Reklama
Banner

Veletrh Památky 2012 poprvé v Česku aneb nové způsoby komunikace s veřejností

Email Tisk

zamek veltrusySpolečnost Incheba Praha připravila unikátní specializovaný veletrh Památky 2012 s podtitulem regenerace, financování a současné využití. Veletrh svoji záštitou podpořili Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní památkový ústav, Asociace krajů ČR, kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský i primas český.


Když postrádáme veletrh specializovaný

Na tiskové konferenci nám koordinátor projektu PhDr. Jan Novotný sdělil, že přestože stavební veletrhy hojně navštěvujeme, pociťujeme, že tu na trhu chybějí veletrhy specializované, i když z hlediska záběru jsou široké, např. na památky České republiky.  V Německu se již od roku 1994 každé dva roky v Lipsku koná Denkmal, veletrh zaměřený na německé památky a vězme, že je opravdu impozantní ve své instalaci i doprovodném programu. Veletrh Památky 2012 můžeme navštívit sice jen po tři dny, od čtvrtka do soboty, ale snad to jako návštěvníci zvládneme, protože podle slov společnosti Incheba Praha nemáme nikdy záruku, že čím déle se veletrh koná, tím více návštěvníků přijde. V tomto případě totiž nevysledovali, že by platila přímá úměra.

Veletrh Památky 2012 jako pionýrský počin

Veletrh Památky 2012 nám představí památky zcela v jiném světě a v mnohém nám otevře do široka naše oči. Protože problémů s památkami v Česku máme nekonečně…  Dozvíme se, kdo všechno se na rekonstrukci památek podílí (podnikatelé, občanská sdružení atd.), zejména ve stylu evropské aktivity, tj. jak s památkovým fondem u nás nakládáme. Ministerstvo kultury ČR napomáhá již po 20 let Programu regenerace památek tím, že přiděluje ze svého dotačního programu dotace na základě Památkového zákona, které však nejsou určeny na záchranu celých staveb.  MK ČR vítá tuto výstavu, že je to pionýrský počin, protože je to obrovská pracovní příležitost pro malé a střední firmy.

dolni vitkovice ostrava

Peníze památku nezachrání, nemáme-li myšlenku!

A dále na tiskové konferenci zazněla velmi zajímavá věta: „Našim památkám chybí myšlenky. Problém peněz není nejdůležitější, ale problémy nastávají v okamžiku, kdy je památka obnovena, které by měl řešit vlastník památky, co s ní a proč?  Všichni to považujeme za těžký úkol, jak památce prodloužíme život a jak ji ekonomicky a smysluplně využijeme ve prospěch budoucích generací.“ A jak nám dále sdělil provinciál Řádu dominikánů v ČR, Fr. Benedikt Mohelník OP, ThD., péče o církevní památky má hodně společného s péčí o památky vůbec. Na výstavě se podle jeho slov seznáme s jednotlivými církevními řády.

Co na veletrhu uvidíme

Regenerace historického dědictví je téma nesmírně rozsáhlé. Na veletrhu vstoupíme nejen do oblasti památkové péče, záchrany a konverze historického dědictví či do sféry projektování a stavitelství. Můžeme se těšit na stánky, kde zhlédneme nové trendy restaurátorství a umělecké řemeslo, poučíme se o ochraně a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, dále nebudeme postrádat prvky i systémy technické infrastruktury a vybavení budov, požární ochranu a zabezpečení objektů a areálů, a seznámíme se také s rozsáhlou problematikou soudobého využití památek a jejich uplatnění v současných sídlech i krajině, v cestovním ruchu a s řadou dalších témat. Zajímáme-li se o financování obnovy a regenerace, a to na všech úrovních, včetně fungování neziskových organizací, pak navštívíme semináře v rámci bohatého doprovodného programu, které jsou pro nás připraveny v prostorách Průmyslového paláce a máme jako návštěvníci zaručený volný vstup. Ani žhavé téma jako problematiku majetku a prostředků církví zde samozřejmě neopomeneme.

Kdo tam všechno bude?

