Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska přibližuje historii široké veřejnosti i v roce 2013

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska přibližuje historii široké veřejnosti i v roce 2013

brana otevrena logo200Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu 1990. K 1. 3. 2013 má celkem 210 členů, z toho 202 řádných (obcí, měst a městských částí) a 8 přidružených.


Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví.

- popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví,
- pořádá odborné konference a semináře, spolupracuje s dalšími odbornými organizacemi jako spolupořadatel při přípravě a realizaci obdobných konferencí, pořádá veřejnosti přístupné výstavy, tiskové konference,
- uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem,
- spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí v České republice i v zahraničí.
20 let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

V loňském roce uplynulo již 20 let od ustavení Programu regenerace MPR a MPZ. Proto Sdružení za účasti ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj připravilo stejnojmennou publikaci věnovanou nejen vzniku, historii a prosazování Programu do života měst a společnosti. Publikace, na které se podíleli přední odborníci památkové péče, byla pokřtěna při příležitosti otevření 1. ročníku veletrhu PAMÁTKY 2012, který proběhl 4. – 6. října 2012.

Dny evropského dědictví (EuropeanHeritageDays) www.ehd.cz

Dny evropského dědictví / EHD – EuropeanHeritageDays / každoročně přibližují památky nejširší veřejnosti. Jsou významnou kulturní a poznávací společenskou akcí. Zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, ale i objektů a prostor, které jsou jindy jen obtížně přístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se upozornit i na dosud méně známé objekty – včetně průmyslového dědictví. Podobně kladou i důraz na zpřístupnění movitého kulturního dědictví.
Součástí Dnů evropského dědictví jsou nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

Dny evropského dědictví přispívají hledání identity člověka v 21. století, ve stále víc globalizovaném světě.

EHD 2013 budou probíhat v České republice od 7. do 15. září, Národní zahájení proběhne 7. září v Olomouci.

Letošním rokem pokračuje v rámci Dnů evropského dědictví tradice 2. ročníku Industriálních stop. Pro veřejnost v rámci spolupráce Sdružení s Výzkumným centrem průmyslového dědictví, ČKAIT, ČSSI a NPÚ budou 14. září jako Den památek techniky a průmyslového dědictví otevírány jedinečné industriální stavby, které stále čekají na své nové využití.

Fotografická soutěž “ Mladí fotografují památky”
www.shscms.cz

Každým rokem se Sdružení připojuje k výzvě Rady Evropy, která vyhlašuje mezinárodní fotografickou soutěž “Mladí fotografují památky/International HeritagePhotographicExperience”. Ta je jednou z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví, ročně se jí účastní okolo 25 000 mladých lidí, kteří se při hledání vhodných záběrů seznamují s kulturní historií své země.

Soutěž je určena žákům a studentům do 21 let a jejím smyslem je podnícení zájmu o památkové a architektonické hodnoty. V naší republice probíhá letos již sedmým rokem a těší se stále větší pozornosti. Porota, složená ze zástupců Sdružení, sponzora soutěže, což je firma Zoner s.r.o., a profesionálního fotografa, bude vybírat z cca 300 fotografií prvních deset umístěných. (Všechny fotografie budou navěšeny postupně na www.shscms.cz). Vyhlášení bude oznámeno u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel 18. dubna 2013 ve Španělském sále na Pražském hradě a přítomní výherci obdrží věcné ceny od firmy Zoner, s.r.o. První tři české vítězné fotografie jsou také publikovány v katalogu “International HeritagePhotographicExperience – Heritage and Landscape”, který každoročně přináší vítězné fotografie všech zúčastněných zemí, a je rozesílán do celé Evropy.

Projekt: Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska
www.historickeputovani.cz

Projekt, který Sdružení od roku 2010 realizuje a který se týká hlavně všech “Historických měst roku” (Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž, Klášterec n. O., Kutná Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Prachatice, Spálené Poříčí, Česká Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk, Františkovy lázně, Beroun, Znojmo a Uherské Hradiště), je logickým pokračováním dosavadní činnosti, protože obnova památek není samoúčelná, ale vynaložené prostředky do regenerace historických sídel přinesou svůj efekt až v okamžiku, kdy se stanou součástí atraktivity ČR jako destinace CR. Uskutečnění projektu tedy znamená podporu využití obnovených historických center měst pro cestovní ruch. Teprve pak dojde k postupné "návratnosti" investic do obnovy městských památkových rezervací a zón, což je hlavním posláním projektu.

V současnosti jsou již k dostání ve všech Informačních centrech příslušných měst cestovní knížky pro rok 2013 a na stránkách www.historickeputovani.cz jsou termíny všech TOP týdnů na tento již třetí rok.

brana otevrena logo

Veletrh PAMÁTKY 2013 – 2. ročník

Sdružení se aktivně podílí na přípravě veletrhu, připravuje odborné doprovodné programy a účast svých členských měst za zvýhodněných podmínek. Na veletrhu budou mít města možnost aktivní prezentace výsledků a perspektiv v oblasti regenerace památek a kulturního dědictví a využívání památek pro soudobý život měst a obcí, vč. cestovního ruchu.

Na holešovickém Výstavišti bude v říjnu probíhat již 2. ročník veletrhu, který zatím na české veletržní scéně chyběl – PAMÁTKY 2013. Nový veletržní projekt reaguje na současnou aktuální potřebu specializovaných, úzce zaměřených odborných veletrhů. Hlavní cílovou skupinou návštěvníků veletrhu jsou kraje, regiony, města, obce, soukromí majitelé památek vč. vlastníků drobných objektů, zástupci církví a neziskových organizací, projektanti, architekti, investoři, správci památkových objektů a souborů a všichni, jimž leží budoucnost památek u nás na srdci.

V letošním roce startujeme novou tradici – akce “Brány památek dokořán”.

Členská města našeho Sdružení u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (18. 4.)pro návštěvníky připravují řadu zajímavých akcí.

Dále Sdružení v letošním roce chystá vyhlášení nové soutěže o cenu Památka roku 2013.

Konference Sdružení proběhne 10. – 11. října v Kadani, téma: “Cestovní ruch”.
www.shscms.czSouvisející články:
Nejnovější články:
Starší články:

 

Rozhovor

Rozhovor - Henrich Šiška

heno 200Rozhovor - Henrich Šiška alias Heňo
„Nejsou všechny věci jenom tak, jak vypadají.“

...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Architecture Week - mezinárodní festival architektury a urbanismu podeváté

Architektura200Mezinárodní projekt Architecture Week Praha představuje již 9. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu, infrastruktury a územního rozvoje. Koná se nejen v Jiřském klášteře na Pražském hradě a dalších místech v metropoli a v...

Z archivu...


Literatura

Karneval - bizarní vyprávění velkoměstského taxikáře

Karneval perexRomán Karneval je bizardním vyprávěním osudu velkoměstského taxikáře, který bloudí ulicemi Montrealu jako Moucha, tak si i sám hrdina říká, Moucha. Proč? Protože rozděluje taxikáře do dvou sk...

Divadlo

JENOM ŽIVOT (Juste une vie, 2009)

jenomZivot perexJe večer a do Marionina bytu nečekaně vpadne promoklý a zraněný Sam. Měl autonehodu. Více než deset let se neviděli. Od té doby, kdy Sam Marion opustil. Počáteční starost o Samovo zdraví i fascinující set...

Film

20 let Projektu100

projekt pernyden perexProjekt 100 byl poprvé uveden do českých kin v roce 1995. Dnes již slaví 20-té výročí. Za jeho působení bylo do kiny uvedeno 179 filmů a vidělo je přes 800 tisíc diváků.