Březen – měsíc čtenářů, aneb jak čtou naše ratolesti

Březen – měsíc čtenářů, aneb jak čtou naše ratolesti

Email Tisk

nk perexUž pátým rokem probíhá projekt Březen – měsíc čtenářů. Letos je věnován stému výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Rodinné prostředí je důležitým faktorem, který ovlivňuje čtenářské aktivity našich ratolestí. Z hlediska čtenářských aktivit dětí je proto důležité čtenářské zázemí v rodině, celkové rodinné klima a sociální a ekonomické charakteristiky rodiny. Klíčovým prvkem je společné čtení rodičů s dětmi v dětství.

 

 

Četba s dětmi stimuluje čtenářské zájmy našich ratolestí. Pokud věnujeme čas společnému čtení, když je dítě malé, napomáháme vytváření čtenářských návyků u dítěte.  Další významnou součástí rodinného čtenářského klimatu je skutečnost, zda děti vidí své rodiče číst. Polovina dětí, které čtou denně knihu, vidí své rodiče poměrně pravidelně číst knihy. Naopak tři čtvrtiny dětí, které nevidí své rodiče číst knihy, také nečtou. V rodině, kde si rodiče najdou čas pro sebe a čtou si, najde pravděpodobně svůj vlastní přístup ke knize i dítě. 

Matky našich dětských respondentů čtou častěji než otcové; ti čtou více odbornou literaturu. Matka má, vzhledem k většímu množství času, který tráví s dítětem, větší možnost ovlivnit dítě v jeho aktivitách, motivovat jej ke čtenářství. Pokud rodiče mají vybudované vlastní čtenářské návyky a zájmy, pak jsou schopni svým přístupem ke knize dítě k četbě motivovat. Z hlediska rozvoje čtenářských aktivit dětí platí, že číst v přítomnosti dítěte neškodí, ale pomáhá. 

Značný vliv na rozvoj čtení dětí má povídání rodičů s dětmi o knihách, které děti čtou. Tato komunikace je výrazným rysem rodinného prostředí, v němž si dítě snadněji získává čtenářské návyky. Prostřednictvím schopnosti rodičů bavit se s dětmi o knížkách se zhodnocují čtenářské i vzdělanostní předpoklady a celková čtenářská „vybavenost“ a zralost rodičů. Možnost i schopnost dítěte uplatnit a diskutovat svůj vlastní čtenářský zážitek a zkušenost v rodině má pro rozvoj čtenářství dětí strategický význam. 

K dalším čtenářským charakteristikám rodiny patří orientace rodičů v dětské literatuře, společné vybírání knih rodičů s dětmi a stimulace čtení dětí prostřednictvím knižních dárků. Přibližně polovina dětí dostává knihu jako dárek k Vánocům; necelá pětina jako dárek k narozeninám. Alespoň někdy obdrží knihu téměř každé dítě. Čtení může být pro dítě zábavným způsobem, jak splnit některé úkoly, naučit se vybraným tématům či dovednostem. 

Svůj význam mají i sociálně-ekonomické charakteristiky rodiny. To v jaké rodině dítě vyrůstá  ovlivňuje jeho šanci stát se čtenářem. Z hlediska čtení dítěte je úroveň vzdělání rodičů. Pokud rodiče disponují vyšším vzděláním, zhodnocuje se tato charakteristika ve čtenářských zájmech dětí. Rodiče svůj vzdělanostní kapitál zprostředkovávají dítěti zejména tím, že sami čtou a vytvářejí čtenářsky motivující rodinné klima i tím, že dětem čtou a o čtení s dětmi hovoří. Patří sem také množství knih doma, dovednost vybrat pro dítě knihu a motivovat dítě ke knize. Se vzděláním rodičů souvisí jejich profesní zařazení, v němž se dosažené vzdělání realizuje. Čím vyšší je postavení rodičů v zaměstnání, tím častěji jsou rodiče schopni dítě motivovat ke čtení, a to jak vlastní čtenářskou aktivitou, tak komunikační otevřeností světu dětí. 

nkctenar

Co ukázal průzkum 
V roce 2013 připravila Národní knihovna ČR spolu s dalšími partnery první celostátní reprezentativní průzkum mezi dětmi školního věku se zaměřením na vztah dětí ke knihám a knihovnám. Cílovou skupinou byly děti ve věku 9 až 14 let. Sběr dat proběhl v září a říjnu loňského roku a zúčastnilo se ho více než 1500 respondentů. 