Na veletrhu Památky 2012 se setkáme se 143 vystavovateli z ČR, Nizozemí, Rakouska, Slovenska, Německa či Velké Británie, a to na celkové výstavní ploše 6 196 m2. Mezi nimi bude i deset krajů ČR, kde nechybí zastoupení historických měst a regionů. Nenechte si uniknout expozice muzeí, renomovaných i drobných výrobců stavebních výrobků, materiálů a technologií, stavebních firem, církevních institucí, restaurátorů, státních i neziskových organizací, řemeslníků. Za největší expozice považuji stánky Asociace krajů ČR, Národního památkového ústavu, firmy TONDACH, společnosti Kámen Ostroměř, CIUR. Jistě se necháme překvapit samostatnou prezentací Rakouska v expozici reprezentované státní organizací Burghauptmanschaft Östereich spolu s dalšími firmami a také seminářem. Výjimečné oproti jiným veletrhům budou Památky 2012 také tím, že celá řada vystavovatelů je připravena předvádět práci se svými výrobky a materiály a také zručnost řemesla, včetně již těch zapomenutých.

krakovec

Tři dny doprovodných programů

Oborové členění veletrhu má 156 položek! Hlavní cílovou skupinou návštěvníků veletrhu jsou kraje, regiony, města, obce, soukromí majitelé památek vč. vlastníků drobných objektů - chalupáři, zástupci církví a neziskových organizací, projektanti, architekti, investoři, správci památkových objektů a souborů, zainteresovaná veřejnost. Na své si však každopádně přijdeme všichni, kterým leží na srdci budoucnost památek u nás v Česku.  

Obzvláště bohatý bude na veletrhu doprovodný program. Ve třech sálech souběžně odezní 34 konferencí, seminářů a workshopů, veletrh doprovodí 5 samostatných výstav – jistě budeme šokováni expozicí „Zničené kostely severních Čech 1945 – 1989“.

Průmyslový palác na Výstavišti
Praha 7 – Holešovice
4. - 6. 10. 2012

Otvírací doba:
ve čtvrtek a pátek 4. a 5. 10. vždy od 9.00 do 17.00 hodin
                       v sobotu 6. 10. od 9.00 do 15.00 hodin
Vstupné: 100,- Kč
Při registraci předem na www.incheba.cz/pamatky: 30,- Kč.
www.incheba.cz/památky
 
Co považuji za atraktivní? Patří sem…

* originální zvonohra na kamionu ze Zvonařství Manoušek
* Relikviář sv. Maura ze zámku Bečov – dokonalá kopie, na niž si jistě rádi sáhneme (původně určena jako hmatová, haptická pomůcka pro návštěvníky zámku Bečova, postižených zrakovou vadou)
* ukázky stavby kachlových kamen
* jak pokrýt střechu štípanou břidlicí
*„Hliněná dílna“ aneb jak tvořit z hlíny
* křest publikace k 20 letům programu Regenerace městských památkových rezervací a zón - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (4. 10. 2012 v 11:00 hodin)

dolni oblast vitkovice

Záštitu veletrhu poskytly tyto organizace:

Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Národní památkový ústav
Asociace krajů ČR
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, primas český
Asociace majitelů hradů a zámků, prezidentka Jana Germenis-Hildprandt
Fakulta architektury ČVUT, děkan prof. Zdeněk Zavřel
Národní technické muzeum

Odborná partnerství

Institut pro památky a kulturu
Český svaz stavebních inženýrů
ČKAIT – Kolegium pro technické památky
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví ČR
ABF - nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví
ERCO Lighting GmbH
Technické muzeum v Brně
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Czech Tourism
Profesní komora požární ochrany
Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů ČR
Družstvo AYA
Cech malířů a lakýrníků ČR
Burghauptmannschaft Östereich    

Veletržní výbor

Prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka, Národní památkový ústav
Aleš Hozdecký, ředitel Odboru cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj
Bc. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum
Ing. Aleš Kozák, ředitel, Institut pro památky a kulturu
Ing. Vladimír Lažanský, majitel zámku Chyše, Asociace majitelů hradů a zámků
Fr. Benedikt T. Mohelník OP,ThD., provinciál Řádu dominikánů v ČR
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D, ředitel Odboru památkové péče, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Doprovodné programy: konference, semináře, workshopy, výstavy

