TANEC PRAHA 2014 26. Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

TANEC PRAHA 2014 26. Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

TP perexČervnový program 26. Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA 2014, který probíhá v rozmezí 26.5.-26.6.2014, je velmi bohatý a přináší milovníkům tohoto žánru spoustu krásných představení pro dospělé i děti.


1. 6. | 10:30 + 14:30 + 16:30 | Centrum současného umění DOX | TANEC PRAHA DĚTEM
Ivana Műller/I'M' COMPANY (NL/FR): Partituur
Projekt Ivany Müller nepatří mezi konvenční představení. Jde o hru, o performativní systém, v němž jsou hlavními aktéry samotní diváci – děti od sedmi let s rodiči či učiteli. Jejich reakce a vzájemná interakce určuje, co se bude dít, jak bude „partitura znít“. Postupují podle navigace ve sluchátkách a podle psaných instrukcí od jedné situace ke druhé, od jedné představy k další. Jejich cesta prostorem je společná, ale nabízí možnost k individuálním projevům a postojům. Účastníci partitury mohou hrát podle pravidel, nebo nastolit nová. Každopádně je společně stvořená choreografie zážitkem hráčským i autorským.

2. + 3. + 4. 6. | 20:00 | PONEC - divadlo pro tanec | GALA OPENING
Lucy Guerin Inc and Belvoir (AU): Conversation Piece
Klíčovou rekvizitou tohoto kusu, který nastudovala australská choreografka Lucy Guerin se třemi tanečníky a třemi činoherci, je iPhone a jeho aplikace. Současná komunikace je totiž bez technologií zcela nemožná – na jedné straně lidi spojuje, na druhé izoluje. Guerin otevřela prostor, v němž se mluvený jazyk potkává s tím tělesným. Choreograficky využila vybavení telefonu tak, že taneční a mluvené sekvence jsou nahrávány, lze je vracet, opakovat, doplňovat hudbou a vytvářet další roviny scénického obrazu. Spontánní improvizované konverzace mají půvab přirozené a trochu triviální každodennosti, nicméně odhalují i skryté, jemné struktury mezilidských vztahů. Conversation piece je díky volné struktuře a improvizaci pokaždé jiný; napínavý a zábavný. 

TP1

5.6. | 20:00 | PONEC - divadlo pro tanec
Jérôme Bel (FR): Cédric Adrieux
Cédric Andrieux je slavný tanečník s bohatou kariérou, která mj. zahrnuje působení v legendární Merce Cunnigham Dance Company či post sólisty Lyon Opera Balet. Cédric sám je námětem, tématem i interpretem choreografie – kontempluje nad kariérou, vypráví i tančí svůj životní příběh, sděluje zkušenosti, které jsou jedinečné a prokládá je ukázkami ze slavných choreografických opusů. Jeho lidsky intimní a profesně exaktní zpověď je součástí seriálu choreografických portrétů, jejichž autorem je francouzský konceptualista Jerôme Bel. Poprvé Bel takto představil v roce 2004 Véronique Doisneau, sólistku baletu pařížské opery, o rok později Isabel Torres, balerínu Teatro Municipal Rio de Janeiro, nebo později Lutze Förstera – legendu souboru Piny Bausch. Bel je fascinován tancem a pamětí, kterou ukrývá lidské tělo. V případě tanečníků jde o křižovatku dějin umění s konkrétním lidským osudem. Představení je v angličtině. 

9.6. | 20:00 | PONEC - divadlo pro tanec | PREMIÉRA | PREMIERE
Spitfire Company (CZ): Animal Exitus
Šok, hněv, smlouvání, deprese, smíření či odevzdanost. Pět fází, pět stavů, jež člověk prožije při vyrovnávání se s traumaty. V řečtině znamená „trauma“ zranění, nebo rána. A jednu z nejhlubších ran v našem životě způsobuje samotné narození, v jistém smyslu vyhoštění z jednoty. Podobnou traumatičnost navozuje vědomí smrti, naší i našich blízkých. V těchto momentech se rozpadáme do NĚKOLIKA JÁ, jež upadají do šoku, prožívají hněv, smlouvají sami se sebou, otiskují se do depresivních stop, sjednocují se v usmíření. Na počátku a na konci cesty neexistuje racionální myšlení, pouze pud činící z nás ANIMAL EXITUS. Spitfire Company po oceňovaném uvedení představení One Step Before the Fall zkoumající témata vyčerpání a Parkinsonovy choroby, se znovu pouští na tenkou hranici zápasu, který člověk musí svést sám se sebou, aby obhájil vlastní důstojnost. 

