Výročí provozu linky metra A - historické soupravy s dobovými strojvedoucími

Výročí provozu linky metra A - historické soupravy s dobovými strojvedoucími

Metro 200Dopravní podnik hl. m. Prahy oslavil 36. výročí zahájení provozu na prvním provozním úseku tratě metra A. Při této příležitosti vypravil do provozu historické soupravy 81-71. Soupravy byly vyvinuty speciálně pro sklonově náročnou trať A. Od roku 2009 se již v pravidelném provozu nevyskytují; Pražané je mohou vidět jen při zvláštních příležitostech. Vozy řídili strojvedoucí v dobových uniformách a souprava byla vybavena autentickými dobovými tabulemi s konečnou stanicí.


První jízda soupravy pro širokou veřejnost se uskutečnila ze stanice metra Dejvická (v době zahájení provozu se jmenovala Leninova) do stanice metra Náměstí Míru.


Druhá jízda historické soupravy vedla po trase Dejvická – Želivského, zprovozněné v prosinci 1980, třetí jízda  po trase Dejvická – Strašnická (stanice otevřena v červenci 1987) a čtvrtá jízda projela trasu Dejvická – Skalka (stanice předána do užívání v červenci 1990). Pátá jízda se uskuteční v trase Dejvická – Depo Hostivař, od roku 2006 cílové stanice metra A.

Metro1


Jízda s cestujícími do stanice Depo Hostivař byla v historii pražského metra výjimečná, neboť provoz na tomto úseku byl zahájen až po ukončení provozu vozů 81-71 na lince A, takže v pravidelném provozu tímto úsekem nikdy nejezdily. Poslední souprava tohoto typu projela trasou A v červnu roku 2005.


Základní informace o prvním provozním úseku trasy A
Zahájení provozu: 12. srpna 1978
Stavební délka: 5,360 km
Provozní délka: 4,670 km
Počet stanic: 7
Průměrná mezistaniční vzdálenost: 779 m
29. 11. 1972 bylo definitivně rozhodlo o zahájení stavby prvního úseku tratě A.
20. 02. 1973 – začala ražba prvního tunelu (mezi stanicemi Hradčanská a Leninova)
01. 07. 1978 – zahájen zkušební provoz bez cestujících
12. 08. 1978 – zahájen pravidelný provoz v úseku Leninova (Dejvická) – Náměstí Míru
Co je typické pro trasu A
Je to hlubinná trať, na které se Pražané poprvé setkali se zcela novým typem stanic – s raženými trojlodními stanicemi. Stanice tvoří tři tunely vedle sebe, s vyraženými prostupy mezi nimi. V krajních vedou koleje a je hrana nástupiště, v prostředním tunelu je prostor pro průchod cestujících; v případě přestupních stanic je v této lodi i vstup na přestupní eskalátory. Jen jedna stanice na tomto úseku (dnešní Dejvická) je hloubená z povrchu.

Metro2


Hluboké založení vyvolal komplikovaný terénní profil hlavního města Prahy, protože například oblast Klárova je zhruba o 30 metrů níž, než oblast Chotkových sadů. Na druhém konci tratě jsou Vinohrady také výš než centrum Prahy. Kromě toho metro poprvé podcházelo Vltavu; proto musely vést tunely v dostatečné hloubce pod řekou. Další podzemní překážku představovaly například vinohradské železniční tunely za Národním muzeem; respektovat se musela i již existující trase C.


Poprvé se  cestující setkali s přestupní stanicí; je to stanice Muzeum, ve které je přestup mezi linkami A a C. Stanice Náměstí Míru je nejhlubší nejen na tomto prvním úseku tratě A, ale dodnes je nejhlubší stanicí pražského metra. Její nástupiště je 52 m pod povrchem. Je zde nejdelší eskalátorový tunel (75 m) a nejdelší eskalátory (87,1 m), které překonávají výšku 43,55 m.


Při stavbě metra byly učiněny četné archeologické nálezy. Nejzajímavějším se stal objev středověkého mostu přes hradební příkop staroměstského opevnění, který dal celé lokalitě jméno (Můstek). Tento unikátní nález zůstal na místě a byl zakomponován do vestibulu stanice Můstek. Na trať A byl napojen i starší podchod, který byl otevřen koncem roku 1968 uprostřed Václavského náměstí. Navázal na něj jeden ze dvou vestibulů stanice Můstek.

Metro3


Významné urbanistické proměny zaznamenala oblast dnešní stanice Hradčanská, kde bylo zbořeno mnoho domů a lokalita tak dostala zcela novou podobu.
V roce 1978 jezdilo na nové lince  A, 9 vlaků v minimálním intervalu 180 s a v maximálním intervalu 360 s. Začínalo se s čtyřvozovými soupravami, osádku tvořil strojvedoucí a jeho pomocník. Od roku 1979 byla zavedena tzv. jednomužná obsluha, tj. jen strojvedoucí.                  

Od roku1981 začaly být na linku A částečně vypravovány pětivozové soupravy; od roku 1982 jsou všechny soupravy na této lince pětivozové.

www.dpp.cz


 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

Uličník přibližuje festival Praha žije hudbou evropským metropolím

Praha zije Hudbou3 perexPřinášíme vám rozhovor s Janem Gregarem, ředitelem hudebního festivalu Praha Žije Hudbou 2018. Multižánrový festival Praha Žije Hudbou představí od čtvrtka 7. do soboty 9. června 2018 ...

Hledat

Chaty s osobností

Čtěte také...

Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy krásy a spásy

Gotika perexVýstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni a s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstava Gotika v jihozápadních Čechách: Obrazy kr...

Z archivu...


Literatura

Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic
ImageDějepisec Josef Petráň, dozajista patriarcha naší historické vědy, se celá desetiletí vracel k rodné vesničce Ouběnice, nejprve v rámci badatelských povinností, později řekněme i z fanouško...

Divadlo

Santiniho jazyk, hlubší smysl k hledání a nalezení textového univerza?

santiniMěstské divadlo v Brně uvedlo jako svou třetí inscenaci sezóny a padesátousedmou inscenaci vůbec zajímavou a ojedinělou hru, která je inspirovaná literární předlohou Miloše Urbana, Santiniho jazyk. Autory jevištního převyprávění jsou režisér a herec, Stanisl...

Film

Festival Všemi směry očima manažerky Marie Pokorné

altBěhem minulého týdne jste mohli zaznamenat článek o chystaném netradičním publicistickém festivalu Všemi směry, který se uskuteční 12. dubna v pražském Rock Café. Pozvání přijalo mnoho odborníků z oboru, ...