Čtvrtek:  4. 10. 2012

11,00 - 12,00    "Požární zabezpečení historických objektů", seminář  Ing. Kejklíček, Profesní komora požární ochrany ČR
(PK přednáškový sál č. 1)
11,00 - 12,00    "Použití jílu v soudobém stavebnictví", seminář Carl Giskes, zakladatel firmy Tierrafino, Nizozemí    
  (PK přednáškový sál č. 2)
11,00 - 12,30    "20 let Programu regenerace městských památkových rezervací a zón", konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  (SH přednáškový sál č. 3)
12,00 - 13,00    "(Ne)tušené souvislosti - technologické otázky a problémy při opravě a záchraně historických nemovitosti", workshop a seminář Ing. Dagmar Michoinová, PhD., Národní památkový ústav (workshop – venku před Průmyslovým palácem /11,30 - 12,00/  seminář – PK přednáškový sál č. 2 /12,00 -13,00/)    
13,00 - 15,00    "Zapojení drobných a malých řemeslníků do obnovy památek", seminář Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR  (PK přednáškový sál č. 1)
13,00 - 14,30    "Industriální a technické památky– dědictví i závazek", seminář Ing. arch. Eva Dvořáková, Národní památkový ústav, Ing. Svatopluk Zídek předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková, IC ČKAIT
 (PK přednáškový sál č. 2)
14,30 - 15,30    "Problém udržitelnosti a provozu památek", seminář Ing. Vladimír Lažanský, majitel zámku Chyše,         Asociace majitelů hradů a zámků v ČR (PK přednáškový sál č. 2)
14,00 - 15,00    "Kulturní dědictví online - eSbírky.cz", seminář Mgr. Veronika Mikešová, Národní muzeum a Mgr. Pavel Mlčoch, MUSOFT.CZ s.r.o. (SH přednáškový sál č. 3)
15,00 - 16,00    "Zachráníme naše kulturní dědictví?", seminář Mgr. Vladimír Kelnar, diecézní konzervátor Arcibiskupství pražského (PK přednáškový sál č. 1)
15,30 - 16,30    "2008 - 2012 Kostel sv. Šimona a Judy - od pádu věže po současnost", seminář Zdeněk Plaček, Lenešický okrašlovací spolek, o. s. (PK přednáškový sál č. 2)
16,00 - 17,00    "Tradiční řemesla v péči o památky lidového stavitelství", seminář Ing. arch. Tomáš Efler, Ústav památkové péče, Fakulta architektury ČVUT Praha - Ústav památkové péče (PK přednáškový sál č. 1)