TP2

10. + 11. 6. | 19:00 | Alfred ve dvoře | Evropská taneční laboratoř 1 | European Dance Laboratory 1
Cie József Trefeli (CH): JINX 103
Duet brilantních tanečníků je setkáním dvou zástupců maďarské diaspory – jeden pochází z Austrálie a druhý se narodil v Rusku. Oba protagonisté se vracejí ke společným kulturním kořenům, s nimiž se seznamovali na opačných koncích světa. Folklorní ambient choreografie je prostoupen aktuálním citem pro rytmus, kombinuje body percussion se současným tancem a vytváří sofistikovanou performance, která uchovává podstatu dávných rituálů. Jde v ní o sdílení, o společnou energii a dech, o univerzální slovník těla a pohybu. Jakkoli je tanec Józsefa Trefeliho a Gábora Vargy mužsky dynamický, nemá aspekty boje. Je hledáním paralel, simultánnosti, kontinuity, cesty kudy jít společně dál. V mnoha kulturách existuje slovo, kterým se reaguje na situaci, když dva lidé řeknou náhodou něco současně. V angličtině je to „jinx“ a maďarštině „103“. 

Clément Dazin (FR): Bruit de couloir
Sólo francouzského tanečníka a žongléra je inspirováno fenoménem NDE – Near Death Experience neboli zážitkem blízké smrti. Se smrtí však choreografie nemá společného nic. Jejím obsahem a tématem je život. Abstraktním a poetickým způsobem nabízí intimní a hluboké zamyšlení nad smyslem života, jeho univerzálními hodnotami. Prostředky současného tance, hip hopu a jedinečné žonglérské ekvilibristiky evokuje Dazin jednotlivá stádia života a navozuje emocionální stavy prostřednictvím těla, pohybu a žonglérským vířením míčků. Míčky jsou zároveň objekty manipulace i katalyzátory pohybu. Autor a interpret problematizuje vnímání času technikou slow motion, repeticemi i tryskovým zrychlováním pohybu. Objevuje souvislosti a buduje vztahy mezi tanečními a žonglérskými technikami tak, aby žonglování nebylo chápáno jen jako prezentační technika, ale umělecký, významotvorný nástroj. 

TP3

11.6. | 21:00 + 12.6. | 19:00 + 21:00 | PONEC - divadlo pro tanec
Cie Philippe Saire (CH): Black Out
V neobvykle organizovaném prostoru diváci sledují kinetický obraz z ptačí perspektivy. Sledují tři těla, která se z jasného prosluněného prostoru, atmosféry pláže, postupně noří skrze stíny do temnoty. Scénu zaplavuje černá jemná suť, v níž těla zanechávají svým pohybem grafické stopy, výtvarně organizují obraz a navozují konteplativní atmosféru. Saire vytvořil dílo, které propojuje principy grafického designu a choreografie do pozoruhodné struktury, která může fungovat jako galerijní artefakt i scénický obraz. Živá, noirová animace oslovuje vnímání dynamickou proměnlivostí tvarů, sugestivní transformací bílé v černou, přeměnou živého těla v prach.

17. + 18. 6. | PONEC - divadlo pro tanec | Evropská taneční laboratoř 2
Sofia Dias & Vítor Roriz (PT): A gesture that is nothing but a threat
Portugalská dvojice Sofia Dias a Vítor Roriz je na evropské taneční scéně považována za malé zjevení. Jejich tvorba se vymyká zavedeným představám o charakteru a struktuře tanečního díla, neboť jejich umělecký výzkum vede poněkud mimo taneční sféru, ačkoli je lidské tělo jeho středobodem. Hledají spojení mezi slovem, tělesným zvukem, rytmem a objevují podvědomé vazby mezi instinktivní reakcí a intelektuální konstrukcí. Zvuková, rytmická stopa mluvené řeči je hudbou, na niž reagují jejich hypercitlivá těla a mimika. Změnou běžné logiky v použití jazyka, jeho sémantiky a syntaxe – opakováním, deformováním, nenápadnou reformulací slov a vět – Dias a Roriz odhalují, jak funguje mysl: ze zřejmého chaosu vždy vede cesta dál k něčemu, co by mohlo dávat smysl a co si naivně myslíme, že budeme mít pod kontrolou. Dílo získalo v roce 2011 prestižní cenu Prix Jardin d’Europe.

