Putovní výstava Památky nás baví se v srpnu představí na Bečově

Putovní výstava Památky nás baví se v srpnu představí na Bečově

Becov 200Na státním hradu a zámku Bečov proběhne od 2. srpna putovní výstava nazvaná Památky nás baví, která si odbyla premiéru v květnu v Českých Budějovicích a poté se představila v palácových zahradách pod Pražským hradem a na zámku v Hradci nad Moravicí. V Bečově si ji budou moci návštěvníci prohlédnout do konce srpna, poté se ještě představí v Telči a na kroměřížském zámku.  Výstava seznamuje návštěvníky s aktivitami sedmi edukačních center, která v rámci projektu  Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky. Vzdělávací programy představují fotografie a videonahrávky.

 

Návštěvníci si mohou prohlédnout a vyzkoušet edukační pomůcky, zhotovené pro potřeby vzdělávacích programů. K výstavě jsou připraveny programy pro rodiny s dětmi. Součástí výstavy bude též prezentace celostátního projetu NPÚ Velká hradozámecká inventura, jenž shrnuje čtvrtstoletí obnovy památky, hradu a zámku Bečov.

Becov 1

Do projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky se Národní památkový ústav zapojil v roce 2012. Partnery projektu jsou Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; program financuje ministerstvo kultury. Úkolem bylo vytvořit a ověřit systém vzdělávacích programů zaměřených na oblast nemovitého a movitého kulturního dědictví včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek; zaměřen je na děti a mládež, rodiny s dětmi, laickou a odbornou veřejnost a návštěvníky se speciálními potřebami. Jedním z hlavních cílů projektu bylo podpořit hlubší zájem široké veřejnosti o kulturní dědictví České republiky a zprostředkovat všem účastníkům programů zajímavé příležitosti k poznání v autentickém historickém prostředí. V rámci projektu se daří navazovat intenzivní regionální spolupráci NPÚ se školami. 

Becov 2

Výstava Památky nás baví je pouze jedním z výstupů projektu. Edukační centra NPÚ v Telči, v Českých Budějovicích, v Bečově nad Teplou, Veltrusích, Kroměříži, v ostravském Dole Michal a v Hradci nad Moravicí připravují vzdělávací nabídku pro různé cílové skupiny na vybraných památkových objektech a místech po celé ČR. Od dubna do října letos probíhají akreditované semináře na téma Kulturní dědictví a vzdělávací aktivity pro pedagogy všech aprobací a typů škol; v září se v Telči uskuteční mezinárodní konference Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví.

Becov 3

Dokončují se také metodiky, které budou sloužit jako inspirace pro všechny, kteří hledají způsob, jak vést mládež k aktivní péči o kulturní dědictví. Ke spuštění se připravuje specializovaná mapa, která jednoduchým a přehledným způsobem zobrazí edukační aktivity na památkových objektech ve správě NPÚ i mnoho dalších informací.  

Zdroj: www.pamatkynasbavi.cz,   www.npu.cz


 

PřihlášeníImago, imagines I.-II.

Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). academia.cz

Život byl pes

Tak to jsem já – pes Život. Rozhodně jsem se nenarodil jako domácí mazlíček. Díky různým okolnostem, které vám budu vyprávět, a také díky mému vzhledu a povaze, nikoho nenapadlo ho ze mě udělat. grada.cz

Rozhovor

„Zazpíváme na podporu léčby rakoviny, pomůžete?“ ptá se Hynek Tomm

Koncert200Hynka Tomma zná veřejnost jako romantického tenora s láskou k hudbě a zpěvu. Teď ale nosí v srdci bolest z odchodu milované maminky. Slávu utlumila ztráta, ale život musí jít dál. Hynek se rozhodl pomáhat lidem, kteří trpí nemocí, která mu sebrala ...

Hledat

Chaty s osobností

Z archivu...


Literatura

155 receptů Růženy a Andrease: Gurmánská živá strava

gurman200Hurá, konečně kniha, která si neklade za cíl osvětlit problematiku syrové stravy! Ostatně, toho je všude až dost, velmi oceňuji, že tady tento nutný úvod vzali autoři jen velmi stručně a jasně – a tím pádem i velmi zajímavě a čtivě, protože si odpustili agitaci, jež ve všežravcí...

Divadlo

BALETNÍ KARAFIÁTOVI BROUČCI V ÚSTÍ NAD LABEM

Broucci plakat 200Po 13 letech se v Severočeském divadle v Ústí nad Labem představili v premiéře 6.10 2013 v 15 hodin Karafiátovi Broučci. Pohádkový příběh o lásce, pochopení i naději napsal Jan Karafiát (1846-1929) v...

Film

Mládí bez naděje aneb když spravedlnost dostává na frak

altTen den mě docela rozhodilo zpravodajství. Řidič automobilu, který jel nepřiměřenou rychlostí pod vlivem léku, při jejichž užívání by se nemělo řídit, srazil jiné osobní auto a jeho řidiče zabil, vyvázl s podmínkou. Kdežto “tykadlový malíř” bude sedět n...