zricenina

Pátek:  5. 10. 2012    
    
10,00 - 11,30    "Ochrana architektonických památek z období 1945 - 1989 ", seminář prof. Rostislav Švácha, Ústav dějin umění Akademie věd ČR (PK přednáškový sál č. 1)
10,00 - 10,30    "Vitráž, sklo zakládané do olova - restaurování", seminář Jiří Černohorský a Ing. arch. Jan Černohorský    (PK přednáškový sál č. 2)
10,00-11,00 "20 let památek UNESCO v ČR – využití památek pro „cestovní  ruch“ - seminář Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj; Ing. Michaela Severová, ředitelka, České dědictví UNESCO; CzechTourism (SH přednáškový sál č. 3)
11,30 - 12,30    "(Ne)tušené souvislosti - technologické otázky a problémy při opravě a záchraně historických nemovitosti", workshop a seminář Ing. Dagmar Michoinová, PhD., Národní památkový ústav (workshop    - venkovní prostor před Průmyslovým palácem /11,00 - 11,30/       seminář – PK přednáškový sál č. 2 /11,30 -12,30/)
10,30 - 11,30    "Financování neziskové sféry v záchraně a ochraně památek", seminář Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s. (PK přednáškový sál č. 2)
11,00 - 12,30    "Ochrana památek a soukromí vlastníci", seminář Mag. Reinhold Sahl, Burghauptmannschaft Östereich      /11,00 - 11,45/    "Rekonstrukce fasád historických objektů – pozitivní a negativní příklady", seminář Univ. Prof.DI Dr. Friedmund Hueber, Rakouská společnost pro památky a prostředí /11,45 - 12,30/ (SH přednáškový sál č. 3)        
13,00 - 14,00    "Cihlové pletivo Stauss, jeho stotřicetiletá historie a použití v rekonstrukcích i novostavbách se současných materiálů", seminář Mgr. Andreas Stefenelli, ředitel firmy Stauss, Rakousko(PK přednáškový sál č. 1)
13,00 - 14,30    "MUSEION - Evidence a prezentace sbírek z pohledu zřizovatele", seminář Mgr. Pavel Mlčoch, MUSOFT.CZ, s.r.o.(PK přednáškový sál č. 2)
13,00 - 14,30    "Dolní oblast Vítkovice – výjimečný počin", seminář Ing. Petr Koudela, ředitel Dolní oblast Vítkovice,           Sdružení právnických osob a Ing. arch. Josef Pleskot (SH přednáškový sál č. 3)
14,00 - 15,00    "Požární zabezpečení historických objektů", seminář  Profesní komora požární ochrany ČR (PK přednáškový sál č. 1)
14,30 - 15,30     "3D digitalizace památek", seminář Ing. Jiří Souček, ORIGO NOVUS, s.r.o. (PK přednáškový sál č. 2)
14,30 - 15,30    "Zásady péče o památky a význam tradičních řemesel", seminář Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Fakulta architektury ČVUT Praha - Ústav památkové péče (SH přednáškový sál č. 3)
15,00 - 16,00    "Materiály kosmického výzkumu NASA uplatnitelné v rekonstrukcích a zateplování historických budov a  památek", seminář BAHAL ČR a.s. (PK přednáškový sál č. 1)
15,30 - 16,30    "Zateplování památek - ANO či NE?", seminář Pavel Žatečka, Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví ČR a Cech malířů a lakýrníků ČR  (PK přednáškový sál č. 2)
15,30 - 16,30    "Jílové omítky - Materiály Tierrafino", seminář Družstvo Aya (SH přednáškový sál č. 3)
16,00 - 17,00      seminář (název bude doplněn) Ing. Michaela Severová, ředitelka, České dědictví UNESCO (SH přednáškový sál č. 3)

Sobota:  6. 10. 2012

10,00 - 11,00    seminář (název bude doplněn)  Národní technické muzeum (PK přednáškový sál č. 1)
10,00 - 11,00    "Vztah člověka k obnově památek", seminář RNDr. Michal Valenčík, Zachraňme dominanty, o.s. (PK přednáškový sál č. 2)
11,00 - 12,00    "Soudobé prostředky pro zajištění požární bezpečnosti hradů, zámků a dalších historických objektů", seminář Ing. Václav Kratochvíl, PhD., autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnosti staveb, znalec z oboru požární ochrana (PK přednáškový sál č. 1)
11,00 - 12,00    "Restaurování zvonů", seminář Petr Rudolf Manoušek (PK přednáškový sál č. 2)
11,00 - 12,00    "Performance s hlínou - Materiály Tierrafino", seminář Družstvo Aya (SH přednáškový sál č. 3)    

Pořadatel si vyhrazuje právo ke změnám v programu.

Vysvětlivky:
    PK_přednáškový sál č. 1 - Pravé křídlo Průmyslového paláce, přednáškový sál č. 1
    PK_přednáškový sál č. 2 - Pravé křídlo Průmyslového paláce, přednáškový sál č. 2
    SH_přednáškový sál č. 3 - Střední hala Průmyslového paláce, přednáškový sál č. 3

zamek veltrusy

Doprovodné výstavy
4.  - 6. 10. 2012

• Zničené kostely severních Čech 1945 – 1989

Výjimečná výstava dokumentující likvidaci sakrálních staveb. Zničené kostely na území dnešního Ústeckého a Libereckého kraje představují téměř polovinu zničených kostelů v celém tehdejším Československu. A zdaleka ne vždy jen v důsledku povrchové těžby uhlí. Celkem jsme na tomto území zničili 116 církevních staveb kostelního charakteru,
při započtení kaplí, kapliček a dalších sakrálních objektů dojdeme k počtu 575 zničených staveb…Více na webu znicenekostely.cz (Připravila Společnost pro obnovu památek Ústecka, občanské sdružení spolu s dalšími partnery)