Antonin Comestaz (NL): Out of the Grey
Výchozí situací v Comestazově choreografii je premiéra dlouho očekávaného debutového alba fiktivní skupiny Out of the Grey. Nyní přišla chvíle, kdy mohou všichni ocenit unikátní elektronický zvuk a undergroundovou atmosféru nového alba. S nevšedním smyslem pro humor, absurditu a ironii rozehrává trio tanečníků hru na electro kapelu, která je za scénou a způsobuje řadu zápletek, zmatků a ztrátu jejich sebekontroly.

TP4

19. 6. | 20:00 | Loď „Tajemství“ na náplavce | „Tajemství“ Boat at riverside (naplavka) | DNY JERUZALÉMA V PRAZE | DAYS OF JERUSALEM IN PRAGUE
Einat Ganz (IL): All We Ever Wanted Was Everything
„Být svobodným lidem ve své vlastní zemi“ (z hymny státu Izrael) je věta, která má v sobě svobodu pohybu i projevu. Odkazuje nejen na právo vlastnit zem, ale také na sionistickou vizi, jejíž jádro tkví v dobrých humánních úmyslech. Jak je tedy možné, že utlačování na základě odlišné rasy, společenské třídy nebo pohlaví a neschopnost pohnout se (psychicky i fyzicky) pryč od současné situace se staly vedlejšími produkty takové vznešené vize? 

Noa Zuk (IL): Doom Doom Land
Nastudování duetu předcházela analýza existujících rituálů, jazyků a gestických stereotypů. Poté se imaginací choreografky zrodil svět, v němž je možné zahlédnout fragmenty lidské i zvířecí, umělecké i vojenské, přirozené i umělé. Vznikla fantaskní taneční struktura, vnitřně svobodná, ale přísně vystavěná, eruptivní a přitom koncentrovaná. Rytmus a melodika nesrozumitelné emocionální řeči, která je součástí fyzické totality performerů, podněcuje dynamiku jejich pohybu a předávání impulsů. Mistrovská koordinace jejich vzájemné jevištní existence je pro ně výzvou a diváky zážitkem. 

20. 6. | 18:30 | Loď „Tajemství“ na náplavce | „Tajemství“ Boat at riverside (naplavka) | DNY JERUZALÉMA V PRAZE | DAYS OF JERUSALEM IN PRAGUE
Einat Ganz (IL): All We Ever Wanted Was Everything


20. 6. | 20:00 | PONEC – divadlo pro tanec | PONEC – The Dance Venue | DNY JERUZALÉMA V PRAZE | DAYS OF JERUSALEM IN PRAGUE
Iris Erez (IL): Homesick
Tvorba izraelských choreografů má sobě zpravidla zcela nevšední naléhavost. To je případ i mladé choreografky Iris Erez. V triu Homesick se věnuje tématu bezpečí, které postihuje čistě tělesnými tanečními prostředky jak v rovině psychologické, tak politické. V prostředí mezi věcmi známými a neznámými hledají tanečníci místo ve svém nitru a okolí, kde by se mohli cítit „jako doma“. V setkáních aktérů se proměňuje jejich intimní a veřejná sféra na místo zápasu a vystává pochybnost potřebnosti a nezbytnosti existence „těch druhých“. Koncept domova se rozpadá na řadu významů od osobních po politické a zdůrazňuje křehkost, jakou může mít místo, v němž žijeme. 

