Mýty o pedagogice Montessori

Mýty o pedagogice Montessori

Email Tisk

200monPedagogika Marie Montessori vznikla před sto lety a je stále aktuální i v 21. století. Zabývá se rozvojem osobnosti dítěte ve stále se měnících podmínkách a nade vše klade důraz na rozvoj osobnosti dítěte. Montessori pedagogika dětem nevnucuje dopředu připravené představy a způsoby chování, ale ponechává jim svobodnou volbu rozhodovat se a učit se, v odborně připraveném prostředí. V takovém prostředí je možné špatnou volbu opakovat bez toho, aby to mělo důsledky na praktický život dítěte.

 

Existují i odpůrci tohoto stylu výchovy dětí, kteří tuto metodu zatracují a tvrdí, že nemůže fungovat. Mezi lidmi často panují mylné představy o cílech Montessori pedagogiky. Vznikají různé mýty a předsudky o tomto pedagogickém směru.

Mýtus č. 1: „Montessori je nejlepší alternativní výchovně vzdělávací systém.“

Někteří lidé, kteří se věnují výchově dětí touto metodou si možná myslí, že je to jediná možná cesta vzdělávání dětí. Také si myslí, že Montessori pedagogika je dokonalá. Domníváme se, že jde o velice dobrou metodu jak vzdělávat děti, ale každý rodič a pedagog se musí svobodně rozhodnout, jak bude k výchově dětí přistupovat. Každý rodič, učitel, vychovatel, každý člověk by měl mít možnost rozhodnout se, co je pro něj a jeho děti nejlepší, kterou cestou chce jít. Jestli je to Montessori, je to úžasné. Jestli-že ne, nic se neděje. Existuje množství jiných cest.

mon

Mýtus č. 2: „Děti v Montesori třídách si dělají, co chtějí.“

Svoboda je jedním z klíčových pojmů v Motessori pedagogice. Je to jeden ze základních principů. Svoboda neznamená, že si člověk může dělat, co chce. Svoboda panující v Montessori třídách je svoboda založená na pravidlech, hranicích, které by všichni, děti i dospělí, měli respektovat. Svoboda, která děti učí nést odpovědnost za svoje činy. Děti se učí samostatně rozhodovat a svobodně volit z možností, které jsou jim dány k dispozici a tím formují svojí osobnost.

 mon2

Mýtus č. 3: „Učitelé jsou přísní, vážní, málo citliví a málo milující.“

Učitelé v Montessori třídách, se snaží k dětem chovat s respektem a úctou. To, že děti neoslovují sluníčka, nebo berušky, ale že jsou to prostě děti Ema, Kuba, Matýsek, neznamená, že by děti učitelé neměli rádi. V Montessori třídách se vytvářejí partnerské a respektující vztahy mezi učitelem a dítětem. Kolegům v práci taky neříkáme: „Pomůžeš mi, Beruško?“ ale řekneme: „Karle, pomůžeš mi?“ Láska neznamená pochválit vzhled dítěte, jeho nové šaty nebo boty. Láska znamená chovat se tak, aby dítě vědělo, že učitel je tu pro něj, že jej respektuje a nic mu nevnucuje. Důležité místo má empatická komunikace bez posuzování, odsuzování a hodnocení. Zkušenost je nesdělitelná, proto je potřebné, aby dítě samo poznalo chyby a mělo možnost je napravit. Tím se stává nezávislým člověkem na autoritě dospělého, získává pocit, že je jedinečnou svobodnou bytostí. Neexistuje hlubší důkaz lásky než respekt vůči našim dětem. Láska spočívá v přijetí. Milovat dítě znamená přijmout je takové jaké skutečně je, s jeho chybami i prohrami a být schopný mu pomoci, když nás k tomu samo vyzve.