• Nové ve starém    

Výstava představuje unikátní projekt, který nahlíží na současnou architekturu očima památkářů. Přináší obsáhlý výběr zajímavých realizací, v němž kromě velmi dobře známých příkladů z Prahy, Brna či Litomyšle jako návštěvníci objevíme kvalitní architekturu a úspěšné revitalizace historických náměstí a veřejných prostranství i v dalších městech. Kromě pozitivních příkladů jsou na výstavě zastoupeny také případy, kdy se dialog architektů, památkářů a klientů nepovedl a novostavba historické prostředí spíše poškodila. Tyto stavby představují početně jednu čtvrtinu a měly by upozornit na nebezpečí postupného znehodnocování charakteru místa a kulturního dědictví.

Jednotlivé diskutované realizace jsou rozdělené do čtyř základních kategorií, které nám jako návštěvníkům umožní porovnávat jejich výsledek:
Nové ve starém – novostavby, které úspěšně doplnily nebo dokonce obohatily historické prostředí.

Nevratné ztráty – stavby, které místo nebo město nevratně poškodily.
Za oponou – zásahy, které nejsou na první pohled vidět, ale zásadně mění historické stavby (razantní komerční přestavby za zachovanými fasádami, podzemní garáže).
Živé město – příklady zdařilých adaptací veřejných prostor (úpravy náměstí a ulic, městský mobiliář – tj. vše, co může obohatit historické město, které jinak vnímáme jako nedotknutelné).
(Připravil Národní památkový ústav)

• Stavby roku 2009 - 2012 v oblasti památkové péče     

Výběr nejlepších realizací (31 panelů), které byly oceněny v prestižní soutěži "Stavba roku" a dotýkají se regenerace historických částí měst a památkových objektů. Více na www.stavbaroku.cz
(Připravila Česká stavební akademie – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství)

• kostel365.cz                 

Výstava přibližuje místa, kde architektura po mnoho let pomáhala lidem a doslova zastřešovala jejich duchovní cesty. Situace se proměnila a později potřebovaly pomoci samotné stavby - kostely, jejichž příběhy výstava představuje. Velkoformátové černobílé fotografie a doprovodné texty přibližují nejen místa samotná, ale také aktivity lidí, kteří tyto prostory pomáhají různým způsobem obnovovat, zastřešovat, a to jak fyzicky, tak i obsahově. Více na www.kostel365.cz
(Připravil Institut pro památky a kulturu, o.p.s.)

• Necháme to tak?

Hlavní snahou Občanského sdružení ZACHRAŇME DOMINANTY je získávat vztah lidí k sakrálním stavbám, které potřebují zachránit a starat se o ně, křížkem počínaje a kostelem konče. Každá neopravená i opravená stavba potřebuje někoho, kdo se bude o ni dlouhodobě starat. Peníze se na opravu dají sehnat, ale dlouhodobý vztah nikde nekoupíme, ten musíme budovat v nás všech, věřících i nevěřících. Očekáváme, že nám v této aktivitě pomohou i sdělovací prostředky. Pro oslovení občanů jsme pořídili putovní výstavu s názvem Necháme to tak?
Více na www.zachranme-dominanty.cz
(Připravilo Zachraňme dominanty, o. s.)

• Unikátní zvonohra

„Pražská mobilní zvonohra", unikátní projekt v rámci akce PRAHA 2000 - EVROPSKÉ MĚSTO KULTURY; první koncert v Praze byl v oboře Hvězda, nyní se představí na veletrhu PAMÁTKY 2012.
(Připravilo Zvonařství Manoušek)

Otvírací doba: čtvrtek a pátek 4. a 5. 10. vždy od 9.00 do 17.00 hodin
                 sobota 6. 10. od 9.00 do 15.00 hodin
Vstupné: 100,- Kč
Při registraci předem na www.incheba.cz/pamatky: 30,- Kč.
www.incheba.cz/památky


Zdroj foto: internet


 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Přihlášení

Nechte si poradit...