Noa Zuk (IL): Doom Doom Land

22. 6. | 20:00 | Hudební divadlo Karlín | Karlin Musical Theatre | SPECIAL EVENT
Alain Platel / les ballets C de la B (BE): Coup Fatal
Coup Fatal je inspirováno rozmáchlými gesty mladých vznětlivých mužů, místních dandyů, kteří patří ke koloritu Kinshasy, hlavního města Konga. Hlavním tématem tohoto multižánrového díla je bohatství, barevnost, eruptivnost, kterou přináší sdílení krásy obsažené v mixu barokních árií s tradiční i populární konžskou hudbou, s rockem a jazzem. Kontra tenor Serge Kakudji spolu s orchestrem třinácti – různě profilovaných muzikantů z Kinshasy – provede repertoár několika barokních skladatelů. Z tohoto zvláštního spojení – esence evropské historie a africké současnosti – povstává zcela nový svět.
Coup Fatal bude mít premiéru 10. 6. 2014 na vídeňském festivalu Festwochen, a Praha je po Vídni a Amsterodamu třetím městem, kde se toto originální dílo představí divákům. 

26. 6. | 10:30-13:00 | Národní galerie v Praze - Veletržní palác | National Gallery in Prague – Veletržní Palace
Cie Marie Chouinard (CA): IN MUSEUM
Marie Chouinard, inspirována řeckou mytologií, promění jeden z galerijních sálů v Delfskou věštírnu. Zatímco publikum volně cirkuluje kolem bíle vyznačeného prostoru, zve tanečnice v roli legendární Pythie diváky, aby jí pošeptali svoje přání, tajemství nebo prosbu. Pythiina zjevení a proroctví dokázali kdysi interpretovat jen zasvěcení kněží. Budeme tanečnímu jazyku současné věštby rozumět i my? Toto unikátní představení proběhne v sále s expozicí Františka Kupky. 

25. a 26. 6 | 20:00 | Hudební divadlo Karlín | Karlin Musical Theatre | GALA CLOSING - UDÁLOST SEZONY
Cie Marie Chouinard (CA): The Rite of Spring / Svěcení jara + Henri Michaux: Mouvements
Svěcení jara je živelným a odvážným ztvárněním proslulé Stravinského skladby. Naprosto osobité pojetí Marie Chouinard a jejích tanečníků je spontánní, plné emocí a doslova jiskří animální sexualitou.
Naopak představení Henri Michaux: Mouvements je jemným pohybovým ztvárněním kreseb Henriho Michauxe, které plyne tak něžně a příjemně, jako když právě procházíte jeho výstavou. 

 

 

www.tanecpraha.cz
www.divadloponec.cz


 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

Seriál k měsíci čtenářů: Knihovny pro K21, Modřany

brezen-mesic-ctenaru 200Regály plné knih, u počítače dáma či pán, který obřadně přebírá vracené knížky a zapisuje nově vypůjčené. Místnost specificky vonící – tak voní jenom tištěné publikace, stojící jako vojáci v řadách. V sále tichý šum, jak...

Hledat

Chaty s osobností

Národní divadlo Brno, Národní divadlo Brno

Čtěte také...

Pestrý podzim v divadle - Divadlo Radka Brzobohatého

200divAby vaše podzimní dny byly co nejpestřejší, přinášíme vám říjnové divadelní tipy, tentokrát z Divadla Radka Brzobohatého.

...

Literatura

Nenechte si ujít Dobrovolnici

dobrovolnice perexSpisovatelka Hana Hindráková krátce po vydání její poslední knihy s názvem Karibu Keňa vydává další knihu z afrického prostředí – Dobrovolnice. V tomto článku najdete o čem bude pojednávat, ukázku i po...

Divadlo

Soubor Musica Florea uvede poprvé po 292 letech barokní operu J. J. Fuxe Costanza e Fortezza ve věrné replice tehdejšího divadla Florea Theatrum

Plzen florea theatrum 200Festival 9 týdnů baroka, který pořádá Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, připravil pro návštěvníky výjimečný hudební a divadelní zážitek. Soubor Musica Florea pod vedením dirigenta Marka Štryncla uvede 31. č...

Film

Jaké to je 154 krát zemřít? Aneb nesmrtelná Červená

cervena200Na Soňu Červenou mám živou vzpomínku. Byla jsem s rodiči v Národním divadle na Čapkově hře Věc Makropulos, kde ztvárnila hlavní roli. Psal se rok 2005. Tenkrát jí bylo osmdesát a mě ani ne dvacet. Po vystoupení jí ministr kultury předal státní vyznam...