Mýtus č. 4: „Děti v Montessori třídách jsou příliš individualistické a nejsou schopné sociální interakce.“

Je pravda, že Marie Montessori ve svých principech respektovala samostatnost a individualitu dítěte. Individuální svoboda je potřebná k formování charakteru, myšlení, citů a vůle. Maria Montessori ale také přikládala velký význam sociální interakci mezi dětmi. Dítě vykonává činnost, kterou si svobodně vybralo velmi soustředěně, nenechá se nikým a ničím vyrušovat. Dochází k tzv. polarizaci pozornosti. Avšak po procitnutí z velkého soustředění, začne dítě velmi intenzivně pozorovat svoje okolí a projevovat zájem o svoje vrstevníky, chce si povídat o tom, co dělalo, co se naučilo. Když se chce někdo zapojit, začít spolupracovat s kamarádem, jediné, co je potřeba udělat, je požádat o dovolení. Bez zbytečných hádek a bez toho, abychom si věci vzájemně brali, či bez toho, aniž bychom druhým vnucovali komunikaci s námi. Děti se učí zacházet s věcmi opatrně, nosit je v obou rukách a pracovat bez zbytečného hluku tak, aby nerušili ostatní. Přes hezké zacházení s věcmi se učí hezky zacházet s lidmi i sebou samým.

mon3

Mýtus č. 5: „Montessori pedagogika je náboženství.“

Je pravda, že Marie Montessori byla velmi silná katolička, což se samozřejmě projevovalo v její práci. Víře v Boha přikládala velmi velký význam. To však neznamená, že všichni, kteří se chtějí věnovat Montessori pedagogice musí být nábožensky založení. Maria Montessori respektovala svobodu druhého člověka. I zde platí princip svobodné volby – každý se může rozhodnout, jestli půjde cestou víry nebo jinou cestou.

Mýtus č. 6: „V Montessori existuje jen málo příležitostí pro tvořivý rozvoj dětí.“

Je pravda, že v Montessori pedagogice na prvním místě stojí práce s didaktickým materiálem, nicméně tvořivá činnost také zabírá velmi důležité místo. Děti v Montessori třídách si tvoří prostředí, ve kterém žijí. Kdo chce pracovat pracuje, kdo chce vystřihovat, vystřihuje. Děti mají volně k dispozici nůžky, lepidla, barvy a různý materiál potřebný k vyrábění. Každý ví, jak všechny tyto věci správně používat – bezpečně a tak, abychom zbytečně neplýtvali.

mon1

Mýty jsou všude kolem nás a asi se nedá zabránit tomu, aby vznikaly. Je ale důležité, předtím než nějakému z nich uvěříme, abychom zjistili, jak se má věc ve skutečnosti.Nejnovější články:
Starší články:

 
PřihlášeníBanner

Anketa

  • Tapír č. 1/2019
    Od 10. ledna vychází další číslo našeho humoristického časopisu TAPÍR. Můžete se těšit na: – rozhovor s Arnoštem Goldflamem – pokračování...
  • Děkujeme
     
  • Bastard.cz
    Pro vás, naše čtenáře, jsme připravili 10% slevu na veškerou nabídku e-shopu Bastard.cz Navštivte jejich e-shop ZDE: e-shop Bastard Nezapomeňte...

Rozhovor

Rozhovor s rockovou kapelou Argema

argema 200Hvězda skupiny ARGEMA září na hudební scéně už více jak tři desetiletí. Zcela oprávněně ji proto můžeme zařadit mezi přední stálice česko-slovenské rockové muziky. Je populární nejen díky svým svižným melodiím, ale i podmanivým baladám. A právě všec...

Hledat

Chaty s osobností

Příběhy Elišky, Vítka a Čenišky (21)

Čtěte také...

Chcete znát svou budoucnost?

tarotMnozí lidé jsou zapřisáhlými odpůrci nahlížení do budoucnosti. Považují to za hazardování s osudem, popř. si myslí, že je to v rozporu s vírou v Boha. Jenže já si myslím, že je to jen otázka úhlu pohledu. Vždyť různé metody věštění budoucnosti jsou vpodsta...


Literatura

Cena Waltera Sernera pro studenty

altLiterární cena se uděluje za nejlepší dosud nepublikovanou povídku roku, a to studentům středních škol.

 

...

Divadlo

Zábava aneb chi-chi, cha-cha, che-che

ypsilonka 200Začali jsme slovy dnes již jistě klasické pohádky. V té se snažili princeznu rozveselit učením smíchu. A smích, to má být přece zábava. A zábavu a její smysl si vzali na paškál v divadle Ypsilon prostřednictvím jednoaktového absurdního dram...

Film

Vsetín se opět promění v českou Mekku balkánského filmu

vse 200Všichni filmový fandové a zejména milovníci balkánské kinematografie si mohou dát v poslední listopadový víkend dostaveníčko ve Vsetíně, kde se uskuteční 5. Balkánské filmové návraty zaměřené na kinematografii Černé Hory před rozpadem Jugoslávie. Ve d...