Jaká kniha, divadlo, koncert či jiná akce by našim čtenářům neměly uniknout?

KVĚTOSLAVA ENGLEROVÁ

knihovnice obce Statenice

Kniha:


JAN BAUER - KLASIKOVÉ V NEDBALKÁCH

Kniha Klasikové v nedbalkách aneb Za kulisami českého 19. století z pera Jana Bauera mě oslovila hlavně tím, co jsme se ve škole o našich slavných klasicích neučili. Všeobecně je známo, že život těchto osobností byl plný bídy, ústrků a jedním slzavým údolím. O tom, že to byli také lidé z masa a kostí s lidskými chybami, se ve škole neučilo. Jejich životopisy nelze shrnout do pouhého soupisu děl. Víte, že Mácha hovořil většinou německy, že Palacký napsal Dějiny národa českého nejprve německy, že Dobrovský, Rettigová a Světlá se museli učit češtinu až v dospělém věku? A s češtinou bojoval i Josef Mánes. Nejvíce mě zaujal příběh Karla Havlíčka Borovského, který byl pasován na národního mučedníka. Havlíček byl r. 1851 odvezen do tyrolského Brixenu. V kouzelné alpské krajině byl ubytován v luxusním hotelu, kde se zastavovali i příslušníci habsburského panovnického rodu. Český novinář zde měl zajištěnou plnou penzi a mohl k sobě zvát manželku i dceru. V květnu 1852 se za Havlíčkem rozjela i jeho rodina. Cestovní výlohy ve výši 150 zlatých jim zaplatilo pražské policejní ředitelství. Nato si Havlíček pronajal domek se zahradním altánem s krásnou vyhlídkou. Veškeré jídlo jim nosili z luxusního hostince. Kromě toho dostával náš novinář od rakouského ministra vnitra ročně 500 zlatých, které mu byly vypláceny pravidelně v měsíčních splátkách, aniž musel něco dělat. Pravdou ale je, že byl Havlíček pod stálou policejní kontrolou. A takových zajímavých příběhů je tu mnohem víc. Kniha vystihuje zajímavosti ze života našich klasiků čtivou formou bez bulvární příchutě a nesnižuje přitom význam osobností, které hrají zásadní roli v našem národním kulturním fondu.

Banner

Partneři

Čtěte také...

PRANÍ OD VALCHY K AUTOMATCE

prababicka pracka200V dnešní době automatických praček si již nikdo nevzpomene, jaká to byla dřina s praním prádla. Když žena oznámila rodině „zítra bude velký prádlo“, tak to znamenalo, že domácnost bude ten d...

Nové komentáře

Facebook

Google+

Twitter


Dina a tajemství starých tenisek

dina200Dina je osmiletá školačka, která jede s tatínkem na výlet za tetou. No, vlastně ne na výlet, ale na prázdniny. A vůbec neví, co ji tam čeká. Tuhle tetu nezná a tu její vesničku, s tím legračním názvem Velká Hučka, už vůbec ne. Ale přesto se do Hučky těší. ...

Divadlo Na zábradlí: Čí je to město?
ImageV nové divadelní sezóně, která ponese název Čí je to město? uvede Divadlo Na zábradlí celkem pět nových titulů, z nichž čtyři budou ve světové premiéře.  Vše zahájí inscenace nové hry Jiř...
Filmový svátek u konce! Jaké byly letošní Vary?
Image46. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je již minulostí a je tedy čas bilancovat. Oproti předchozím ročníkům, kterým dominovala sociální dramata, se letos soutěž zaměřila ...
Benátská noc prakticky: festivalový průvodce

benatska noc 200Jeden z největších (rockových) festivalů u nás odstartuje za necelé dva týdny. Už nejspíš máte nachystaný svůj soukromý line-up a míra těšení se dostává k maximu. Ale víte taky, za kolik je stanové městečko a kde si dobijete telefon? ...