Co se dělo za třicetileté války, když město obsadili vojáci

Co se dělo za třicetileté války, když město obsadili vojáci

Tisk

mestan a selma perexKnih o třicetileté válce vyšla dlouhá řada, avšak málokterá se odhodlala přiblížit každodennost válčení, ať již z pohledu vojáků nebo civilního obyvatelstva. Právě utrpení lidí ve zdevastovaných městech – nemluvě o venkově – se věnuje historik JAN KILIÁN v knize MĚŠŤAN A ŠELMA. Její podtitul je ještě výmluvnější: S VOJSKEM VE MĚSTĚ ZA TŘICETILETÉ VÁLKY.

 


Autor se přirozeně soustředí na české (česko-moravsko-slezské) prostředí, kudy se v průběhu let 1618-1648 několikrát přehnaly zkázonosné boje, avšak své líčení doplňuje zjištěními, která načerpal studiem pramenů i příslušné literatury ze sousedních států, zvláště Německa a Polska. Zjišťuje, že zhůvěřile se chovaly nejen nepřátelské jednotky na dobytém území, ale také vojska „spřízněná“, která měla naopak poskytovat ochranu. Civilní obyvatelstvo, ať již se řadilo mezi katolíky či nikoli, se stěží domohlo soucitu, neřkuli spravedlnosti.

Hrůzy válčení nadlouho poznamenaly nejen psychickou odolnost lidí
Způsoby, jak nepřítel mohl město obsadit, byly jen dva: buď se samo vzdalo – nebo bylo dobyto násilím. Právě takovým městům se vedlo nejhůře, byla beztrestně drancována, případně i vyvražďována (jak se přihodilo třeba jihočeskému Písku). Města nesla také tíhu válčení, protože vojskům musela poskytovat nejen ubytování, ale v zásadě veškeré zaopatření. Navíc se stávalo (za války i po válce), že vojáci hromadně obsazovali zvláště domácnosti náboženských zatvrzelců, kteří odmítali přestoupit na „jediné správné“ náboženství, aby je svou drsnou přítomností a nároky přiměli k poslušnosti.

V několika kapitolách Jan Kilián rozebírá, co vše ubytování vojsk ve městě obnášelo, co si vojáci nárokovali. Bažili zejména po alkoholu a zejména pod jeho vlivem vyvolávali konflikty. Soužití rodiny s vojenskými vetřelci bývalo složité a obtížné – vojáci vlastně ovládli celý byt či dům, jehož vybavení bez zábran ničili. Drzé, samolibé a násilnické chování mělo ponížit postižené, zbavit je stavovské cti a důstojnosti, vetnout jim znamení nicotnosti. A dílo zkázy mohly dokonat i zhoubné epidemie včetně morových. Dlužno však doplnit, že ani měšťané (či obecněji jacíkoli obyvatelé měst) nebývali jen trpnými oběťmi, v řadě případů se sami chopili zbraní, aby bránili své město i domovy. A byli si vědomi, že v případě neúspěchu mohou přijít o všechno, včetně života.

K dosažení úspěchu byla každá podlost vítaná
Kilián také rozebírá průběh verbování důvěřivců do vojska (a domnívá, že způsoby předvedené v pohádce S čerty nejsou žerty odpovídají skutečnosti), nezastírá, že pro mnohé zájemce to mohlo být východisko z dluhů, robotních povinností, z hrozícího trestu i manželství. Zabývá se také překvapivě častými dezercemi, i když za zběhnutí hrozil hrdelní trest.

mestan a selma 2

Značná pozornost je věnována psychickému deptání a fyzickým násilnostem, k nimž ze strany vojáků často docházelo (vyskytovalo se nejen plenění, ale také vraždy; méně údajů se dochovalo o znásilněních, i když k těm nepochybně také docházelo – jenže takové pohromy se lidé snažili vytěsnit z paměti). Naproti tomu se vyskytovala také spolupráce s nezvanými hosty, oboustranně výhodný obchod a přátelské vztahy někdy vedoucí až k příbuzenským svazkům, byť takové počínání bývalo někdy vyhodnoceno (a trestáno) jako kolaborace s nepřítelem.

