divákům. V humoristicky laděných libretech Martina Kyšperského se setkáváme se strašidly, která žijí v dopravních prostředc...

Film

Miloš Forman slaví osmdesátiny
ImageMiloš Forman jako jediný z českých režisérů, kteří kdy emigrovali (připomeňme uměleckou rezignaci Gustava Machatého, Františka Čápa, Ivana Passera, Vojtěcha Jasného, nemluvě o Janu Němcovi atd.), plně souzněl s cizím prostředím a pro...