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že zhruba polovina dotázaných považuje četbu za zdroj zábavy; třetina dotázaných si myslí, že čtení je důležité pro vzdělání. 

Alespoň jednou týdně čte 54% chlapců a 71% dívek. 
Zatímco chlapci při četbě preferují dobrodružnou literaturu a komiksy, dívky dávají přednost knihám o přírodě a zvířatech, pohádkám a pověstem. Polovina dětí řadí četbu k zábavným volnočasovým aktivitám, nicméně po knize častěji sáhnou když se nudí. 

Průzkum rovněž ukázal, že pravidelní čtenáři dosahují lepších výsledků v počítačové gramotnosti.  Pokud rodiče dětem pravidelně čtou v předškolním věku, dosáhnou tyto děti lepších výsledků ve čtenářské gramotnosti. Děti, které čtou pro radost, mají lepší výsledky v matematice, slovní zásobě a ve vyjadřovacích schopnostech. Děti nejčastěji od četby očekávají prožití dobrodružství, pobavení a zapojení fantazie. Nejlepších výsledků v tomto směru dosahují čtenáři sci-fi, detektivek a literatury vzdělávacího charakteru. 

Na druhou stranu průzkum ukázal, že v posledních letech průměrný čas, který děti tráví u počítačů nebo u televize výrazně převyšuje čas strávený u knih.

Zdroj: tisková konference Národní knihovny ČR a web NK

nklogo

http://knihovnam.nkp.cz/

www.nkp.cz


 
Banner

PřihlášeníAnketa

  • Mezinárodní festival kresleného humoru 2019
    Čtvrtý ročník skončil a opět se vydařil. Kdo jste nepřijeli, budete celý rok litovat, že jste nebyli. Tak příští rok...
  • Tapír červenec-srpen 2019
    Od 28. června vychází další číslo našeho humoristického časopisu TAPÍR. Můžete se těšit na: – Rozhovor s Václavem Vydrou a Pavlem Rakem...
  • Tapír č. 3- 2019
    Od 30. dubna vychází další číslo našeho humoristického časopisu TAPÍR. Můžete se těšit na: – Rozhovor s Miloslavem Martenkem (kreslíř, humorista, letec…)...

Rozhovor

Vzdušná akrobatka Šárka: „Je to přímo nebeský zážitek, když jste vzhůru nohama zavěšení a pozorujete krásu přírody“

200rozK rozhovoru jsme si přizvali Bc. Šárku Bílou, lektorku a akrobatku z Pardubic, která se již několik let věnuje vzdušné akrobacii. Co aerial dance přesně znamená, co je k němu potřeba a kde jej můžete vidět nebo začít praktikovat? To a mnohem více nalezne...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Knižním bestsellerům dominují slavné osobnosti: Svěrák, Klaus a Okamura. Spojuje je extrémní pracovitost

fragment 200Knižní bestsellery slavných politiků, zpěváků a herců se těší až desetinásobné poptávce oproti titulům neznámých autorů. Jaké jsou populární osobnosti v roli spisovatelů? Ze zkušeností Nakladatelství Fragment jsou tito absolutní...


Literatura

Průvodce kulturním děním přináší početná překvapení
ImageNakladatelství Academia připravilo mohutnou dvojsvazkovou encyklopedii Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, kde čtenář nalezne kdejaký údaj o tom, v jakých podmínkách ...

Divadlo

Divadlo dětem: Princezna se zlatou hvězdou na čele

juristova200Na neděli 1. března bude pro nejmenší diváky od 16.00 hodin ve velkém sále Domu kultury Vsetín připravena závěrečná divadelní pohádka letošního cyklu Divadlo dětem 2014/2015. S inscenací Princezna se zlatou hvězdou na čele se představí herci Diva...

Film

Velký: Hanks se stal přes noc dospělým s duší dítěte

velky tom hanksTom Hanks natáčí filmy už vážně dlouho. V rodinné komedii Velký (1988) je ještě v kůži naivního mládence a jen těžko by se hodil na něco jiného. Nejistý a trošku zmatený kukuč nemá hlavní hrdina náhodo...