Čím nás kniha obohatí?
Cením si toho, že v knize nalezneme podrobněji rozvedené exkurzy (celkem jich je pět), které přibližují – díky hojně dochovaným archivním materiálům - jednotlivé případy, ať již se týkaly vnuceného ubytování, násilností nebo vyšetřování údajné zrady. Mnohdy prozrazují i ledasco z dobové mentality: když měšťané z Horního Slavkova žádali o pokyn, jak se mají zachovat tváří v tvář ohrožení nepřítelem, bylo jim doporučeno, aby se modlili k Bohu a konali tak, aby se nezpronevěřili svým povinnostem vůči císaři.

mestan a selma 4

Kniha Měšťan a šelma se vyznačuje pečlivostí i nápaditostí: autorskou zodpovědnost dokládá rovná stovka stran potištěná jak početnými odkazy, které potvrzují sdělované údaje, tak seznamem prostudovaných archivních zdrojů a související literatury. Spíše než barevných příloh si povšimneme dobových rytin, které dávno před španělským malířem Goyou dokládají hrůzy válčení. Pocházejí z cyklu Velké hrůzy války, který vytvořil Jacques Callot (1592-1635). Nalezneme i grafické ozvláštnění: dvě kapitoly – na začátku a na konci – jsou vytištěny takříkajíc negativně, tedy bílým písmem na černém podkladu.

mestan a selma 3

Jan Kilián sepsal knihu možná vnějškově nenápadnou, ale dozajista cennou svým zacílením na dosud spíše přehlížený výsek z dějin třicetileté války. Shromážděná zjištění přitom svou výpovědí vykazují univerzálnější platnost, neboť zachycené vzorce chování a motivací platily ve staletích předcházejících i následných.

mestan a selma

Jan Kilián: Měšťan a šelma. S vojskem ve městě za třicetileté války
Vydalo nakladatelství Paseka, Praha 2022. 400 stran
Měšťan a šelma - Nakladatelství Paseka
Foto: kniha

Hodnocení: 90 %

www.paseka.cz/produkt/mestan-a-selma/ 


 
Banner

PřihlášeníVzpoura oceánů ohrožuje lidstvo

Tento fascinující ekothriller, v němž autor zobrazuje vzpouru přírody proti lidstvu jako hororový scénář, nad nímž se tají dech, se stal světovým bestsellerem. Jeho druhé vydání přináší na knižní trh nakladatelství Laser ze společnosti Euromedia Group. První díl už leží na pultech knihkupectví, díl druhý je aktuálně v předprodeji a můžeme se na něj těšit již v únoru 2023.


Laser

Zjistěte, jak přežít ve městě i v přírodě

Kurz přežití je název knihy od Amara Ibrahima, který se dlouhodobě věnuje přežití – pořádá kurzy i o něm přednáší. Tento titul by si měl přečíst každý.


BizBooks
Banner

Rozhovor

Elly: „Motiv písně „Flower“ je inspirovaný i mým osobním životem a myslím, že si tím projde téměř každý člověk.“

elly 200Elly, vlastním jménem Eliška Tunková je novým objevem české popové scény. Momentálně ji čekají zkoušky na konzervatoři a před pár dní jí vyšla anglicky zpívaná píseň Flower. Zjistěte o písni i Elišce více díky našemu rozhovoru.

...

Hledat

Je libo dystopii?

Kdo sleduje knižní svět, nemohl minout knihu Znamenitá mrtvola od argentinské spisovatelky Agustiny Bazterricy. Jaká je?


Fobos

Čtěte také...

Působivá zpověď novodobých zámeckých pánů

aby po nas neco zustalo 200Prožít život na zámku, to je krásná pohádková představa, ovšem dost vzdálená realitě. Jsou však mezi námi lidé, kteří se rozhodli splnit si tento romantický sen, nezalekli se výzvy a pořídili si zámek. Tedy většino...

Z archivu...


Literatura

Quiche a koláče

QuichePokud jste tuhle pochoutku ještě nikdy neochutnali, nepekli, tak to rozhodně musíte napravit. A jestli si myslíte, že vás to neosloví, tak jedna věc mě při těch úžasných receptech napadla! Všechny ty náplně se dají skvěle použít i...

Divadlo

Studio Marta uvede inscenaci ve znakovém jazyce

denik divky200Dne 10. 11. 2022 uvedou studentky Ateliéru divadlo a výchova pro Neslyšící inscenaci Deník dívky. Dílo je adaptací deníků Ruth Maierové, oběti holocaustu, od jejíhož narození uplyne v den premiéry 102 let. Scénář zpracovala pedagožka Adéla ...

Film

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

sirotcinec 200Do českých kin vtáhl nový fantasy příspěvek: Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Tentokrát se neodehrává v nějaké smyšlené zemi, ale v našem reálném světě, na velšském ostrůvku - a pak v jeho minulostních podobách. Slečna Peregri...