Národní kolo pro výběr památek ucházejících se o označení Evropské dědictví (EHL)

Kultura21.cz

Národní kolo pro výběr památek ucházejících se o označení Evropské dědictví (EHL)

Email Tisk

vyzva npu200Národní památkový ústav vyhlásil výzvu do národního kola pro výběr pamětihodností ucházejících se o tento titul.                                                                                                                          

 

Cílem označení je přispívat k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s Evropskou unií na základě společného kulturního a přírodního dědictví. Má za úkol propagovat evropský rozměr pamětihodností, zpřístupnění co nejširší veřejnosti a zajištění vysoce kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit.                                                                                                            

Výzva je určena správcům a majitelům památek přírodních, archeologických, průmyslových nebo městských, kulturních krajin, památných míst, kulturních statků a objektů a také nehmotnému dědictví, které se váže k určitému místu. Uzávěrka je 15. prosince 2016.                                                                                                                                            

EHL (Evropské dědictví) je prestižní ocenění Evropské unie, které doplňuje další iniciativy, např. Seznam světového dědictví UNESCO, nebo evropské kulturní trasy Rady Evropy; má přispívat k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s EU na základě společných hodnot, historie a kulturního dědictví.                                                                                                                                                 

Historie EHL sahá do roku 2006, kdy vzniklo jako mezivládní iniciativa 17 evropských států. O pět let později byla původní iniciativa přijata rozhodnutím Rady Evropy a Evropského parlamentu pod názvem European Heritage Label. V roce 2015 proběhlo první řádné výběrové řízení, jehož se zúčastnila i Česká republika. Prvním českým statkem, který byl na prestižní seznam zapsán, se stal přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.                                                                              

Jako Evropské dědictví jsou označeny pamětihodnosti, které mají symbolickou hodnotu pro Evropu, sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy a při budování EU, pomáhají evropským občanům získat poznatky o společném kulturním dědictví, evropských dějinách, budování EU, demokratických hodnotách a lidských právech, nebo podporují vytváření sítí pamětihodností a památkářů s cílem sdílet zkušenosti a osvědčené postupy.       

Definice pamětihodnosti, která se chce ucházet označení Evropské dědictví, zahrnuje přírodní, podvodní, archeologické, průmyslové nebo městské památky, kulturní krajiny, památná místa, kulturní statky a také nehmotné dědictví, jež se váže k určitému místu. Může jít buď o samostatnou pamětihodnost, národní tematicky vázanou pamětihodnost, nebo o nadnárodní tematicky vázanou pamětihodnost. Mezi hlavní kritéria pro zápis do seznamu patří symbolická hodnota pamětihodnosti pro Evropu,

ale i kvalita navrhovaného projektu. Výběr pamětihodnosti probíhá v první fázi na národní úrovni z rámci jednotlivých členských států. Příští národní kolo se uskuteční na podzim letošního roku. Předvýběr se zasílá Evropské komisi do Bruselu, kde 13 nezávislých expertů uskuteční konečný výběr.

vyzva npuSouvisející články:
Nejnovější články:
Starší články:

 
Banner

Rozhovor

9. díl seriálu Březen, za kamna vlezem – nejlépe s knihou (tištenou, elektronickou, audio)

9 BMC perexBřezen býval měsícem knihy, starší ročníky si to dobře pamatují. Asi i v dřevních dobách býval touto dobou propad prodejů (i když se na ně asi tenkrát tolik nehrálo) a tak byl jarní měsíc vybrán jako vhodný ku čtení. Na nějaký čas nám, milovníkům...

Hledat

Chaty s osobností

Příběhy Elišky, Vítka a Čenišky (11)

Čtěte také...

Nejnovější díl Uměleckých památek obhlíží Velkou Prahu

umelecke pamatky prahaSoupisy památek na území České republiky vycházejí už po několik desetiletí - od vydání prvního čtyřdílného kompletu věnovaného Čechám nás dělí více než tři desetiletí, v 90. letech přibyla dosud nedokončená řada pojed...

Z archivu...


Literatura

Proč Einstein nenosil ponožky?
 
einsteinZjistěte, jak zdánlivě nepodstatné věci ovlivňují naše myšlení. Jaký vliv má na naše vnímání například naprosto banální skutečnost, že držíme v ruce šálek kávy nebo se nacházíme v místnosti s vysokými stropy...

Divadlo

Režisér Pavel Khek: „Myškina by dnes určitě zavřeli do blázince.“

idiot perexLidskost, nesobecká ušlechtilost, naivní dobrotivost. Kdo to je? Kníže Myškin, hlavní postava jednoho z nejvýznamnějších světových románů Idiot od Fjodora Michajloviče Dostojevského. Je Myškinovo idiotství projevem moudrosti,...

Film

RECENZE: Osamělý jezdec

200 jezdecOd tvůrců, kteří nám přinesli Piráty z Karibiku, jsme se letos dočkali nového díla. Opět se zmalovaným Johnym Deppem, ale tentokrát na divokém západě. Osamělý jezdec sice pozbyl milostného příběhu a akce, ale na groteskní scénky režisér Gore V...